Původ poutního místa Rokole nedaleko Nového Hrádku sahá od nepaměti. Podle pověsti zde Panna Maria pomohla dítěZavřít oknoti, které zabloudilo v lesích a v úzkosti se obrátilo k Panně Marii o pomoc. Ona je vzala za ruku a vyvedla. I dnes zde lidé hledají pevnou a mateřskou ruku Panny Marie, aby je vyvedla z jejich beznaděje, úzkosti, chaosu a obtíží. Původní dřevěná kaplička byla nahrazena zděnou v roce 1859. Pod kapličkou vyvěrá pramen čisté a zdravé vody, jíž lidé připisují léčivou moc. Kostel zasvěcený Panně Marii byl postaven v roce 1930. Nedaleko kostela se nachází nově vystavěná kaple "Betlém" mezinárodního apoštolského schönstattského hnutí. V lese je kamenná křízová cesta z roku 1874. Hlavní pouť v Rokoli je vždy v neděli po svátku Narození P. Marie (8. září).