Vyháňění srnčat před senosečí
Mláďata divoké zvěře jsou v období senoseče, které probíhá od května do srpna, ohrožena na polích zemědělskou technikou. Sekací lišty sklízecích strojů totiž mohou zvíře vážně zranit či dokonce zabít. Například srny kladou svá mláďata do vysoké trávy na lukách, které se právě v tomto období sekají k přípravě senáže. Srnče před blížícím strojem neuteče, jelikož mu instinkt radí se přikrčit a zůstat na místě.

Při sečení luk v ČR ročně zahyne 60 000 mláďat.

Vlastníci, popř. nájemci honebních pozemků jsou ze zákona povinni oznámit myslivcům s předstihem dobu a místo provádění zemědělských prací (senoseč...) a při práci používat plašiče zvěře.

Dne 14.6.2021 členové MS Šibeník Nový Hrádek procházeli hrádovské louky a vyháněli srnčata před senosečí. Ještě před vlastním vyháněním srnčat J. Špreňar několikrát aplikoval v okolí luk pachový ohradník, který měl zvěř také vyrušit a upozornit na nebezpečí. (foto J. Špreňar)


MS Šibeník, 2016 - 2021