Hlavní nabídka Hlavní obsah Vypnout grafiku

Městys Nový Hrádek

Vesnice Královéhradeckého kraje roku 2011 a 2019

Slavnostní otevření sokolovny

Zpět na přehled událostí


Slavnostní otevření zrekonstruované sokolovny v Novém Hrádku se uskutečnilo 12.4.2014 od 14 hodin. Odpoledne bylo zahájeno Sukovým sokolským pochodem a státní hymnou. Moderátorem odpoledne byl ing. Pavel Sobotka, který uvítal čestné hosty a hosty v sále, kterých k naší radosti přišlo na tři sta.

Starosta T. J. Sokol Nový Hrádek ing. Jeronym Holý, který má největší zásluhu na tom, že se rekonstrukce sokolovny vůbec realizovala, ve svém projevu seznámil hosty s průběhem celé rekonstrukce a jejím financováním a dále poděkoval všem, kteří se podíleli finančně, nebo přispěli svou prací. Místostarosta Jiří Hlaváček ve svém projevu připomněl něco málo z historie Hrádovského Sokola.

Čestnými hosty slavnostního odpoledne, kteří ve svých projevech vyjádřili obdiv, poděkování a popřáli mnoho zdaru do další práce, byli magistra Zdeňka Horníková viceprezidentka Nejvyššího kontrolního úřadu, členka předsednictva České obce sokolské a starostka župy Podkrkonošské-Jiráskovy paní Helena Rezková, člen předsednictva České obce sokolské bratr Josef Těšitel, pan Luboš Řehák předseda místní akční skupiny Pohoda venkova a starosta městyse Nový Hrádek Bc. Zdeněk Drašnar.

Příjemné odpoledne zpestřilo vystoupení dívek pod vedením Lidmily Martínkové, promítání videa zachycujícího průběh rekonstrukce sokolovny a dech beroucí letecké záběry Nového Hrádku v krátkém filmu pana Aleše Kalhouse.

Sladké pohoštění bylo připraveno sestrami našeho Sokola, kterým také patří poděkování. Slavnostní odpoledne bylo zakončeno uctěním památky Hrádovských bratrů sokolů umučených v koncentračních táborech. U příležitosti slavnostního otevření byla vydána brožura, která připomíná a přibližuje historii naší sokolovny, která již 90 let neodmyslitelně patří k Novému Hrádku.

Děkujeme všem za účast a těšíme se na brzké shledání při dalších akcích Sokola v Novém Hrádku.

Za T. J. Sokol Nový Hrádek vzdělavatelka Jana Machová
Odkazy:

T. J. Sokol Nový Hrádek:  projev starosty
T. J. Sokol Nový Hrádek:  projev místostarosty o historii místního Sokola
Náchodský deník:  Pomocnou ruku podal celý městysVidea:

Fotografie:


Slavnostní otevření sokolovny

Slavnostní otevření sokolovny

Slavnostní otevření sokolovny

Slavnostní otevření sokolovny

Slavnostní otevření sokolovny

Slavnostní otevření sokolovny

Slavnostní otevření sokolovny

Slavnostní otevření sokolovny

Slavnostní otevření sokolovny

Slavnostní otevření sokolovny

Slavnostní otevření sokolovny

Slavnostní otevření sokolovny

Slavnostní otevření sokolovny

Slavnostní otevření sokolovny

Slavnostní otevření sokolovny

Slavnostní otevření sokolovny

Slavnostní otevření sokolovny

Slavnostní otevření sokolovny

Slavnostní otevření sokolovny

Slavnostní otevření sokolovny

Slavnostní otevření sokolovny

Slavnostní otevření sokolovny

Slavnostní otevření sokolovny

Slavnostní otevření sokolovny

Slavnostní otevření sokolovny

Slavnostní otevření sokolovny

Slavnostní otevření sokolovny

Slavnostní otevření sokolovny

Slavnostní otevření sokolovny

Slavnostní otevření sokolovny

Slavnostní otevření sokolovny

Slavnostní otevření sokolovny

Slavnostní otevření sokolovny

Slavnostní otevření sokolovny

Slavnostní otevření sokolovny

Slavnostní otevření sokolovny

Slavnostní otevření sokolovny

Slavnostní otevření sokolovny

Slavnostní otevření sokolovny

Slavnostní otevření sokolovny

Slavnostní otevření sokolovny

Slavnostní otevření sokolovny

Slavnostní otevření sokolovny

Slavnostní otevření sokolovny

Slavnostní otevření sokolovny

Slavnostní otevření sokolovny

Slavnostní otevření sokolovny

Slavnostní otevření sokolovny

Slavnostní otevření sokolovny

Slavnostní otevření sokolovny

Slavnostní otevření sokolovny

Slavnostní otevření sokolovny

Slavnostní otevření sokolovny

Slavnostní otevření sokolovny

Slavnostní otevření sokolovny

Slavnostní otevření sokolovny

Slavnostní otevření sokolovny

Slavnostní otevření sokolovny

Slavnostní otevření sokolovny

Slavnostní otevření sokolovny

Slavnostní otevření sokolovny

Slavnostní otevření sokolovny

Slavnostní otevření sokolovny

Slavnostní otevření sokolovny

Slavnostní otevření sokolovny

Slavnostní otevření sokolovny

Slavnostní otevření sokolovny

Slavnostní otevření sokolovny

Slavnostní otevření sokolovny

Slavnostní otevření sokolovny

Slavnostní otevření sokolovny

Slavnostní otevření sokolovny

Slavnostní otevření sokolovny

Slavnostní otevření sokolovny

Slavnostní otevření sokolovny

Slavnostní otevření sokolovny

Slavnostní otevření sokolovny

Slavnostní otevření sokolovny

Slavnostní otevření sokolovny

Slavnostní otevření sokolovny

Slavnostní otevření sokolovny

Slavnostní otevření sokolovny

Slavnostní otevření sokolovny

Slavnostní otevření sokolovny

Slavnostní otevření sokolovny

Slavnostní otevření sokolovny

Slavnostní otevření sokolovny

Slavnostní otevření sokolovny

Slavnostní otevření sokolovny

Slavnostní otevření sokolovny

Slavnostní otevření sokolovny

Slavnostní otevření sokolovny

Slavnostní otevření sokolovny

Slavnostní otevření sokolovny

Slavnostní otevření sokolovny

Slavnostní otevření sokolovny

Slavnostní otevření sokolovny

Slavnostní otevření sokolovny

Slavnostní otevření sokolovny

Slavnostní otevření sokolovny

Slavnostní otevření sokolovny

Slavnostní otevření sokolovny

Slavnostní otevření sokolovny

Slavnostní otevření sokolovny

Slavnostní otevření sokolovny

Slavnostní otevření sokolovny

Slavnostní otevření sokolovny

Slavnostní otevření sokolovny

Slavnostní otevření sokolovny

Slavnostní otevření sokolovny

Slavnostní otevření sokolovny

Slavnostní otevření sokolovny

Slavnostní otevření sokolovny