Ze schůzky kroužku Ostřížů 17.10.2018.

MS Šibeník, 2016 - 2023