Nejen pro svoji polohu, ale i pro svoji malebnost a čisté životní prostředí je Nový Hrádek vyhledávaným cílem turistů po celý rok. Se svým okolím je opěvován mnoha významnými spisovateli. Například Alois Jirásek ve svých pamětech napsal: "Za Novým Městem nad Medhují v hornaté krajině na kopci skoro šest set metrů vysokém rozkládá se městečko Nový Hrádek. Pod ním vine se Olešenka přicházející od Vrchmezí a obtéká malebnou rozvalinu hradu Frymburka, tvořící takřka předměstí hrádecké. Od městečka je hrad přístupny. Jinak pod ním samý příkrý bok, zčásti houštím a lesem zarostlý. Okolí podhorského městečka všecko malebné, zvláště k severovýchodu, kdež černají se rozlehlé lesy na Sendražské hoře, na Kozím hřbetu. Mezi těmito kopci dole v úzkém, hlubokém údolí, místem úžlabinou mezi lesy hrčí Olešenka, až vyrazí do kotliny půvabného Pekla. Tam se vlévá do Medhuje."