Opravy v kostele sv. Petra a Pavla

Zpět

Socha sv. Jana Nepomuckého
   Socha patří k velmi kvalitním barokním pracím a rozšiřuje tak katalog známých a restaurovaných děl Ignáce Rohrbacha.
   Světec je znázorněn v tradičním oděvu - přes černou kleriku má vrapovanou rochetu a na vrch mozetu. V pravé ruce drží kříž a v levé biret, výška sochy je 176 cm. Nad hlavou světce se vznáší krásně řezaný orel, který drží v zobáku zámek.
   Plastika byla několikanásobně přemalovaná olejovými barvami. Plasticita řezby byla potlačena křídovými mezivrstvami. Obličej byl namalovaný velmi tvrdě. Polychromie byla na mnoha místech uvolněná, mnohde chyběla i s křídovým podkladem. Dřevo pod polychromií bylo ve velmi špatném stavu s četnými výletovými otvory od červotoče.
   Proces snímání jednotlivých vrstev přemaleb a křídových mezivrstev, které zakrývaly původní polychromii se stříbřenými a zlacenými plochami byl pracný a zdlouhavý.
   Proti dřevokaznému hmyzu byla plastika ošetřena ozářením.
   Rekonstrukce polychromie na obličeji byla provedena podle dochovaných fragmentů a podle srovnání s původními autorskými povrchy inkarnátů na jiných dílech (sv. Jan z pardubického fondu; sv. Vojtěch a sv. Prokop z kostela sv. Maří Magdaleny v Bohdanči; katalog I. Rohrbacha v Národní Galerie v Praze).
   Byla provedena petrifikace dřeva, drobné řezby, tmelení a retuše akvarelovými a akrylovými barvami, zlacení a stříbření a v barevných partiích byla provedena ochrana damarovým lakem s přídavkem z včelího vosku.
   Požadavkem NPÚ (Národního památkového ústavu) v Pardubicích bylo v co největší míře zachovat patinu stáří a autencititu originálu.
   Všechny provedené práce byly průběžně sledovány a plně odpovídají zásadám restaurátorského postupu i památkové péče.
   Na díle pracovaly: akademiská malířka restaurátorka Lenka Helfertová a akademická malířka restaurátorka Markéta Pavlíková.

   Cena restaurování byla celkem 117.000,- Kč.

Toto vynikající sochařské dílo bude tak zachováno jako odkaz našich předků
budoucím generacím.


Připravil Jiří Hlaváček


opravené a sestavené díly oltáře čekají při vysýchání na další díly jako svatostánek a další dřevěné prvky
Opravy kostela sv. Petra a Pavla

původní podoba před rekonstrukcí sochy s orlem


Opravy kostela sv. Petra a Pavla

po rekonstrukci včetně podstavce (konzola)


Opravy kostela sv. Petra a Pavla Opravy kostela sv. Petra a Pavla