Nástěnka: administrace
So 11.07. 0:00   11.7. - 14.7. přespání Bikeclub Královice
So 30.01. 20:00   Sokolský ples 2021
So 13.02. 20:00   Hasičský ples 2021


19. květen 2020

Novinky na stránkách T. J. Sokol Nový Hrádek

    Zápis ze schůze výboru 4. května 2020
    Fotografie a videa ze sokolského plesu
    Fotografie z přípravy sokolského plesu
    Výsledky ze župního přeboru v přespolním běhu
    Výsledky župního přeboru v obřím slalomu


6. květen 2020

Otevření sokolovny

    Na základě rozvolňovacích opatření naší vládou jsme na  schůzi výboru rozhodli o otevření sokolovny takto:
- od pondělí 11. 5. je možné na sokolovně cvičit, ale jen pro individuální nebo skupinová cvičení, kde budou zřetelně vyznačeny stacionární body, vzdálené od sebe nejméně 2 metry - nejlépe "ob značku"
- není dovoleno provozovat veškeré míčové sporty sálovou kopanou, florbal, volejbal atd.
- záchody lze používat tak, aby se ve vnitřních prostorech nepotkávalo vícero osob, při používání záchodů je třeba používat ochranný prostředek dýchacích cest a desinfikovat si ruce
- nesmí se používat šatny a sprchy - v šatně je možné se pouze přezout
- po skončení tréninku musí být provedena desinfekce sportovních pomůcek. Postup desinfekce bude popsaný v dokumentu, který bude umístěn na dveřích v nářaďovně.
- posilovna v naší sokolovně zůstává uzavřena
- při vstupu do sokolovny je potřeba použít desinfekci na ruce (umístěná při vstupu do sálu)
- vedoucí jednotlivých oddílů nebo další zájemci o cvičení nahlásí svůj úmysl cvičit starostce jednoty. Bez jejího souhlasu není cvičení povoleno.

    Pokud nastane nějaké další uvolnění (např. ohledně míčových sportů), budeme vás informovat.

Za celý výbor T. J. Sokola Vám přeji pevné zdraví a budu se těšit spolu s Vámi na další cvičební sezónu od září 2020.28. listopad 2019

Rozvrh hodin 2019/2020

    Rozvrh hodin pro rok 2019/2020.


15. srpen 2018

Neinvestiční dotace od MŠMT - Můj klub na rok 2018

    V rámci programu "Program VIII - Organizace sportu ve sportovních klubech" jsme obdrželi dotaci 76.000 Kč. Projekt je evidován pod číslem rozhodnutí SPORT-2-B-4896/2018. Prostředky jsou určeny na sportovní činnost dětí a mládeže. Děkujeme.

Výbor T. J. Sokol Nový Hrádek2. prosinec 2017

Neinvestiční dotace 17 tisíc Kč od Královéhradeckého kraje

    V rámci programu "16SPT06 Celoroční pravidelná sportovní činnost mládeže a osob se zdravotním postižením" jsme obdrželi dotaci 17 tisíc Kč. Prostředky jsou určeny na krytí části nákladů na elektrickou energii. Název projektu je "Pravidelná celoroční sportovní činnost dětí a mládeže v T. J. Sokol Nový Hrádek v roce 2016" a je evidován pod číslem 16SPT06-0028. Děkujeme.


10. červenec 2017

Neinvestiční dotace 120 tisíc Kč od MŠMT

    V rámci programu "Program VIII - Organizace sportu ve sportovních klubech" jsme obdrželi dotaci 120.000 Kč (celkové náklady projektu jsou 195.000 tisíc Kč). Projekt je evidován pod číslem rozhodnutí SPORT-VIII-3733/2017. Prostředky jsou určeny na sportovní činnost dětí a mládeže. Děkujeme.

Výbor T. J. Sokol Nový Hrádek