Hlavní nabídka Hlavní obsah Vypnout grafiku

Městys Nový Hrádek

Vesnice Královéhradeckého kraje roku 2011 a 2019

Elektronická úřední deska


urednideska.novy-hradek.cz

Na této stránce jsou zveřejněny tytéž dokumenty jako na skutečné úřední desce, která se nachází na náměstí, naproti budově úřadu městyse.

Navíc je zde možno prohlížet vyvěšené i již sejmuté dokumenty nebo v nich vyhledávat podle několika kritérií.

K dispozici jsou také odkazy na další důležité dokumenty městyse.Elektronická úřední deska 

Úřední deska - archiv dříve vyvěšených dokumentů

 
   Rok vyvěšení:  
   Typ dokumentu:        typ    ,   dokument     vyvěšen    
sejmout    
soubor    
 
Veřejná vyhláška
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu
18.10.2021
03.11.2021
PDF, 229kB
 
Informace
Sdělení informace o zahájení řízení - kácení dřevin mimo les
13.10.2021
29.10.2021
PDF, 195kB
 
Usnesení
Usnesení z 32. zasedání ZM
06.10.2021

PDF, 278kB
 
Informace
Informace o konání ZM dne 30.9.2021
22.09.2021
30.09.2021
PDF, 267kB
 
Veřejná vyhláška
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - kůrovec
17.09.2021
17.10.2021
PDF, 2242kB
 
Informace
Volby - oznámení o době a místě konání voleb
13.09.2021
09.10.2021
PDF, 200kB
 
Informace
Volby - oznámení o době a místě konání voleb
13.09.2021
19.09.2021
PDF, 200kB
 
Záměr
Záměr uzavřít dohodu o vzájemném majetkoprávním narovnání
10.09.2021
30.09.2021
PDF, 189kB
 
Usnesení
Usnesení z 30. zasedání ZM
31.08.2021
29.08.2021
PDF, 279kB
 
Usnesení
Usnesení z 31. zasedání ZM
30.08.2021
05.10.2021
PDF, 271kB
 
Informace
Informace o konání ZM dne 6.9.2021
27.08.2021
06.09.2021
PDF, 271kB
 
Informace
Volby - jmenování zapisovatele okrskové volební komise
20.08.2021
09.10.2021
PDF, 191kB
 
Informace
Informace o konání ZM dne 26.8.2021
17.08.2021
26.08.2021
PDF, 271kB
 
Oznámení
Oznámení zahájení řízení - kácení stromů mimo les
16.08.2021
01.09.2021
PDF, 195kB
 
Oznámení
Oznámení zahájení řízení - kácení stromů mimo les
16.08.2021
01.09.2021
PDF, 195kB
 
Oznámení
Oznámení o zahájení řízení - kácení dřevin mimo les
16.08.2021
15.08.2021
PDF, 195kB
 
Informace
Volby 2021 - Informace o počtu a sídlech volebních okrsků
16.08.2021
09.10.2021
PDF, 385kB
 
Záměr
Záměr uzavřít smlouvu provést stavbu Rokole - Nový Hrádek - neúnosná krajnice
05.08.2021
21.08.2021
PDF, 186kB
 
Záměr
Záměr uzavřít smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene p.č. 1630 k.ú.Nový Hrádek
05.08.2021
21.08.2021
PDF, 184kB
 
Záměr prodeje
Záměr prodat část pozemku p.č.1687 k.ú. Nový Hrádek
05.08.2021
21.08.2021
PDF, 188kB
 
Záměr
Záměr uzavřít smlouvu o uzavření budoucí smlouvy darovací - realizace stavby
05.08.2021
21.08.2021
PDF, 188kB
 
Informace
Volby 2021 - Stanovení minimálního počtu členů okr.volební komise
02.08.2021
09.10.2021
PDF, 192kB
 
Rozpočtová opatření
Rozpočtové opatření č. 13/2021
26.07.2021

PDF, 306kB
 
Rozpočtová opatření
Rozpočtové opatření č. 12/2021
26.07.2021

PDF, 306kB
 
Rozpočtová opatření
Rozpočtové opatření č. 11/2021
26.07.2021

PDF, 307kB
 
Oznámení
Oznámení o zveřejnění dokum.fin.hosp.
26.07.2021

PDF, 209kB
 
Usnesení
Usnesení z 29. zasedání ZM
08.07.2021
30.08.2021
PDF, 278kB
 
Rozpočtová opatření
Rozpočtové opatření č. 9/2021
24.06.2021

PDF, 308kB
 
Rozpočtová opatření
Rozpočtové opatření č. 10/2021
24.06.2021

PDF, 306kB
 
Oznámení
Oznámení o zveřejnění dokum.fin.hosp.
24.06.2021

PDF, 209kB
 
Informace
Informace o konání ZM 1.7.2021
23.06.2021
01.07.2021
PDF, 268kB
 
Usnesení
Usnesení z 28. zasedání ZM
02.06.2021
07.07.2021
PDF, 281kB
 
Informace
Návrh opatření obecné povahy - Národní plán povodí Labe
02.06.2021
18.06.2021
PDF, 283kB
 
Veřejná vyhláška
Oznámení o návrzích opatření obecné povahy a výzva k uplatnění připomínek - Národní plán povodí Labe
02.06.2021
18.06.2021
PDF, 405kB
 
Informace
Oznámení o zveřejnění dokum.fin.hospodaření
28.05.2021

PDF, 209kB
 
Informace
Dokumenty k závěrečnému účtu DSO RN 2020 - zpráva strana 6
28.05.2021
15.06.2021
PDF, 38kB
 
Informace
Zpráva o kontrole hospodaření DSO RN 2020
28.05.2021
15.06.2021
PDF, 358kB
 
Informace
Dokumenty k závěrečnému účtu DSO RN 2020 - výkaz zisku a ztráty
28.05.2021
15.06.2021
PDF, 94kB
 
Informace
Dokumenty k závěrečnému účtu DSO RN 2020 - rozvaha
28.05.2021
15.06.2021
PDF, 99kB
 
Informace
Dokumenty k závěrečnému účtu DSO RN 2020 - příloha
28.05.2021
15.06.2021
PDF, 107kB
 
Informace
Dokumenty k závěrečnému účtu DSO RN 2020 - přehled o změnách kapitálu
28.05.2021
15.06.2021
PDF, 76kB
 
Informace
Dokumenty k závěrečnému účtu DSO RN 2020 - Fin k 31.12.2020
28.05.2021
15.06.2021
PDF, 136kB
 
Informace
Dokumenty k závěrečnému účtu DSO RN 2020 - přehled o peněžních tocích
28.05.2021
15.06.2021
PDF, 76kB
 
Informace
Závěrečný účet DSO RN 2020 návrh
28.05.2021
15.06.2021
PDF, 112kB
 
Závěrečný účet
Schválený závěrečný účet městyse za rok 2020
28.05.2021

21x PDF
 
Rozpočtová opatření
Rozpočtové opatření č. 8/2021
25.05.2021

PDF, 235kB
 
Rozpočtová opatření
Rozpočtové opatření č. 7/2021
25.05.2021

PDF, 234kB
 
Informace
Oznámení o zveřejnění dokum.fin.hospodaření
25.05.2021

PDF, 209kB
 
Veřejná vyhláška
Veřejná vyhláška - přechodná úprava provozu Náchod - Nový Hrádek
20.05.2021
05.06.2021
PDF, 231kB
 
Informace
Informace o konání ZM dne 27.5.2021
19.05.2021
27.05.2021
PDF, 271kB
 
Informace
Zpráva o hospodaření DSO ROH 2020
19.05.2021
17.06.2021
PDF, 307kB
 
Informace
Zpráva o výsledku přezkoumání hosp. DSO ROH 2020
19.05.2021
17.06.2021
PDF, 476kB
 
Informace
Výkazy DSO ROH 12/2020
19.05.2021
17.06.2021
PDF, 180kB
 
Informace
Inventarizační zpráva DSO ROH 2020
19.05.2021
17.06.2021
PDF, 246kB
 
Informace
Oznámení o zveřejnění dokum.fin.hosp.
12.05.2021
27.05.2021
PDF, 208kB
 
Závěrečný účet
Návrh závěrečného účtu městyse za rok 2020
12.05.2021
30.05.2021
21x PDF
 
Záměr
Záměr uzavřít Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy a zřízení věcného břemene p.č.1332/15 k.ú.NH
11.05.2021
27.05.2021
PDF, 183kB
 
Záměr
Záměr uzavřít Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy a zřízení věcného břemene p.č.467/4 k.ú.NH
11.05.2021
27.05.2021
PDF, 184kB
 
Veřejná vyhláška
Veřejná vyhláška - Zpráva o uplatňování Zásad územního rozvoje KHK 2/2018-4/2021
11.05.2021
27.05.2021
PDF, 152kB
 
Záměr pronájmu
Záměr pronájmu nebytových prostor v budově infocentra
10.05.2021
25.05.2021
PDF, 187kB
 
Usnesení
Usnesení z 27. zasedání ZM
05.05.2021
01.06.2021
PDF, 279kB
 
Veřejná vyhláška
Veřejná vyhláška - daň z nemovitých věcí na rok 2021
22.04.2021
21.05.2021
PDF, 447kB
 
Informace
Informace o konání ZM dne 29.4.2021
21.04.2021
29.04.2021
PDF, 272kB
 
Rozpočtová opatření
Rozpočtové opatření č. 6/2021
16.04.2021

PDF, 235kB
 
Rozpočtová opatření
Rozpočtové opatření č.6/2021
16.04.2021
11.05.2021
PDF, 297kB
 
Rozpočtová opatření
Rozpočtové opatření č.5/2021
16.04.2021

PDF, 235kB
 
Oznámení
Oznámení o zveřejnění dokum.fin.hosp.
16.04.2021

PDF, 207kB
 
Veřejná vyhláška
Veřejná vyhláška - Aktualizace č.3 Zásad územního rozvoje KHK
01.04.2021
16.04.2021
PDF, 147kB
 
Usnesení
Usnesení z 26. zasedání ZM
31.03.2021
04.05.2021
PDF, 281kB
 
Rozpočtová opatření
Rozpočtové opatření č.4/2021
19.03.2021

PDF, 235kB
 
Rozpočtová opatření
Rozpočtové opatření č.3/2021
19.03.2021

PDF, 235kB
 
Oznámení
Oznámení o zveřejnění dokum.fin.hosp.
19.03.2021

PDF, 207kB
 
Informace
Informace o konání ZM dne 25.3.2021
16.03.2021
25.03.2021
PDF, 273kB
 
Záměr
Záměr uzavřít Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy a zřízení služebnosti
09.03.2021
24.03.2021
PDF, 186kB
 
Oznámení
Oznámení o konání sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021 v ČR
06.03.2021
27.03.2021
PDF, 463kB
 
Usnesení
Usnesení z 25. zasedání ZM
03.03.2021
30.03.2021
PDF, 272kB
 
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace
Smlouva o poskytnutí dotace T.J.Sokol Nový Hrádek - krytí závazků - st.úpravy sokolovny a hřišť
03.03.2021
04.03.2024
PDF, 584kB
 
Rozpočtová opatření
Rozpočtové opatření č.2/2021
25.02.2021

PDF, 235kB
 
Rozpočtová opatření
Rozpočtové opatření č.1/2021
25.02.2021

PDF, 235kB
 
Oznámení
Oznámení zveřejnění dokumentů fin.hosp.
25.02.2021

PDF, 207kB
 
Informace
Informace o konání ZM dne 25.2.2021
17.02.2021
25.02.2021
PDF, 272kB
 
Usnesení
Usnesení z 24. zasedání ZM
03.02.2021
02.03.2021
PDF, 280kB
 
Obecně závazná vyhláška
Obecně závazná vyhláška o místním poplatku z pobytu
02.02.2021
18.02.2021
PDF, 224kB
 
Informace
Informace o konání ZM dne 28.1.2021
20.01.2021
28.01.2021
PDF, 274kB
 
Výzva
Veřejná výzva č.1/2021 referent státní správy - pracovník turistického informačního centra
20.01.2021
05.02.2021
PDF, 132kB
 
Záměr
Záměr uzavření dodatku smlouvy - ordinace praktického lékaře
18.01.2021
03.02.2021
PDF, 276kB
 
Oznámení
Oznámení o zveřejnění dokum.fin.hospodaření
08.01.2021

PDF, 206kB
 
Rozpočet
Schválený rozpočet 2021 ŠJ
08.01.2021

PDF, 94kB
 
Rozpočet
Schválený rozpočet 2021 MŠ
08.01.2021

PDF, 62kB
 
Rozpočet
Schválený rozpočet 2021 ZŠ
08.01.2021

PDF, 95kB
 
Rozpočet
Schválený rozpočet 2021 městys
08.01.2021

PDF, 37kB
 
Střednědobý výhled rozpočtu
Střednědobý výhled 2022-2023 MŠ - schválený
08.01.2021

PDF, 73kB
 
Střednědobý výhled rozpočtu
Střednědobý výhled 2022-2023 ZŠ - schválený
08.01.2021

PDF, 90kB
 
Střednědobý výhled rozpočtu
Střednědobý výhled 2022-2023 městys - schválený
08.01.2021

PDF, 22kB
 
Sdělení informace
Sdělení informace - kácení dřevin rostoucích mimo les
07.01.2021
23.01.2021
PDF, 195kB
 
Usnesení
Usnesení z 23. zasedání ZM
06.01.2021
02.02.2021
PDF, 297kB
 
Záměr
Záměr směnit pozemkové parcely
06.01.2021
22.01.2021
PDF, 267kB
 
Záměr
Záměr směnit pozemkové parcely
06.01.2021
06.01.2021
PDF, 129kB