Hlavní nabídka Hlavní obsah Vypnout grafiku

Městys Nový Hrádek

Vesnice Královéhradeckého kraje roku 2011 a 2019

"Oprava havarijního stavu komunikace Dlouhé"


Reg.č. projektu: 12/01741200/083/001684
7. 10. 2013

Tak jsme se konečně dočkali. Dobrá věc se podařila. Myslíme si, že všichni přivítali ukončení projektu "Oprava havarijního stavu komunikace Dlouhé" s uspokojením. Opravou nejvíce poškozených míst se výrazně zlepšil průjezd v této části obce. I cyklisté jistě přivítají, že mohou bezpečně projet po značené cyklotrase č. 22. Opravenou komunikaci vítají i majitelé nemovitostí v této části obce. Hlavně návštěvníci rekreačních objektů budou vděčni za bezpečnější příjezd k ubytovacím zařízením.

Dotace ve výši 408 959,- Kč bude poskytnuta v rámci 17. výzvy programu LEADER 2007 - 2013. Financování proběhne v rámci Programu rozvoje venkova. Žádost o dotaci byla podána prostřednictvím Místní akční skupiny POHODA venkova a projektu bylo přiděleno registrační číslo: 12/01741200/083/001684.

Městys Nový HrádekEvropská unie Program LEADER MAS POHODA venkova Program rozvoje venkova

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova:
Evropa investuje do venkovských oblastí