Setkání členů MS a přátel myslivosti (červenec 2016)MS Šibeník, 2016 - 2024