Hlavní nabídka Hlavní obsah Vypnout grafiku

Městys Nový Hrádek

Vesnice Královéhradeckého kraje roku 2011 a 2019

Oprava Mariánského pilíře

Zpět na přehled událostí

8. červen 2011


Začátkem měsíce června roku 2011 okolo Mariánského sloupu na náměstí vyrostlo lešení. Byly totiž zahájeny restaurátorské práce na záchranu a obnovu kulturní památky - Mariánského pilíře z roku 1747.

Povrch kamene, zejména v dolní části podstavce, byl silně porostlý zelenými řasami a lišejníky, v mnoha místech byly černé usazeniny exhalátů. Vlivem povrchového zvětrávání kamene docházelo také k odlupování povrchových vrstev.

Asi měsíc po zahájení opravných prací stanul před restauratérem Jindřichem Roubíčkem pozoruhodný úkol. Farní kronika z doby, kdy byl sloup vystavěn, totiž uvádí, že by měl skrývat cenné relikvie.

Po očištění povrchu památky byla objevena zaspárovaná deska, která mohla ukrývat tajnou schránku. Za přítomnosti starosty městyse, pana faráře, několika občanů a zástupců médií byla 7. července 2011 deska s napětím odstraněna.

U příležitosti této opravy se vedení městyse rozhodlo uložit do jeho útrob poselství pro budoucí generace. Listinu s názvem "Na vědomí a paměť našim potomkům" vyhotovila rukopisně kronikářka Anna Marková.

Soutěž Vesnice roku 2011