Hlavní nabídka Hlavní obsah Vypnout grafiku

Městys Nový Hrádek

Vesnice Královéhradeckého kraje roku 2011 a 2019

Mateřská škola Nový Hrádek


ms.novy-hradek.cz

Vchod do mateřské školy     Zahrada mateřské školy


Aktuálně ze školky  |   Základní informace  |   O mateřské škole
 
Personální zajištění  |   Charakteristika jednotlivých tříd  |   Vzdělávací obsah
   
   

Personální zajištění

   
   
V mateřské škole pracují 3 učitelky, které splňují předepsanou odbornou a pedagogickou způsobilost, jedna pedagogická asistentka, účetní a mzdová pracovnice a jedna školnice. Ve školní jídelně pracuje vedoucí školní jídelny, vedoucí kuchařka, kuchařka a pracovnice provozu.
   
   Ředitelka MŠ: Mgr. Soňa Brázdilová
   
   Učitelky - I.třída: Bc. Ivana Šafránková
  Mgr. Soňa Brázdilová (sudý týden)
  (Diana Matysová, DiS. - mateřská dovolená)
   
   Učitelky - II.třída: Mgr. Alena Lokvencová
  Mgr. Soňa Brázdilová (lichý týden)
   
   Pedagogická asistentka: Monika Čermáková
   
   Školnice, pracovnice provozu: Karla Lokvencová
   
   Účetní MŠ a mzdová pracovnice: Monika Čermáková
   
   Vedoucí školní jídelny: Renata Rufferová
   
   Kuchařky: Hana Balcarová
    Irena Smolová
   
   Provozní pracovnice: Iva Formanová