Opravy v kostele sv. Petra a Pavla

Zpět

Oprava oltáře sv. Josefa


    Nový Hrádek se dnes už nemůže pochlubit starobylým náměstím a Zámeckou ulicí s dřevěnými patrovými domy s podloubím, protože zhoubné požáry 19. století vše zničily. Přesto však se zde nacházejí dvě historické památky, které se zachovaly do dnešní doby.    

Oltář sv. Josefa Tou první je v rámci soustavy českých hradů unikátní zřícenina raně gotického hradu Frymburka, jehož vznik sahá do přelomu 13. a 14. století. V podhradí hradu byla založena osada, ve které již r. 1362 stál kostel, později povýšená na městečko.
   Tou druhou kulturně historickou památkou, která se jako jediná zachovala z původního historického jádra města, je kostel sv. apoštolů Petra a Pavla. Postaven byl v letech 1721 - 1723 podle návrhu italského stavitele Jana Blažeje Santiniho, letos na podzim oslavíme výročí 280 let od posvěcení kostela.
   V interiéru kostela se nachází kvalitní zařízení velké historické hodnoty, které je registrované v Ústředním seznamu kulturních památek ČR. Reprezentuje českou plastiku 18. století. Jsou to vynikající truhlářské a řezbářské práce regionálních mistrů, navazujících na východočeskou tradici dílny Matyáše Bernarda Brauna.
U veškeré oltářní architektury včetně ornamentální a figurální výzdoby byl zjištěn značný stupeň narušení dřevěné hmoty, způsobený dlouhodobým výskytem červotoče, místy uvolněné a chybějící zdobné prvky a poškození nové polychromie ze 40. let 20. století. Především však byl nejvíce poškozen raně barokní oltář sv. Josefa z konce 17. století s rokokovými a pozdějšími úpravami, který je nejstarším dochovaným původním mobiliářem z dřevěného kostela. Dřevo destruované dřevokazným hmyzem je velmi křehké a byla nezbytná jeho petrifikace, aby se zabránilo mechanickému poškození, dále očištění a povrchová úprava současného barevného pojednání.
    Rozpočet byl stanoven ve výši 435 200,- Kč. Z této výše musí farnost uhradit 10%, tj. 43 520,- Kč, ostatní finanční krytí ve výši 391 680,- Kč byl uhrazen z prostředků Ministerstva kultury České republiky.
   Hlavními restaurátorskými pracemi bylo vyspravení poškozených částí architektury, ošetření zadní strany oltáře voskopryskyřičním nátěrem, sklížení desky antipendia a jeho restaurování - malířské pojednání "Útěk do Egypta", restaurování obrazu sv. Josefa s Ježíškem, pozlacovačské práce.
   Na restaurování oltáře se podle rozhodnutí Památkového ústavu Pardubice podíleli: akademická malířka a restaurátorka Lenka Helfertová, akademická malířka a restaurátorka Markéta Pavlíková a umělecký truhlář a restaurátor Pavel Hanč.
Restaurovaný oltář se měl vrátit na původní místo v roce 2004, aby byl zachován dalším generacím.

   Na konci roku 2003 byly dovezeny první opravené díly. Byly hned sestaveny a tvoří tak základní kostru celé konstrukce oltáře. Jde o masivní dřevěné díly, které jsou ošetřeny speciálními látkami pro mechanické zpevnění červotočem zeslabeného dřeva a též jsou všechny díly nově nalakované. Pod vrstvami původní barvy se našly vrstvy původních laků, mimojiné předchozí barva oltáře byla bílá. Pro nové lakování se zvolila opět barva černá. Z důvodů důkladného proschnutí lakování se nesmělo rok pokládat na konstrukci žádné předměty, které by poškodily nevytvrzené lakování.

Připravil Jiří Hlaváček


Detail polychromie dřevěné ozdoby znehodnocené dřevokazným červotočem Zcela vyhlodaný, narušený roh podstavy svatostánku Takto vypadá pův. oltář z pískovce, který se objevil po rozebrání dřevěného oltáře
detail polychromie dřevěné ozdoby znehodnocené dřevokazným červotočem zcela vyhlodaný, narušený roh podstavy svatostánku takto vypadá pův. oltář z pískovce, který se objevil po rozebrání dřevěného oltáře


Opravené a sestavené díly oltáře čekají při vysýchání na další díly jako svatostánek a další dřevěné prvky

opravené a sestavené díly oltáře čekají při vysýchání na další díly jako svatostánek a další dřevěné prvky


Opravený oltář