Detail činnosti sboru


zpět na přehled činnosti     

25. března 2011

ukončení univerzity 3. věku

Trutnov
 
V sále Městského úřadu v Trutnově proběhlo 25. března slavnostní ukončení jednoho z běhů hasičské univerzity třetího věku. Mezi šedesáti absolventy byla i naše členka Jarmila Grimová. Diplom jí předala proděkanka Fakulty bezpečnostního inženýrství Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava. Studium probíhá po tři roky v podobě čtyř víkendových pobytů každý rok a je určeno hlavně pro funkcionáře Sdružení hasičů na okresní, krajské i celostátní úrovni. Náplní jsou odborné znalosti z požární ochrany (prevence, represe, ochrana obyvatelstva), ale také počítačová gramotnost, komunikace, psychologie, tvorba projektů, získávání financí a obsah základních dokumentů SH ČMS.