Kultura

Kino
V Novém Hrádku je celoročně v provozu retro kino pro 228 diváků vybavené nejen moderní, ale také historickou promítací technikou. Díky tomu zde lze promítat i staré 35 milimetrové a dokonce i 16 milimetrové filmy. Program kina je ke shlédnutí zde .

Pěvecké sbory
V rámci farnosti působí dva pěvecké sbory - chrámový sbor a schola - oba na vysoké úrovni.  Vystupují nejen ve svém domovském kostele, ale i v širokém okolí. Nejčastější skladbou, kterou je možné si poslechnout při vánoční půlnoční mši v podání chrámového sboru, je Rybova mše "Hej Mistře!".

Plesy
Hojně navštěvované jsou také slavnostní plesy, konané v místní sokolovně - sokolský, hasičský a myslivecký.

Hudební festivaly
V roce 2012 byly opraveny historické varhany v kostele sv. Petra a Pavla a díky tomu se zde každoročně konají významné hudební festivaly - Orlicko kladský varhanní festival za účasti nejlepších českých i středoevropských varhaníků a dále festival komorní hudby Camerata nova Náchod.

Akademické týdny
V nedaleké obci Sněžné se každoročně na přelomu července a srpna konají Akademické týdny - více než týdenní kulturně-vzdělávací setkání otevřené všem, kdo nejsou lhostejní ke svému okolí ani k sobě. Poutavou formou je na něm posluchačům zprostředkován odborný pohled na nejrůznější témata z psychologie, filozofie, historie a přírodních věd. Posluchači mají také široký prostor pro diskusi.

https://www.akademicketydny.cz/