Rozpočty a hospodaření

Zpět

Není-li rozpočet schválen před 1. lednem rozpočtového roku, řídí se rozpočtové hospodaření městyse v době do schválení rozpočtu pravidly rozpočtového provizoria.dokument: uveden: typ, velikost:
Schválený závěrečný účet městyse za rok 2019 22.5.2020 22 x PDF
Schválený závěrečný účet městyse za rok 2018 31.5.2019 22 x PDF
Rozpočet městyse 2019 8.1.2019 PDF, 304kB
Střednědobý výhled městyse 2020-2021 8.1.2019 PDF, 200kB
Rozpočet ZŠ Nový Hrádek 2019 8.1.2019 PDF, 620kB
Střednědobý výhled ZŠ Nový Hrádek 2020-2021 8.1.2019 PDF, 939kB
Rozpočet MŠ Nový Hrádek 2018 8.1.2019 PDF, 309kB
Rozpočet MŠ Nový Hrádek 2019 (ŠJ) 8.1.2019 PDF, 394kB
Střednědobý výhled MŠ Nový Hrádek 2020-2021 8.1.2019 PDF, 571kB
Schválený závěrečný účet městyse za rok 2017 29.5.2018 23 x PDF
Rozpočet městyse 2018 9.1.2018 PDF, 43kB
Střednědobý výhled městyse 2019-2020 9.1.2018 PDF, 27kB
Rozpočet ZŠ Nový Hrádek 2018 9.1.2018 PDF, 97kB
Střednědobý výhled ZŠ Nový Hrádek 2019-2020 9.1.2018 PDF, 99kB
Rozpočet MŠ Nový Hrádek 2018 9.1.2018 PDF, 30kB
Rozpočet MŠ Nový Hrádek 2018 (ŠJ) 9.1.2018 PDF, 32kB
Střednědobý výhled MŠ Nový Hrádek 2019-2020 9.1.2018 PDF, 53kB
Schválený závěrečný účet městyse za rok 2016 8.6.2017 22 x PDF
Rozpočet pro rok 2017 6.3.2017 PDF, 291kB
Střednědobý výhled rozpočtu 2018 - 2021 6.3.2017 PDF, 194kB
Závěrečný účet 2015 6.6.2016 22 x PDF
Rozpočet pro rok 2016 5.3.2016 PDF, 39kB
Závěrečný účet 2014 6.5.2015 23 x PDF
Rozpočet pro rok 2015 30.3.2015 PDF, 29kB
Závěrečný účet 2013 5.5.2014 20 x PDF
Rozpočet pro rok 2014 10.3.2013 PDF, 29kB
Závěrečný účet 2012 30.4.2013 19 x PDF
Rozpočet pro rok 2013 1.3.2012 PDF, 29kB
Závěrečný účet 2011 13.4.2011 19 x PDF
Rozpočet pro rok 2012 12.3.2012 PDF, 29kB
Závěrečný účet 2010 2.6.2011 19 x PDF
  Úvodní list   PDF, 28kB
  Seznam příloh k závěrečnému účtu   PDF, 19kB
  Vyhodnocení   PDF, 26kB
  Hospodaření   PDF, 45kB
  Kontrola okruhu Fondu rozvoje bydlení   PDF, 641kB
  Sociální fond Městyse   PDF, 605kB
  Finanční vypořádání dotací   PDF, 784kB
  Inventarizace majetku a závazků   PDF, 1 163kB
  Výkaz Fin   PDF, 1 392kB
  Rozvaha - bilance   PDF, 1 267kB
  Příloha účetní uzávěrky   PDF, 1 504kB
  Výkaz zisku a ztráty   PDF, 1 058kB
  Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Městyse   PDF, 95kB
  Základní škola: Rozvaha - bilance   PDF, 1 264kB
  Základni škola: Příloha účetní uzávěrky   PDF, 1 512kB
  Základní škola: Výkaz zisku a ztráty   PDF, 1 054kB
  Mateřská škola: Rozvaha - bilance   PDF, 1 264kB
  Mateřská škola: Příloha účetní uzávěrky   PDF, 1 512kB
  Mateřská škola: Výkaz zisku a ztráty   PDF, 1 053kB
Závěrečný účet 2009 1.6.2010 18 x PDF
Hospodaření městyse v roce 2009 9.3.2009 PDF, 45kB
Závěrečný účet 2008 1.6.2009 20 x PDF
Rozpočet pro rok 2009 12.3.2009 PDF, 556kB
Závěrečný účet 2007 2.6.2008 PDF, 138kB
Hospodaření městyse v roce 2008 12.3.2009 PDF, 43kB
Rozpočet pro rok 2008 5.3.2008 PDF, 35kB
Závěrečný účet 2006 3.7.2007 8 x PDF
Rozpočtový výhled pro rok 2008 - 2010 19.3.2007 PDF, 28kB
Rozpočet pro rok 2007 19.3.2007 PDF, 78kB
Rozpočet pro rok 2006 1.3.2006 PDF, 74kB
Rozpočet pro rok 2005 10.3.2005 PDF, 75kB
Výsledek hospodaření v roce 2004 10.3.2005 PDF, 96kB
Rozpočet pro rok 2004   PDF, 75kB