Detail činnosti sboru


zpět na přehled činnosti     

10. září 2016

130 let od založení sboru

Borová
 
Sbor dobrovolných hasičů z Borové oslavil 130. výročí svého založení.
   Nabitý program zahájila členská schůze za účasti zástupců z okolních sborů a okrsků. Byla představena současná činnost sboru i zásahové jednotky a předána ocenění zasloužilým členům. Následoval průvod k pomníku padlých, kde byl položen pamětní věnec. Když se průvod vrátil zpět, proběhlo na hřišti oficiální zahájení programu pro veřejnost.
   Během zbytku dne, tak byla k vidění historická i současná hasičská technika, a proběhlo několik vystoupení. Po celý den byla také otevřena hasičská zbrojnice s výstavkou kronik a fotografií.