Opravy v kostele sv. Petra a Pavla

Zpět

Výmalba interiéru kostela

   Po letech příprav a šetření finančních prostředků se přistoupilo v květnu r.2006 k výmalbě interiéru celého kostela. Z větší části se vyklidily lavice, odstranily obrazy křížové cesty, svítidla, sochy světců i ostatní plastiky pokud to bylo možné, aby se nepoškodily. Oltáře se zakryly foliemi a také zbylé lavice, které zůstaly v kostele. V presbytáři se postavilo prostorové lešení. Podél zdiva chrámové lodi bylo lešení postaveno jen po jedné straně, které se po výmalbě demontovalo a postavilo podél stěny druhé. Přestavba lešení byla z důvodu úspory finančních prostředků.
   Poškozená omítka stropu a stěn byla vyspravena, trhliny byly opatřeny výztužnou sítí.
   Stávající malba klihovými barvami a latexem byla oškrábána. Nová malba je vesměs vápenná tónovaná tak, aby vynikly pilastry a římsa. Na vítězném oblouku byl obnoven původní nápis "Pochválen buď Ježíš Kristus", který byl zakryt při posledním malování kostela v sedmdesátých letech minulého století. Ve vrcholu vítězného oblouku je též obnoven původní namalovaný kříž opatřený latinským nápisem AD 2006, t.j. Léta Páně 2006.
   Druh, způsob a tónování stěn a stropu bylo projednáno s Památkovou správou s osobní účastí zástupce na místě a s odsouhlasenými vzorky malby na části stěny.
   Malba sakristií je vápenná, bílá.
   Úklidem kostela a navrácením soch světců a dalších plastik, obrazů a lavic na původní místo, byl proces malování ukončen v posledním červnovém týdnu r.2006.
   Kostel, který patří k předním památkovým objektům regionu, novou výmalbou interieru vyniká a působí svojí vznešeností.

Připravil Jiří Hlaváček


Opravy kostela sv. Petra a Pavla

Opravy kostela sv. Petra a Pavla

Opravy kostela sv. Petra a Pavla

Opravy kostela sv. Petra a Pavla

Opravy kostela sv. Petra a Pavla