Opravy v kostele sv. Petra a Pavla

Zpět

Dešťová kanalizace

  Dešťové svody opatřené lapači splavenin byly napojeny na nové ležaté kanalizační potrubí po celém obvodu kostela a zaústěné do šachty u farní budovy. Odtud je stávající kanalizační potrubí napojeno do hlavního kanalizačního řadu v Hradní ulici.   

Připravil Jiří Hlaváček