Zpět do archivu


Sletová štafeta
23. září 2017

T. J. Sokol Nový Hrádek se v letošním roce připojil k celosokolské akci, kterou je sletová štafeta. Tato akce má za cíl upozornit členy Sokola a širokou veřejnost, že se blíží další všesokolský slet a že se ho rovněž můžou zúčastnit.

V sobotu 23. září 2017 se o půl deváté shromáždilo přes 50 novohrádovských sokolů před naší sokolovnou, aby svou účastí podpořili XVI. všesokolský slet. A byla to účast nejen hojná, ale také opravdu pestrá. Zatímco nejstarší účastnice se narodila v roce 1931, tak hned třem účastníkům byl jenom jeden rok. Ukázkou věrnosti sokolským ideálům pak byla účast dvou rodin, ze kterých se štafety zúčastnily hned čtyři generace – Sychrovských a Vondřejcových.

Po nezbytném fotografování byla starostou naší jednoty br. Jeronýmem Holým přesně v 8.45 naše Sletová štafeta odstartována. A start to byl vpravdě symbolický, když první členka štafety, kterou byla paní Vlasta Vondřejcová předala štafetu své pravnučce Leničce. Štafetový kolík si pak postupně předávali cvičenci od těch úplně nejmenších (cvičení rodičů s dětmi) až po ty nejstarší s cílem připojit naši štafetu v Pekle ke štafetě celostátní, která startovala v Bratislavě a mířila do Prahy. Ti nejmenší na náměstí předali štafetový kolík mladším žákyním a žákům, kteří ho donesli k nově opravenému mostu u výzkumného ústavu. Dále pak pokračovaly starší žákyně, dívky a ženy z aerobiku, kluci fotbalisti, , lyžaři, volejbalisti a badmintonisté. V Pekle pak opět symbolicky převzali štafetu vedoucí jednotlivých sletových skladeb a připevnili naši stuhu na hlavní štafetový kolík, který donesli sokolové z Náchoda.

Naše štafeta byla zorganizována tak, že každý, kdo uběhl svůj úsek (s výjimou rodičů s dětmi), nasedl vzápětí na kolo a doprovázel své následovníky až do Pekla. Tak se také stalo, že zatímco z Náchoda se štafetou dorazili pouze čtyři sportovci, z Nového Hrádku nás tam bylo 28. Přítomná starostka župy Podkrkonošské-Jiráskovy jen nevěřícně kroutila hlavou a také nešetřila chválou nad nadšením a zdatností novohrádovských sokolů.

Když jsme tuto akci připravovali, bylo naším přáním si ji především užít. Podle nadšených ohlasů účastníků sletové štafety si troufnu tvrdit, že se nám toto přání bezezbytku vyplnilo.

Pavel Sobotka

  Fotografie:
Sletová štafeta 2017
Sletová štafeta 2017
Sletová štafeta 2017
Sletová štafeta 2017
Sletová štafeta 2017
Sletová štafeta 2017
Sletová štafeta 2017
Sletová štafeta 2017
Sletová štafeta 2017
Sletová štafeta 2017
Sletová štafeta 2017
Sletová štafeta 2017
Sletová štafeta 2017
Sletová štafeta 2017
Sletová štafeta 2017
Sletová štafeta 2017
Sletová štafeta 2017
Sletová štafeta 2017
Sletová štafeta 2017
Sletová štafeta 2017
Sletová štafeta 2017
Sletová štafeta 2017
Sletová štafeta 2017
Sletová štafeta 2017
Sletová štafeta 2017
Sletová štafeta 2017
Sletová štafeta 2017
Sletová štafeta 2017
Sletová štafeta 2017
Sletová štafeta 2017
Sletová štafeta 2017
Sletová štafeta 2017
Sletová štafeta 2017
Sletová štafeta 2017
Sletová štafeta 2017
Sletová štafeta 2017
Sletová štafeta 2017
Sletová štafeta 2017