Disciplíny mladých hasičů


Mladí hasiči soutěží ve dvou věkových kategoriích bez rozdílu pohlaví. Mladší kategorie je pro děti do 11 let, starší do 15 let. Rozhodující je věk k 1. září roku, kdy začíná příslušná sezóna. 

Pravidla hry PlamenSměrnice hry Plamen platné od 1. září 2016


Závod požárnické všestrannosti - topografické značky

Závod požárnické všestrannosti - co se čím hasí

Závod požárnické všestrannosti - stanoviště střelby


Požární útok CTIF - technické prostředky

Požární útok CTIF - uzly