Úvodní stránkaVítejte na internetové stránce věnované Mysliveckému spolku Šibeník Nový Hrádek.

Myslivost je považována za právně opodstatněnou činnost, jejíž náplní je dlouhodobé využívání a ochrana přírody a zvěře. Tvoří součást všech hospodářských činností prováděných člověkem v přírodě. Myslivost dále plní funkci při tvorbě a formování krajiny, rozvoji venkova, zlepšování sociálních kontaktů, vytváření spolkového života a je nezastupitelným zdrojem pracovních příležitostí. Prošla poměrně dlouhým historickým vývojem a i v dnešní moderní době plní pro společnost nezastupitelnou úlohu. Myslivost je také činnost směřující k udržení a rozvíjení mysliveckých tradic a zvyků, jako součást českého kulturního dědictví.

MS Šibeník, 2016 - 2024