Opravy v kostele sv. Petra a Pavla

Zpět

Oprava varhan


Jednomanuálový mechanický zásuvkový nástroj postavil králický varhanář Kašpar Welzel roku 1744. Varhany byly původně nainstalovány v Opočně, odkud je však roku 1886 převezl na Nový Hrádek Josef Vanický z Třebechovic. Společně s ním také zhotovil nový, volně stojící hrací stůl. Z Pamětní knihy farnosti se dovídáme o velké opravě, kterou v roce 1906 provedl Josef Kobrle z Lomnice nad Popelkou. Při této opravě došlo také k úpravě dispozice. V rámci této přestavby byla předělána tónová i rejstříková traktura – zromantizovaná dispozice.

Po roce 1906 se však varhany dočkaly jen malých zásahů a postupně chátraly a značně byly poškozeny červotočem.

V roce 2007 začala sbírka na opravu varhan pod heslem "Kup si svoji píšťalu". Každý, kdo přispěl částkou alespoň 500 Kč, obdržel dřevěnou repliku varhanní píšťaly. Tímto způsobem se vybralo téměř 300 000 Kč. Na opravu dále přispěl Královéhradecký kraj a městys Nový Hrádek. Výběrové řízení na opravu varhan vyhrála firma Ivana a Jiřího Červenky z Jakubovic u Launškrouna.

Zrestaurování se dočkala i varhanní skříň, které provedla firma Jana Macha z Červeného Kostelce. Celoplošně byla sejmuta sekundární povrchová úprava a obnovena původní polychromie, chybějící řezby byly doplněny dořezbou včetně zlacení. Dřevěná hmota byla ošetřena proti dřevokaznému hmyzu, plísním a houbám.

Generální oprava nástroje zajistila v prvé řadě funkčnost i hmotnou podstatu památky v plném rozsahu. Předchozí stav díla byl poznamenán přirozenou degradací materiálů věkem i prostředím. Laicky vedené sekundární úpravy památku výrazně degradovaly. Restaurování bylo vedeno snahou dílo rehabilitovat, navrátit mu jeho původní kvalitu a představit jej v jeho původní podobě a kráse. Na jedné z malých výplní hracího stolu je pořízen zápis v tomto znění:

Z obětavosti a úcty farnosti k dědictví předků za finančního přispění městyse Nový Hrádek a s podporou Královéhradeckého kraje prošel nástroj nákladnou opravou v letech 2012 – 2013. Renovace varhanního stroje byla svěřena Ivanu Červenkovi varhanáři z Jakubovic u Lanškrouna. Restaurování varhanní skříně provedl spolu s kolektivem Jan Mach - restaurátor z Červeného Kostelce.

Deo Gratias

Po dokončení intonace a ladění celého nástroje byla ještě provedena zvuková zkouška varhan. Na základě toho byl navíc dodatečně posílen pedál a byla provedena pedálová spojka. Dispozice varhan byla vrácena do původní barokní podoby. Celkové náklady na rekonstrukci varhan činily téměř 500 000 Kč.

Varhany jsou nerozlučně spjaty s místem, pro které byly zhotoveny a zároveň vydávají svědectví o řemeslné zručnosti i umění našich předků.

Varhany, vznešený nástroj bez kterého si nedovedeme představit slavnostní bohoslužby, svatby, promoce a jiné důležité životní okamžiky.

Velebné tóny varhan doprovázejí člověka po celý život již několik století. Kéž v jejich zvuku nacházíme klid, zbožnost, dojetí a majestát také v našem století jedenadvacátém.

Připravil Jiří Hlaváček


Oprava varhan v kostele sv. Petra a Pavla

Oprava varhan v kostele sv. Petra a Pavla

Oprava varhan v kostele sv. Petra a Pavla