Dokončení sjezdovky
17. září 2015

Tvrdý terén po suchém létu se o posledním tropickém dnu 17.9.2015 využil k převozu zeminy a následném zplanýrování poslední velké nerovnosti na nové sjezdovce vedle lyžařského vleku. Práce provedl s obdivuhodnou rutinou a odvahou p. Linhart z Bohdašína se svojí technikou. Nejvíce se na dokončení hrubých prací zasloužil majitel pozemku pan Mareš a starosta městyse pan Drašnar. Ten celou akci dojednal a koordinoval s firmami ALKSTAV a STRABAG.

Moc děkuje lyžařský oddíl.