Zpět do archivu


Návštěva žákyň Sokola Nový Hrádek v Praze
7. - 8. listopadu 2015

Naše děvčata se na jaře zúčastnila soutěže pod názvem „Naše sokolovna“, kterou pořádala Česká obec sokolská. Na soutěži svými pracemi se podílelo 14 žákyň. Malovaly obrázky týkající se hrádovské sokolovny (pohled z venku, uvnitř, úniková cesta dle bezpečnostního plánku, jejich oblíbené nářadí a cvičení) a psaly texty o naší sokolovně, její historii a současnosti, které jim připravila cvičitelka Lída. Této soutěže se zúčastnilo celkem 15 jednot z celé České obce sokolské. Mezi pěti vyhodnocenými pracemi byla i práce našich děvčat. Odměnou bylo pozvání na dvoudenní pobyt v Praze v Tyršově domě. Výletu do Prahy ve dnech 7. až 8. listopadu 2015 se nakonec zúčastnilo 7 děvčat v doprovodu cvičitelek Lídy a Radky.

V sobotu časně ráno jsme odjely vlakem z Nového Města nad Metují do Prahy. Po příjezdu do Tyršova domu jsme obdržely informace o našem programu, ubytování a mapky Prahy. Následoval oběd v Hotelu Kampa a poté pěší výlet směr - Malostranská sokolovna, chrám Panny Marie Vítězné s pražským jezulátkem (Ježíškem), kde jsme se podívaly přímo do sakristie. Zde nám usměvavá řádová sestra ukázala několik vzácných šatiček, do kterých jezulátko převlékají podle duchovních období a vyprávěla nám jeho historii. Byl to pro nás velký zážitek. Pokračovaly jsme Malostranskou ulicí, Královskou cestou přes Karlův most na Staroměstské náměstí. Na Staroměstském náměstí nás čekal výstup na věž radnice s orlojem. Cestou na vyhlídku jsme viděly ve speciální místnosti skrz sklo apoštoly, kteří jsou součástí pražského orloje. Nahoře nás čekal nádherný výhled. Po tomto výstupu dostala děvčata upečené muffiny od cvičitelky Radky. Další zastavení bylo v Týnském chrámu, k němuž se prochází historickým domem. V chrámu jsme měly za úkol najít náhrobní desku alchymisty Tycho de Brahe. Poté jsme se metrem přemístily do stanice Anděl, kde jsme si prohlédly výstavu Království železnic, expozice se týkala pohyblivých modelů železnic s tématikou různých částí české republiky, dále jsme viděly různé druhy stavebnic a modelů vlaků a automobilů. Překvapil nás holčičí koutek se starobylými panenkami a pokojíčky a část staré tramvaje v životní velikosti, ve které si děvčata vyzkoušela profesi řidiče. Po návratu následovala večeře a koupání v bazéně Tyršova domu. Děvčata i přes náročný celodenní program dováděla ve vodě a překvapila nás jejich náruživost ve skocích do vody. Zdálo se, že vlastně ani nechtějí jít spát, že si to ještě musí „užít“, ale spánek byl silnější a děvčata ukázněná.

Nedělní dopoledne nás čekalo ústní vyhodnocení soutěže. Každý z účastníků dostal pamětní list. Pro naši jednotu jsme dostaly dvě publikace o Michnově paláci, který tvoří součást komplexu budov České obce sokolské. Společně jsme se vyfotily s dalšími jednotami před Tyršovým domem. Naši župu Podkrkonošskou-Jiráskovu jsme prezentovaly se sokoly ze Dvora Králové a za odměnu jsme všichni dostali pěkná trička . Následovala ještě vyhlídka na Prahu ze střechy Tyršova domu. Počasí nám přálo, viděli jsme Hradčany, Petřín, Národní divadlo a další pražské památky. Národní divadlo děvčata poznala podle „zlaté zahrádky“, zdobení na střeše divadla. Cestou domů jsme zažily dobrodružnou cestu pražským metrem na hlavní nádraží, ze kterého jsme odjely vlakem do Nového Města nad Metují.

Cestou zpět nás všechny zmohla únava spojená s velkým teplem, ale zážitky z nabitého programu nám zůstaly. Výlet do Prahy zdokumentovala svým obrázkem Kačka Hudková.

cvičitelky Martinková Lidmila a Machová Radka

 
Návštěva žákyň Sokola Nový Hrádek v Praze