Opravy v kostele sv. Petra a Pavla

Zpět

Oprava sanktusové věžičky a bleskosvodů


  V průběhu měsíců srpna, září, října a listopadu probíhaly práce na dokončení generální opravy střechy chrámové lodi kostela, které se týkaly především věžičky, opravy krytiny, nového plechování, žlabů, svodů a nové bleskosvodové soustavy.
  Na věžičce byly částečně vyměněny dřevěné sloupy, protože byly nad střešním pláštěm nahnilé. Oplechování je provedeno měděným plechem. Současně byl nahrazen zkorodovaný železný kříž za nový, opět železný, který je přesnou kopií kříže stávajícího včetně ozdobných prvků. Součástí kříže je velké měděné pouzdro, ve kterém jsou uloženy dokumenty o opravách kostela. Ty stávající byly ofotografovány a spolu s novými dokumenty o probíhajících opravách kostela opět uloženy do tohoto pouzdra a uzavřeny.
  Po obvodu kostela byla položena zemnící páska bleskosvodů, ke které jsou zeměny všechny dešťové vody. Celkové provedení nyní plně odpovídá požadavkům ochrany kostela bleskosvodyy, což potvrdilo měření a revizní zpráva bleskosvodů.
  Tím byly zakončeny několikaleté hlavní práce na generální opravě střechy kostela. Pro úplné dokončení je třeba ještě nahradit krytinu z pozinkovaného plechu plechem měděným na přístavcích obou sakristií a vedlejším vchodu do kostela včetně výměny podokapních žlabů a dešťových svodů materiálem z měděného plechu, ale to až se zase podaří zajistit potřebné finanční prostředky.   

Připravil Jiří Hlaváček


Opravy kostela sv. Petra a Pavla

Opravy kostela sv. Petra a Pavla

Opravy kostela sv. Petra a Pavla

Opravy kostela sv. Petra a Pavla

Opravy kostela sv. Petra a Pavla