26.12.2018 uspořádal MS Šibeník pro členy vycházku - "členský hon".

MS Šibeník, 2016 - 2023