Pátý ročník mysliveckého tábora na Pavlátově louce
Pátý ročník mysliveckého tábora na Pavlátově louce

Od 11.7 do 18.7.2021 se uskutečnil již v pořadí pátý ročník mysliveckého tábora na Pavlátově louce u Nového Města nad Metují. Krásné zalesněné údolí při březích Libchyňského potoka hostilo 65 dětí ve věku od šesti do patnácti let. Podobně jako v předešlých letech měly děti možnost se nejen sportovně vyžít, ale především získat a prohloubit si znalosti z oblasti naší přírody a myslivosti formou různých her a soutěží. A nejen to. Tábor navštívila i řada hostů, kteří dětem předvedli svůj program. Velký dík patří mimo jiné i novoměstským hasičům, kteří dětem předvedli ukázky ze své činnosti a nechybělo ani vodní osvěžení všech účastníků tábora nakonec programu, které všichni v parném dni s radostí uvítali. Letošní tábor se konal opět za přísných hygienických opatření vzhledem ke covidu a proběhl bez vážnějších zdravotních komplikací a děti byly v pořádku vráceny svým rodičům. Jako organizátoři jsme rádi, že můžeme v areálu Pavlátovy louky tento tábor provozovat a za to patří dík i pronajímatelce prostor a kuchařkám, které se o nás po celou dobu tábora staraly.

Jitka Vaňková Přibylová

předseda KPK OMS Náchod

Foto Zlatko Hála

MS Šibeník, 2016 - 2021