Hlavní nabídka Hlavní obsah Vypnout grafiku

Městys Nový Hrádek

Vesnice Královéhradeckého kraje roku 2011 a 2019

Mateřská škola Nový Hrádek


ms.novy-hradek.cz

Vchod do mateřské školy     Zahrada mateřské školy


Aktuálně ze školky  |   Základní informace  |   O mateřské škole
 
Personální zajištění  |   Charakteristika jednotlivých tříd  |   Vzdělávací obsah
   
   

Vzdělávací obsah

   
   
Obsah vzdělávání je uspořádán do jednotlivých, integrovaných bloků a vychází z prioritních úkolů a koncepce školy. Integrované bloky jsou tvořeny tak, aby zasahovaly všechny vzdělávací oblasti, vzhledem ke vzdělávacím oblastem RVP jsou průřezové.
Jednotlivá témata rozpracovávají učitelky do podtémat a zohledňují přitom věk dětí, složení kolektivu, dané podmínky ve třídách. Podtémata jsou zpracována v myšlenkovou mapu.
V třídním programu jsou uváděny již konkrétní činnosti - obsah činnosti, básně, písně, texty, hry, literatura, atd. k danému podtématu jsou stanoveny dílčí vzdělávací cíle, časové určení-podle zájmu dětí a další konkrétní informace.
Integrované bloky na sebe navazují, doplňují se a prohlubují, některé se prolínají, některé přecházejí plynule jeden do druhého.
Vzdělávání se uskutečňuje v průběhu celého dne a prostřednictvím všech činností, které dítě vykonává.
Dbáme na vyváženost činností motorických, kognitivních a estetických, na střídání rušných a klidných činností.
Práci s dětmi uskutečňujeme podle ŠVP, který je propracován na základě ročního období a tématických bloků, které bude odpovídají konkrétním regionálním i místním podmínkám, možnostem MŠ a různým potřebám klientů.
   
 

Integrované bloky programu
"Putování s ježkem v sedmimílových botách"

   
   
Při plánování učitelka vychází z předem daných témat ve ŠVP a dlouhodobého plánu, ze svého záměru věnovat se konkrétněji určitým dovednostem (z nabídky činností dětem), z evaluačního a hodnotícího procesu, kdy zjistí nedostatek v určitých dovednostech. Učitelka využívá znalostí jednotlivých oborových metodik a praktických dovedností, znalostí věkových zvláštností, pedagogické diagnostiky (co děti zvládnou, co již umí), vhodných podmínek prostředí ( prostředí, pomůcky- připravuje předem), vhodné organizace dle charakteru činností.
V samotné realizaci učitelka těží z dobře předem připraveného prostředí, využívá přirozené motivace vyplývající z tématu a přistupuje k dětem laskavým a povzbudivým způsobem, respektuje jejich možnosti, využívá metod práce založené na názornosti, smyslovém poznání, vlastní činnosti a prožitku, využívá hravých prvků a způsobů a vytváří příznivé klima plné pohody a jistoty.
   
   
 

Vzdělávací metoda FIE

   
Mateřská škola získala oprávnění k používání metody Feuersteina - FIE, která je nadstandartním vzděláváním dětí. S touto metodou bude pracovat paní učitelka Mgr. Alena Lokvencová, která pro to získala oprávnění.

Intervenční program instrumentálního obohacení Reuvena Feuersteina - FIE   
   
 

Cvičení Pilates

   
Pilates ve zkratce
 • vytváří harmonii těla a mysli
 • koordinuje dýchání s pohyby
 • zlepšuje flexibilitu, rovnováhu a koordinaci pohybů
 • zvyšuje svalovou sílu a vytrvalost
 • zpevňuje a zároveň protahuje tělo => dlouhé a štíhlé svaly
 • zlepšuje držení těla
 • odstraňuje svalové dysbalance
 • redukuje chronickou únavu
 • odstraňuje stres
 • všechny pohyby vycházejí ze středu těla- tzv. POWERHOUSE

Co je to pilates

Pilates je cvičení, které vyvinul Joseph Hubertus Pilates před více než 100 lety. Ispiroval se ve starých kulturách. V dětství trpěl astmatem, křivicí a revmatickou horečkou. Byl však rozhodnut překonat tyto potíže a to ho vedlo ke studiu východních i západních forem cvičení včetně jógy, Zenu, životosprávy dle starých Řeků i Římanů. Snažil se sestavit cvičení v němž dochází k vědomé souhře těla a mysli, uvědomil si také velký význam zapojení správného dýchání.

K příznivcům Pilates se přidávají také fyzioterapeuti a rehabilitační pracovníci a toto cvičení se rozšiřuje i v oblasti fitness po celém světě.

Tento cvičební systém vede k posílení a protažení svalů celého těla a snaží se přitom využít vyvážené spolupráce těla a mysli.Cvičení rozvíjí koordinaci, sílu, rovnováhu, flexibilitu a dýchání. Propracovává zádové, břišní a hýžďové svaly. Účelem je posílení centra - jádra těla tzv. "power house". Celkově vypracovává dlouhé, štíhlé svaly. S důrazem na správné dýchání okysličuje svaly a podporuje cirkulaci krve. Pilates nevyčerpává, spíše dodává energii. Cvičení obnovuje celkovou vitalitu, člověk se má cítit osvěžený, tělo se stává silné a ohebné.

Tento program pohybové převýchovy je navržen tak, aby byl do aktivní činnosti zapojen každý sval soustředěným způsobem za pomoci dechové kontroly. Dobrá dýchací technika a tělesná a duševní angažovanost zanechají klienta s pocitem harmonie, zdaru a relaxace. Každé cvičení je navrhnuto individuálně, aby mohla být klientům věnována individuální péče podle jejich zvláštních potřeb. Cviky jsou vymyšleny tak, aby pracovaly menší svaly, které napomáhají větším svalům a zároveň danou svalovou oblast protáhly.

Pro koho je cvičení určeno

Pilates je pro děti, mladé i staré, pro fyzicky aktivní i méně aktivní jedince. Cvičení se doporučuje jako pokračování rehabilitační léčby, asmatiskům.Cvičení je i vhodné pro ženy, které se chystají otěhotnět (významně zpevní břišní svalstvo), nebo pro již těhotné ženy, které si chtějí pevné svaly v břišní oblasti udržet i během těhotenství .
 • pro děti, které získávají první návyky kencentrace, správné dýchání a držení těla
 • pro sportovce
 • pro lidi s chronickou bolestí zad
 • pro lidi s nadváhou
 • pro lidi s opakovaným napěťovým zraněním
 • pro lidi trpící stresem
 • pro lidi se zájmem o prevenci osteoporózy
 • pro těhotné