Usnesení ze zasedání obecního zastupitelsva

Zpět

USNESENÍ Z 49. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE NOVÝ HRÁDEK
konaného dne 10. 4. 2006
Zastupitelstvo obce

a) PROJEDNALO:

1. Nákup pozemku v k.ú. Dlouhé do vlastnictví Obce Nový Hrádek.

c) SCHVALUJE:

1. Návrh na koupi pozemku do vlastnictví Obce Nový Hrádek:
pozemek v k.ú. Dlouhé p.č. 223/2
jméno a příjmení vlastníka: MUDr. Pavel Vajsejtl
(prostřednictvím Realitní kanceláře RAKO Trutnov s.r.o. - expozitura Náchod)
cena: 95 000,- Kč + náklady spojené s nákupem pozemku

2. Rozpočtová opatření na úpravu rozpočtu Obce Nový Hrádek č. 1 - 5/2006Schváleno zastupitelstvem Obce Nový Hrádek dne 10. dubna 2006.