Elektronická úřední deska


urednideska.novy-hradek.cz

Na této stránce jsou zveřejněny tytéž dokumenty jako na skutečné úřední desce, která se nachází na náměstí, naproti budově úřadu městyse.

Navíc je zde možno prohlížet vyvěšené i již sejmuté dokumenty nebo v nich vyhledávat podle několika kritérií.

K dispozici jsou také odkazy na další důležité dokumenty městyse.Elektronická úřední deska 

Úřední deska - stav ke dni 22. 1. 2018
typ    ,   dokument     vyvěšen    
sejmout    
soubor    
 
Informace
Informace Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových
28.07.2014

PDF, 1427kB
 
Sdělení informace
Pozemky k propachtování
06.08.2014

PDF, 83kB
 
Informace
Nemovitosti s nedostatečně identifikovaným vlastníkem
16.03.2016

PDF, 147kB
 
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace
Smlouva o poskytnutí dotace T.J.SOKOL Nový Hrádek - krytí závazků - st.úpravy sokolovny
07.06.2016
07.06.2019
PDF, 5750kB
 
Záměr prodeje
Záměr prodeje pozemků pro stavbu RD Na Farách
04.10.2016

PDF, 300kB
 
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace
Smlouva o poskytnutí dotace T.J.Sokol Nový Hrádek - krytí závazků - st. úpravy sokolovny
09.01.2017
10.01.2020
PDF, 5744kB
 
Informace
Sdělení Finanční správy
11.01.2017

PDF, 127kB
 
Rozpočet
Schválený rozpočet městyse na rok 2017
06.03.2017

PDF, 291kB
 
Rozpočtový výhled
Střednědobý výhled městyse 2018 - 2021
06.03.2017

PDF, 194kB
 
Oznámení
Oznámení Městyse Nový Hrádek - rozpočet
06.03.2017

PDF, 200kB
 
Rozpočet
Schválený rozpočet 2017 DSO Region Orlické hory
20.03.2017

PDF, 51kB
 
Střednědobý výhled rozpočtu
Střednědobý výhled rozpočtu DSO Region Orlické hory
20.03.2017

PDF, 53kB
 
Rozpočtová opatření
Rozpočtvá opatření 1,2/2017
19.04.2017

PDF, 623kB
 
Rozpočtová opatření
Rozpočtová opatření 3,4,5/2017
16.05.2017

PDF, 865kB
 
Rozpočtová opatření
Rozpočtová opatření 6,7,8/2017
08.06.2017

PDF, 845kB
 
Závěrečný účet
Schválený závěrečný účet městyse za rok 2016
03.07.2017

22 x PDF
 
Rozpočtová opatření
Rozpočtová opatření 9,10/2017
14.07.2017

PDF, 458kB
 
Rozpočtová opatření
DSO ROH Rozpočtové opatření, Závěrečný účet
28.07.2017

PDF, 113kB
 
Rozpočtová opatření
Rozpočtová opatření č. 11, 12, 13/2017
17.08.2017

PDF, 674kB
 
Záměr prodeje
Záměr prodeje pozemku pro stavbu RD Na Farách
23.08.2017

PDF, 292kB
 
Rozpočtová opatření
Rozpočtové opatření č.14,15/2017
05.09.2017

PDF, 441kB
 
Rozpočtová opatření
Rozpočtová opatření 16,17/2017
18.09.2017

PDF, 453kB
 
Rozpočtová opatření
Rozpočtové opatření 18/2017
02.10.2017

PDF, 223kB
 
Rozpočtová opatření
Rozpočtová opatření 19,20/2017
12.10.2017

PDF, 483kB
 
Rozpočtová opatření
Rozpočtové opatření č. 21/2017
07.11.2017

PDF, 221kB
 
Rozpočtová opatření
Rozpočtové opatření č. 22/2017
09.11.2017

PDF, 335kB
 
Oznámení
Oznámení o zveřejnění dokumentů fin. hospodaření
12.12.2017

PDF, 282kB
 
Rozpočtová opatření
Rozpočtová opatření 23, 24, 25/2017
12.12.2017

PDF, 669kB
 
Usnesení
Usnesení z 39. zasedání ZM
03.01.2018

PDF, 279kB
 
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace
Smlouva o poskytnutí dotace T.J.Sokol Nový Hrádek - krytí závazků -st.úpravy sokolovny
08.01.2018
09.01.2021
PDF, 6267kB
 
Oznámení
Oznámení o zveřejnění dokumentů fin.hospodaření
09.01.2018

PDF, 201kB
 
Rozpočet
Rozpočet městyse 2018
09.01.2018

PDF, 43kB
 
Rozpočtový výhled
Střednědobý výhled městyse 2019-2020
09.01.2018

PDF, 28kB
 
Rozpočet
Rozpočet ZŠ Nový Hrádek 2018
09.01.2018

PDF, 97kB
 
Rozpočtový výhled
Střednědobý výhled ZŠ Nový Hrádek 2019-2020
09.01.2018

PDF, 99kB
 
Rozpočet
Rozpočet MŠ Nový Hrádek 2018
09.01.2018

PDF, 30kB
 
Rozpočet
Rozpočet MŠ Nový Hrádek 2018 (ŠJ)
09.01.2018

PDF, 32kB
 
Rozpočtový výhled
Střednědobý výhled MŠ Nový Hrádek 2019-2020
09.01.2018

PDF, 53kB
 
Informace
Informace o konání ZM dne 22.1.2018
12.01.2018
22.01.2018
PDF, 263kB
 
Informace
Výsledky 1. kola volby prezidenta
13.01.2018
29.01.2018
PDF, 23kB
 
Záměr
Záměr směnit pozemky
15.01.2018
31.01.2018
PDF, 240kB