ČinnostHistorie

Myslivecký spolek Šibeník Nový Hrádek vznikl v roce 1993, rozdělením "velkého" mysliveckého sdružení Frymburk (N. Město n. Met., Slavoňov, Mezilesí).

Lesní porosty jsou v honitbě převážně smíšené (smrk, buk, modřín, jedle a javor klen). Převažující dřevinou v druhovém složení je smrk. Listnaté porosty se procentuálně rozšiřují výsadbou buků.

Honitba se nachází v nadmořských výškách 500 - 674 m a rozkládá se od Jedle k Vilám, podél Olešenky k hájovně v Rokoli, dále směr Dupačka, Olešenka, Jestřábí potok (Borovský), Obora, hlavní silnice k Náchodu a zpět k Jedli. Výměra honitby je 602 ha.

Myslivecký spolek dnes

V současné době má náš spolek 15 členů. V honitbě je hlavní zvěří zvěř srnčí, pro kterou má honitba stanoveny minimální a normované stavy. Zvěří, která se dále v honitbě nachází je zvěř černá (prase divoké), zvěř vysoká (jelení zvěř), zvěř drobná (zajíc polní), liška a jezevec lesní.

Nejvíce práce členové spolku věnují péči o zvěř. V prvé řadě se jedná o přikrmování zvěře v době strádání, kterému předchází příprava dostatečného množství kvalitního objemového krmiva v letních měsících. Jedná se o seno a letninu, které si každý člen musí přichystat sám. Individuálně si ještě každý člen zajišťuje další krmivo jako kaštany, jeřabiny nebo řepu.

Myslivecký spolek každý rok zakoupí téměř tunu jadrného krmiva - zpravidla ovsa. Toto všechno krmivo je nutné během podzimu a zimy dopravit zvěři.

Dalším velmi důležitým úkolem je zakládání políček pro zvěř, především v lokalitách, kde jsou omezené podmínky pro obživu zvěře. Neméně důležitou činností je také údržba mysliveckých zařízení (krmelce, posedy).

Do veřejného života obce se myslivci zapojují pořádáním již tradičního mysliveckého plesu, který se zatím těší hojné návštěvnosti.

Další činnost

Další činnosti, kterým se členové našeho mysliveckého spolku věnují:

1/ instalace pachových ohradníků u silnic, např. trasa Čížkův mlýn - Sněženský most (pachový ohradník je založen na speciální pěně, která se aplikuje podél silnic a snižuje riziko srážky se zvěří, velmi zjednodušeně - působením UV záření se z pěny uvolňuje vůně, která zradí zvěř)

2/ hospodář našeho spolku Ing. Michael Hála již několikátou sezonu vede dětský myslivecký kroužek při ZŠ Nový Hrádek. Děti se pravidelně účastní celostátní dětské myslivecké soutěže Zlatá srnčí trofej

3/ členové spolku se věnují úklidu v přírodě - zorganizovali akci, kterou nazvali: MYSLIVCI ČISTÍ LES a díky níž se uklidila černá skládka nad Hrobkou - 1x vlek za osobní automobil (odpad z domácnosti z minulých let - sklo, konzervy), Zádušní les - černá skládka převážně skla cca 10 pytlů (starých zavařovacích sklenic), Brodek - staré železo cca 100 kg (plechovky)

4/ členové MS vyrobili několik slanisek, ve kterých nabízejí zvěři speciální granulát obsahující minerální látky, které zlepšují zdravotní stav zvěře

5/ MS pořádá pro členy brokové střelby, kde se členové zdokonalují ve střelbě a dbají na bezpečné zacházení se zbraní

6/ MS pro členy a jejich rodiny organizuje společné opékání s přátelským posezením

7/ MS každoročně pořádá v měsíci listopadu hon na drobnou zvěř, který je v posledních letech z důvodu nedostatku zvěře spíše společenskou záležitostí

8/ MS pravidelně informuje o aktuálním dění a plánovaných akcích prostřednictvím vývěsky umístěné u autobusové zastávky na náměstí


MS Šibeník, 2016 - 2024