TJ SOKOL Nový Hrádek

Aktuality

Rezervace sokolovny 2024

15.6.2024 Petra Přibylová

8.6.2024 Okrskový sokolský slet

31.5. - 2.6.2024 do odpoledne - Petr

26.4. - 27.4.2024 do 13:00 hodin - Světlíková

9.3.2024 přejezd Orlických hor

Sokolovnu není možné do konce května 2024 rezervovat o víkendech z důvodu nácviků sletových skladeb, kromě do této doby rezervovaných akcí. Děkujeme za pochopení. 

Výbor T.J. Sokol Nový Hrádek


Lyžařský areál Panská stráň

Mimo provoz

Stav sněhu: Jen zbytky sněhu .

.

Podrobné informaci o lyžování na Novém Hrádku.4. března 2024 v 19 hodin - Pozvánka na valnou hromadu

P O Z V Á N K A

na valnou hromadu T. J. Sokol Nový Hrádek,

která se bude konat dne 4. března 2024 v 19 hodin v restauraci Na Kovárně s tímto pořadem jednání:

 

1)    Zahájení, schválení programu jednání,

2)    Volba zapisovatele a komisí

3)    Zpráva starostky T. J.

4)    Zpráva o hospodaření za rok 2023

5)    Návrh rozpočtu na rok 2024

6)    Zpráva kontrolní komise

7)    Zprávy členů výboru

8)    Diskuse

9)    Usnesení z valné hromady

10)         Závěr

S pozdravem NAZDAR                    Srdečně zve výbor T. J. Sokol Nový Hrádek
Lyžařský areál Panská stráň - sezóna 2023-2024
TJ Sokol Nový Hrádek, 2020 - 2024