Hlavní nabídka Hlavní obsah Vypnout grafiku

Městys Nový Hrádek

Vesnice Královéhradeckého kraje roku 2011 a 2019

Změna systému odpadového hospodářství

Zpět na přehled aktualit

15. prosinec 2021

    

Vážení občané,
od 1. ledna 2022 nabývá účinnosti nový zákon o odpadech. Z tohoto důvodu musel také městys Nový Hrádek přijmout s účinností od 1. ledna 2022 dvě nové obecně závazné vyhlášky, které odpadové hospodářství nově upravují.

Podoba těchto vyhlášek byla řešena s odborem veřejné správy, dozoru a kontroly Ministerstva vnitra ČR. Při jejich tvorbě byla ze strany městyse vyvinuta maximální snaha, aby se zaběhlý systém odpadového hospodářství na Novém Hrádku co nejméně změnil, protože dosud byl sběr a třídění odpadů v našem městyse na velmi vysoké úrovni a ostatním obcím jsme byli dáváni jako příklad dobré praxe.

Co se od 1. ledna 2022 mění, jaké budou intervaly a ceny svozu a další podrobnosti jsou v příloze.