Mapa stránek

Mapa stránek

         

o městysi

 úvodní stránka
  automatický odběr novinek
   zasílání novinek na email
  prohlášení o přístupnosti
 aktuality
 události
  Zimní Nový Hrádek - únor 2021
  Zimní pohádka - leden 2021
  Výhledy z čerstvě otevřené rozhledny
  Odpočinkové místo u nové cyklostezky
  Dokončená sportoviště v areálu sokolovny
  Výstavba rozhledny - dokončené stavební práce
  Výstavba rozhledny - interiér infocentra
  Rozsvícený vánoční stromek 2020
  Výstavba nových sportovišť u sokolovny - oplocení
  Příprava vánočního stromu na náměstí
  Výstavba rozhledny - montáž vyhlídkové plošiny
  Výstavba nových sportovišť u sokolovny (listopad)
  Výstavba nových sportovišť u sokolovny (říjen II)
  Výstavba rozhledny - montáž tubusu
  Výstavba rozhledny - schodiště a terasa
  Dokončená cyklostezka U Hranic
  Výstavba nových sportovišť u sokolovny (říjen)
  Výstavba rozhledny - příprava tubusu
  Výstavba nových sportovišť u sokolovny (srpen)
  Výstavba cyklostezky U Hranic
  Výstavba rozhledny - průběh stavby
  Revitalizace dětského hřiště u mateřské školy
  Výstavba rozhledny - demontáž tubusu
  Nová fasáda kaple sv. Jana Nepomuckého
  Oprava komunikace v ulici Bukovecká
  Uložení dokumentů v kopuli kaple sv. Jana Nepomuckého
  Vánoční troubení koled 2019
  Vánoční koncert 2019
  Koncert Standy Hložka
  Vánoční výstava ZŠ 2019
  Rozsvěcení vánočního stromku 2019
  Úklid větví po těžbě a ošetření stromů
  Podzimní setkání seniorů 2019
  Vyhlášení výsledků celostátního kola soutěže vesnice roku 2019
  Návštěva komise celostátního kola soutěže vesnice roku 2019
  Vyhlášení výsledků krajského kola soutěže vesnice roku 2019
  Loutkové divadlo O hloupém Honzovi a hodném drakovi
  Školní akademie 2019
  Krajskou vesnicí roku 2019 je Nový Hrádek
  Den matek v základní škole 2019
  Den matek v mateřské škole 2019
  IV. Nový Moto Hrádek
  Ocenění Frymburských ozvěn
  Hasičský ples 2019
  Dětský karneval 2019
  Sokolský ples 2019
  Zlatá koruna Královéhradeckého kraje 2018
  Vánoční troubení koled 2018
  Předvánoční varhanní recitál 2018
  Vánoční koncert 2018
  Rozsvěcení vánočního stromku 2018
  Podzimní setkání seniorů 2018
  Oslava 100 let od založení samostatné Československé republiky
  Zasazení výroční lípy na náměstí
  Výsadba třešňové aleje
  Zpřístupnění Panského okruhu stezky skřítka Frymbulína
  Rozloučení absolventů ZŠ 2018
  Školní akademie 2018
  Návštěva komise Vesnice roku 2018
  Soutěž Čistá obec 2017
  Demolice ruiny domu na Mikulášově kopci
  III. Nový Moto Hrádek
  Návštěva dětského sboru v domově důchodců Náchod 2018
  Vyhlášení výsledků krajského kola soutěže Zlatý erb 2018
  Předpremiéra filmu Kluci z hor
  Dětský karneval 2018
  Sokolský ples 2018
  Vánoční troubení koled 2017
   Vánoční troubení koled 2017
  Velký vánoční koncert - Veronika a Václav Řihákovi
  Zpívání v Náchodské knihovně 2017
  Rozsvěcení vánočního stromku 2017
  Adventní koncert 2017
  Setkání seniorů 2017
  Noc sokoloven 2017
  Bourání čp. 17
  Rozloučení absolventů ZŠ 2017
  Školní akademie 2017
  Noc kostelů 2017
  Den matek MŠ 2017
  Návštěva krajské hodnotitelské komise soutěže Vesnice roku 2017
  Den matek ZŠ 2017
  Zlatá koruna Královéhradeckého kraje 2017
  II. Nový Moto Hrádek
  Poděkování našim polským sousedům
  Nové kropičky na hřbitově
  Návštěva dětského sboru v DD Náchod 2017
  Hasičský ples 2017
  Dětský karneval 2017
  Sokolský ples 2017
  Myslivecký ples 2017
  Vánoční troubení koled 2016
  Vánoční výstava ZŠ
  Zpívání v Náchodské knihovně 2016
  Povídání a čtení o Adventu a Vánocích
  Malé adventní zastavení
  Rozsvěcení vánočního stromku 2016
  Přípravy na rozsvěcení vánočního stromku 2016
  Kácení, přesun a ustavení vánočního stromku
  Přednáška o Ekvádoru
  Oprava vodovního řádu a osvětlení na hřbitově
  Úpravy prostoru kolem kostela
  Rekonstrukce veřejného osvětlení
  Podzimní setkání seniorů 2016
  Varhanní koncert 2016
  Noc sokoloven 2016
  Výlet T. J. Sokol 2016
  Rozloučení absolventů ZŠ 2016
  Školní akademie 2016
  Ocenění za péči o válečné hroby a pietní místa
  Návštěva krajské hodnotitelské komise soutěže Vesnice roku 2016
  Koncert Čaj o páté
  Den matek MŠ 2016
  Den matek ZŠ 2016
  I. Nový Moto Hrádek
  Návštěva dětského sboru v DD Náchod 2016
  Folklorní představení 'Muž - Milenec Múz' Josef Štefan Kubín
  Kácení Javůrku
  Hasičský ples 2016
  Dětský karneval 2016
  Sokolský ples 2016
  Myslivecký ples 2016
  Koncert Společně v radosti
  Vánoční troubení
  Odstranění starých hrobů
  Koncert hvězd
  Zpívání v Náchodské knihovně
  Rozsvěcení vánočního stromku 2015
  Nová čekárna na zastávce u školy
  Oprava dlažby u kostela
  Koncert duchovní hudby
  Na cestách za vzděláním Anglie, Německo 2015
  Soutěž Komunální politik roku 2015
  Pohádka O Šípkové Růžence
  Varhanní koncert
  Požehnání obnoveného křížku na Roubalově kopci
  Sraz vozů Mini Cooper
  Rekonstrukce silnice na Dolech
  Den otevřených zahrad a ateliérů
  Vystoupení MŠ ke dni matek
  U Českých krajanů v Srbsku
  Obnovené ukřižování u kostela sv. Petra a Pavla
  Pietní vzpomínka k výročí 70 let od konce 2. sv. války
  Rozsvícení vánočního stromu s J. Přeučilem a E. Hruškovou
  Soutěž starosta roku
  Rozhledna na Šibeníku
  Slavnostní otevření sokolovny
  Tomáš Magnusek a Martin Dejdar
  Tříkrálová sbírka
  Odhalení pomníku na Rzech
  Rekonstrukce silnice
  Cena Křesadlo
  Nejhezčí vánoční stromek
  Vánoční koncert
  Příprava vánočního stromu
  Tomáš Magnusek a Květa Fialová
  Demontáž větrných elektráren
  Soutěž Hračka roku
  Oprava stropního podhledu kina
  vyhlášení výsledků soutěže Zlatý erb
  Výročí 650 let od první písemné zmínky o Novém Hrádku
  Vesnice Královéhradeckého kraje roku 2011
  oprava Mariánského pilíře na náměstí
  vyhlášení soutěže Čistá obec 2007
  koncert duchovní hudby
  hrad Frymburk v MF Dnes
  Nový Hrádek v MF Dnes
  větrné elektrárny v MF Dnes
 fotogalerie
  Chaty a chalupy
  Krajina
  Nový Hrádek
  Památky
  Příroda
  Významné budovy
  Panoramatické fotografie
  Vánoční krása 2007
  Návštěva Českého rozhlasu
  Zrekonstruovaná půdní vestavba ZŠ
  Zatmění slunce 2011
  Z ptačí perspektivy
  Hrad Frymburk
  Vítání občánků
  Současné i historické pohlednice
  Slet Jiráskovy sokolské župy podkrkonošské - 23. 6. 1929
  Veřejná fotogalerie
 historie a současnost
  Chceme znát svou historii
  historie a současnost Nového Hrádku
  znak, prapor a pečeť
  hrad Frymburk - aktuality
  hrad Frymburk - historie
  hrad Frymburk - legendy
  hrad Frymburk - fotogalerie
  hrad Frymburk - nákres
 virtuální prohlídka
 mapy
 webkamera a počasí
 dotace
  Hravá zahrada Mateřské školy Nový Hrádek - Program rozvoje venkova MMR ČR
  Hravá zahrada Mateřské školy Nový Hrádek - POV Královéhradeckého kraje
  Přírodní zahrada při MŠ Nový Hrádek
  Stezka skřítka Frymbulína, okruh Hradní
  Zlepšení dostupnosti a obnova kulturních atraktivit v oblasti polsko-českého pohraničí
  Pořízení techniky pro JSDH
  Pořízení nové zásahové obuvi pro hasiče
  Výměna zdroje tepla za tepelné čerpadlo v ZŠ
  Česko-polská Hřebenovka - východní část
  Zajištění bezbariérovosti ZŠ
  Zkvalitnění zázemí ZŠ pro výuku
  Zvýšení akceschopnosti JSDH Nový Hrádek
  Přístavba hasičské zbrojnice
  Pořízení dopravního automobilu pro JSDH
  Rekonstrukce veřejného osvětlení, ul. Bukovecká a okolí
  Revitalizace zeleně
  Obnova Ukřižování Izidor
  Obnova Ukřižování u kostela sv. Petra a Pavla
  Oprava havarijního stavu komunikace Dlouhé
  Kulturní tradice ctíme, památníky opravíme
  Revitalizace centra městyse
  Nechceme skákat přes kaluže
  Půdní vestavba ZŠ
 

správa

 úřad městyse
  elektronická úřední deska
  informace dle zákona č. 106/1999 Sb.
  další povinně zveřejňované informace
  registr oznámení dle zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů
  informace o projektu Czech POINT
  vydané právní předpisy
  GDPR
 úřední deska
 zastupitelstvo
  usnesení zastupitelů
  rozpočty a hospodaření
 GDPR
 územní plán
 

služby

 kultura
  knihovna
  program kina
  fotografie - vítání občánků
  Frymburské ozvěny
  kroniky městyse
 školství
  školní jídelna
  mateřská škola
   Zima 2011 ve školce
   Jaro 2011 ve školce
   Konec zimy a jaro ve školce
   školka a Tři králové
   před Vánocemi
   výlet do Perníkové chaloupky
   podzim ve školce
   domeček z vrbových proutků
   prosinec 2008 ve školce
 zdravotnictví
 pošta
 firmy
  Bar Skleník
  DelMo - Michal Možný
  Elektromontáže - Libor Přibyl
  EmiSoft - Ing. Jeroným Holý
  Mikrobiologický ústav AV ČR
  Obchůdek Petra
  Olga Marková, finanční a úvěrový poradce
  Potraviny D a M
  Květinka, úklidová firma - Květa Holá
  Restaurace a penzion Na Kovárně
  Truhlářství Bareš
  Zdeněk Trávníček
 jízdní řády
 ubytování
 stravování
 

spolky

 Hasiči
 TJ Sokol
 Myslivci
 Římskokatolická farnost
  rekonstrukce oltáře
  restaurování sochy
  výmalba kostela
  fotografie ze stavby betléma
  oprava dešťové kanalizace
  oprava elektroinstalace
  oprava věže
  oprava varhan
 

sport

 lyžování
 turistika
 víceúčelové hřiště
 

ostatní

 diskuzní fórum
 kontakty a odkazy
 mapa stránek
 vyhledávání