Hlavní nabídka Hlavní obsah Vypnout grafiku

Městys Nový Hrádek

Vesnice Královéhradeckého kraje roku 2011 a 2019

Mateřská škola Nový Hrádek


ms.novy-hradek.cz

Vchod do mateřské školy     Zahrada mateřské školy


Aktuálně ze školky  |   Základní informace  |   O mateřské škole
 
Personální zajištění  |   Charakteristika jednotlivých tříd  |   Vzdělávací obsah
   
   

O mateřské škole

   
   

Charakteristika

   
Mateřská škola Nový Hrádek je příspěvkovou organizací Úřadu městyse v Novém Hrádku. Zajišťuje všestrannou péči o děti zpravidla ve věku od tří do šesti let a rozvíjí specifické formy výchovného působení na děti. Dále zabezpečuje stravování dětí předškolního zařízení a pracovníků předškolního zařízení, dětí a pracovníků Základní školy v Novém hrádku. Podmínky činnosti organizace jsou vymezeny §3 a § 39 zákona č. 76/1978 Sb., o školských zařízeních, ve znění pozdějších předpisů a příslušnými prováděcími předpisy.
Součástí příspěvkové organizace je Školní jídelna, jejíž činnost je vymezena příslušnými ustanoveními zákona č. 76/1978 Sb., o školských zařízeních, v platném znění (zejména §39 ) a prováděcími předpisy (vyhláška MŠMT č. 48/1993 Sb., o školním stravování, v platném znění.
   

Historie

   
Mateřská škola Nový Hrádek je škola s dlouhodobou historií. v roce 1953 získala mateřská škola svoji právní samostatnost. v roce 1956 se mateřská škola s brigádnickou pomocí rodičů a s patronátním závodem Jasna 06 přestěhovala do nově upravených prostor osmileté střední školy v budově č.p. 102, kde sídlí dodnes. Ke škole náleží i školní zahrada, která byla postupně zařizována pro potřeby dětí.
Významným mezníkem v historii naší mateřské školy se stal školní rok 1995/1996, kdy začala kompletní přestavba celé budovy, ve které mateřská škola sídlí. v přízemí vznikla školní jídelna s moderní kuchyní, 1. patro bylo přetvořeno na objekt mateřské školy a obecní byt. Provoz v rekonstruované mateřské škole byl zahájen v září 1996. v lednu 2003 vstoupila mateřská škola do právní subjektivity a společně se školní jídelnou vytvořila jeden právní subjekt charakteru příspěvkové organizace zřízené v působnosti obce Nový Hrádek.