Zpět do archivu


Noc sokoloven 2015
11. září

V pátek 11. 9. 2015 se v naší sokolovně konala celostátně organizovaná a hromadnými sdělovacími prostředky propagovaná Noc sokoloven. V rámci České obce sokolské se tento den otevřelo kolem 80 tělocvičen, přičemž v naší župě byla ta naše jediná.

Celým večerem nás provedl náčelník Pavel Sobotka a příjemná živá hudba ve stylu folk a country. Akce započala v 17 hodin ukázkou cvičení rodičů s dětmi pod vedením Veroniky Bohadlové. Díky našim nejmenším a nejroztomilejším členům na přítomné ihned dýchla milá a pohodová atmosféra.

Následovaly další ukázky cvičení jednotlivých složek – mladí fotbalisti (vedoucí Pavel Sobotka), lyžařský oddíl (kolektiv trenérů), mladší žákyně (Lidmila Martinková a Radka Machová), dívky a ženy (Markéta Vaňková), badminton (Josef Čtvrtečka), florbal (Vojtěch Havrda) a volejbal (Jeronym Holý ml.). Jednotlivé ukázky cvičení v trvání 10-20 minut prokládala zmíněná hudba. Ke cvičení se často přidávali i ostatní přítomní, zejména děti.

Součástí Noci sokoloven bylo několik doprovodných akcí. Zájemci se mohli podívat do prozatím improvizovaně zařízené posilovny, kde si pod dohledem urostlých asistentů mohli trochu potrápit své svaly. Po celý večer probíhal prodej vybraného zboží firmy Sport Hotárek. S velkým zájmem se setkala prohlídka téměř dokončeného bytu budoucího správce sokolovny a zejména pak měření tělesné kondice bioimpedanční metodou pod dohledem poradkyně zdraví a výživy Markéty Hrádkové.

Výsledky měření zahrnující více ukazatelů celkové tělesné kondice shrnuje jeden vyjadřující přibližný fyzický věk. Občas se tento teoretický věk lišil od skutečného i o více než 10 let, častěji bohužel tím špatným směrem, což cosi nepříliš lichotivého vypovídá o naší životosprávě a vztahu k fyzickým aktivitám. Závěry paní Hrádkové pak byly tématem mnoha rozhovorů, při kterých jsme mohli ochutnat její zdravé a chutné placky.

Sportovní část byla zakončena ve 21 hodin a poté již pokračovala akce volnou zábavou za doprovodu známých, v některých případech už zlidovělých písniček, bohužel už za stálého úbytku přítomných.

Noc sokoloven hodnotíme jako úspěšnou. Vzhledem k dobrovolnému vstupnému, a tudíž nemožnosti přesnější evidence, můžeme pouze odhadovat, že ze jí zúčastnilo hodně přes 100 lidí. Z nich řada byla očividně překvapena, jaké různorodé aktivity v sokolovně probíhají. Věříme, že akce přispěla k propagaci naší T. J. a že k nám přiláká další členy a rozšíří řady sympatizantů.

Na závěr mi dovolte poděkovat všem organizátorům akce, hostům za podporu a zejména našim cvičitelům, kteří zdarma ve svém volném čase věnují svou energii a schopnosti ostatním, především dětem.

Za T. J. Sokol Nový Hrádek starosta Jeronym Holý ml.
s