TJ SOKOL Nový Hrádek

Investiční dotace MŠMTV rámci programu 13353 - Podpora materiálně technické základy sportu 2017 až 2024 jsme obdrželi dotaci 7.059.071 Kč na akci "TJ - Nový Hrádek - Venkovní sportoviště TJ Sokol Nový Hrádek" pod identifikačním číslem 133D531009558. Prostředky jsou určeny na vybudování víceúčelového a plážového hřiště v areálu sokolovny. Celkové náklady projektu jsou 10.084.388,52 Kč. Za poskytnutí dotace děkujeme.

Výbor T. J. Sokol Nový Hrádek

msmt


Fotogalerie z výstavby sportovišť: https://www.novy-hradek.cz/sokol/dotace/122
TJ Sokol Nový Hrádek, 2020 - 2022