Aktuality
Brigáda na opravu posedu u Černého lesa

Dne 23.7.2022 jsme vyrobili žebřík posedu a s pomocí techniky "usadili" na místo opravenou boudu. 
6. ROČNÍK MYSLIVECKÉHO TÁBORA NA PAVLÁTOVĚ LOUCEV pořadí již šestý ročník mysliveckého tábora, konaný pod záštitou KPK OMS 
v Náchodě, proběhl od 9.7. do 17.7.2022 na Pavlátově louce u Nového Města 
nad Metují. Krásné zalesněné údolíčko hostilo letos 72 dětí a 15 vedoucích.
Pro děti byl opět připraven bohatý program se zaměřením na přírodu a myslivost. Děti ve věku od šesti do patnácti let se účastnily různých her a soutěží a nechybělo ani sportovní vyžití. Po celou dobu je provázela celotáborová hra na téma Toulky s pruhovanými kamarády, na motivy večerníčků Václava Chaloupky. Náš tábor navštívila i řada hostů. Uvítali jsme například mezi sebou, mimo jiné, šéfredaktora časopisu Myslivost ing. Jiřího Kasinu a Václava Svobodu, člena klubu sokolníků a vábičů zvěře.  Náš program obohatilo i vystoupení policie z ředitelství Hradec Králové, Jaroměře, Náchoda a Nového Města nad Metují, kteří s dětmi strávili celé dopoledne a další hosté. Na táboře nechyběl ani tajný výlet do okolí a večerní stezka odvahy. Program pro děti byl opravdu nabitý od budíčku po večerku.O tom, že se dětem na našem táboře líbí, svědčí jejich narůstající počet každý rok a to ze všech koutů naší republiky.
Tábora se zúčastnily děti ze Strakonic, od Brna, Hradce Králové, Vysokého Mýta a dalších měst a obcí okresu Náchod a Rychnov nad Kněžnou. Máme radost, že děti mají o přírodu a myslivost zájem, naučí se zde  jak se v přírodě chovat, poznávat ji. Kromě spousty zážitků si tak děti odvezou domů z tábora i řadu nových poznatků.Krásné zázemí areálu Pavlátovy louky toto vše ještě podtrhuje.  Na závěr bych chtěla touto cestou poděkovat všem sponzorům, vedoucím tábora a samozřejmě i kuchařkám, jejichž výborná kuchyně nás provázela po celou dobu pobytu, a vůbec všem těm, kteří se podíleli na přípravě a i průběhu tábora. Poděkování patří samozřejmě i za vstřícnost správkyni tábora paní Alici Frischové. Věříme, že se na Pavlátově louce opět potkáme příští rok a budeme mít zase další nadšené a spokojené děti.Jitka Vaňková Přibylová
předseda KPK OMS Náchod

foto: Z. Hála


MS Šibeník, 2016 - 2022