Disciplíny mladých hasičů


Mladí hasiči soutěží ve dvou věkových kategoriích bez rozdílu pohlaví. Mladší kategorie je pro děti do 11 let, starší do 15 let. Rozhodující je věk k 1. září roku, kdy začíná příslušná sezóna. 

Ostatní disciplínyNíže uvedené disciplíny nejsou hodnoceny jako kvalifikace na okresní kolo hry Plamen, ale slouží jako příprava, prověření znalostí a zlepšení dovednosti práce s hasičským nářadím.


Hadicový trojboj
Celkové pořadí určují tři dílčí disciplíny, účastní se ho pětičlenné hlídky. Všechny disciplíny probíhají štafetovým způsobem. Jednou z nich je rozkulování hadic na kuželky, druhou roztahování jednoduchého hadicového vedení a třetí útok džberovými stříkačkami.
Provádí se na soutěžích: Jaroměř.


Hasičský víceboj
Soutěží pětičlenné hlídky. Na měřené trati je umístěno devět stanovišť, na kterých se plní následující úkoly: rozkulování hadic na cíl, přenášení hadic v nosiči, spojování půlspojek, kyvadlová doprava vody do džberovek, překonání ležícího žebříku, štafeta dvojic s přehozenými dvojicemi, žebříková stěna CTIF, přenášení hasicího přístroje a jedna tajná disciplína.
Provádí se na soutěžích: Hronov.


Halový trojboj
Celkové pořadí určují tři dílčí disciplíny, účastní se ho pětičlenné hlídky. Všechny disciplíny probíhají štafetovým způsobem. První z nich je uzlování, druhou spojování hadicových půlspojek na čas. Třetí je pak u mladších určování mapových i technických značek, u starších řešení testů z oblasti požární ochrany.
Provádí se na soutěžích: Broumov.


Uzlová štafeta
Závodí buď sedmičlenné družstvo jako štafeta nebo jednotlivci. K základním pěti uzlům známým ze závodu požárnické všestrannosti přitbývají lodní uzel vázaný na kolík a tesařský uzel vázaný lanem s volnýma oběma konci.
Provádí se na soutěžích: Česká Metuje.


Zásah džberovými stříkačkami
Závodí devítičlenné družstvo. Velitel proskočí "oknem", oběhne metu, proskočí zpět a pokynem odstartuje zbytek družstva. Ten pak obsluhuje dvě džberové stříkačky, kterými musí naplnit nástřikové terče.
Provádí se na soutěžích: Bohdašín.