TJ SOKOL Nový Hrádek

Oddíly všestrannosti

Složky cvičení a sportování všestrannost T.J.Sokol Nový Hrádek 2021/2022.                      

                                        Vedoucí skupiny, náplň.

  

Rodiče a děti do 5 let   cvičení zaměřené na rozvoj a posílení pohybových dovedností

                                       hravou formou, přizpůsobené věku a zdatnosti dětí

                                       - rozvoj komunikace a spolupráce s rodiči

                                       - osvojování si pravidel her

                                       - seznámení se s tělocvičným nářadím a náčiním

                                       - navazování sociálních kontaktů a spolupráce s vrstevníky 

                                       středa 16-17 hod

                                       Kozlová Eliška

                                       tel. 724324249, email: eliskarulcova@seznam.cz

 

Předškolní děti                     všestrannost a pohybové základy určené předškolním dětem - rozvoj obratnosti, zdatnosti, rychlosti, vytrvalosti, postřehu  a spolupráce dětí v kolektivu

- nácvik skoků, přeskoků, lezení za pomoci žíněnek, obručí, laviček, trampolínky, švihadel, kozy, bedny a dalšího tělocvičného nářadí, dále nácvik kotoulu vpřed s využitím nakloněné roviny a žíněnek, vyzkoušení dalšího tělocvičného nářadí: kruhy, hrazda, ribstole

- posilování svalových skupin pro odstranění svalové      nerovnováhy  formou hry

- nácvik hodů, kopů, vedení míče

- zapojení do projektu: Svět nekončí za vrátky, cvičíme se zvířátky

                                               naše motto: radost z pohybu

                                               pátek 15.30 - 16.30 hod

                                               vedoucí: Jan a Radka Machovi

                                               tel. 723208485, jarad.machovi@gmail.com

 

 

Mladší žákyně 1.-5.tř.          všestrannost - základy gymnastiky, atletiky, technika

                                               míčových sportů, sportovní hry

                                               - nácvik kotoulu vpřed a vzad, stojky, hvězdy, kotoulu plavmo, přeskoků v různých variantách kozy, bedny, cvičení na hrazdě, ribstole šplh na tyči

- průpravná cvičení pro zpevnění těla a pro odstranění svalové

nerovnováhy

- nácvik skoků, běhů, hodů za využití nářadí a dalších pomůcek v tělocvičně

- 1x za rok přespávání v tělocvičně s celodenním programem

                                               naše motto: pěstování pravidelného cvičení, správné držení těla, smysl pro kolektiv

                                               čtvrtek 15.30 - 16.30  hod

                                               vedoucí Machová Radka, Martinková Lidmila

                                               tel. 723208485, 731158934, email:jarad.machovi@gmail.com

 

Mladší žactvo 1.-5.tř.   volejbal

                                       pondělí 15.30 - 16.30 hod

                                       vedoucí Čtvrtečková Jana, Bohadlo Petr

                                       tel. 732676003 , 777700235 , email: petr.bohadlo@tiscali.cz

 

Mladší žactvo  3.-6. tř.   tenis

                                              pondělí 16.30 - 17.30 hod

                                          vedoucí Šárka Světlíková

                                          tel. 731572994 , email: s.svetlikova@seznam.cz

                                     

Starší žactvo 6.-9. tř             všestrannost - gymnastika, akrobacie a cvičení na nářadí, netradiční hry

- nácvik navazujících na cvičení mladších žákyň (např. přemet stranou, rondat, přemet, salto, přemet vzad)

- hry upravené na naše možnosti např. sokolský hokej, Brännball, Kin-ball

- výpomoc na sokolských akcích (např. netradiční hry v rámci akce Noc Sokoloven)

                                               - 1x za rok přespávání v tělocvičně

                                               naše motto: procítění pohybu, láska ke sportu v různých formách

                                               pátek 16.30 - 17.30 hod

                                               vedoucí Machová Radka

                                               tel. 723208485, email: jarad.machovi@gmail.com

 

 

 

Žáci 1.-9. tř     cvičení probíhá každé úterý 18-19 hod, je určeno pro kluky od 6-15

                         let, široké věkové rozmezí se ukazuje jako velmi dobré, neboť mladší

                         se snaží vyrovnat starším a pro starší je motivací ukázat menším

                         klukům, co všechno umí

                         průběh hodiny - nástup, informace o průběhu hodiny, pozdrav

                         rozběhání

                         rozcvička s důrazem na procvičování hlavních svalových skupin

                         hlavní část - cvičení na nářadí /kruhy, hrazda, šplh, přeskok/

                                  základy sportů /házená, basketbal, atletika/

                                  fotbalová průprava /základy kopů,přihrávky,cviky s míčem

                                  překážková dráha

                                  hry s míčem

                                  fotbal 20 minut

                        závěr - vyhodnocení, pozdrav

Cvičení probíhá v sokolském duchu, důraz je kladen nejen na sportovní stránku, ale také na stránku společenskou / ohleduplnost, umění se zklidnit, pozdravit/

                         vedoucí Sobotka Pavel

                         tel. 775025520 , email: pav.sob@centrum.cz                        

                                      

Žáci 3.-9.tř                    florbal

                                       středa 17 - 18.30 hod

                                       vedoucí Havrda Vojtěch

                                       tel. 777949241, email: vojtech.havrda@seznam.cz

 

Žáci a žákyně             badminton

                                     neděle 18 - 20 hod / v sobotu během října a listopadu/

                                     vedoucí Čtvrtečka Josef

                                     tel. 776620535, email: 3josefctvrtecka@centrum.cz

 

Ženy                             bodystyling

                                     - vytrvalostně silové cvičení s využitím různého náčiní

                                       gumy, flexi bar, kmitací tyč, overball, gymball.

                                     - cvičení je zaměřené na formování všech svalových

                                       skupin, vhodné pro začátečníky i pokročilé

                                     pondělí 19 - 20 hod

                                     vedoucí Vaňková Markéta, tel. 702510828

                                                                                 email: marketa.meky@seznam.cz

                                                                                                      

Ženy                             aerobic mix+ fit dance

                                   - kombinace intenzivního cvičení s taneční choreografií

                                     zaměřené na spalování tuků a dynamického posilování

                                     čtvrtek 19 - 20 hod

                                     vedoucí Vaňková Markéta

                                     tel. 702510828, email: marketa.meky@seznam.cz

 

Ženy       - cvičení zdravotní

                je určeno cvičenkám, které i ve vyšším věku chtějí

                mít dobrou kondici, výběrem vhodného cvičení je dosažena

                regenerace tělesné schránky i dobré duševní pohody   

                                    čtvrtek 18 - 19 hod

                                    vedoucí Martinková Lidmila                                                

                                    tel. 731158934, email: zdelima@centrum.cz

 

Muži, ženy                 badminton

                                    pátek 20 - 22 hod

                                    vedoucí Stříbrný Martin

                                    tel. 606702034, email: m.stribrny@gmail.com

 

Muži                           nohejbal                                           

                                    pátek 17.30 - 19.30 hod

                                    vedoucí Mádr Kamil

                                    tel. 604693932,  email: majoraccident@seznam.cz

                                                                                                                                      

Muži                           rekreační sálová kopaná

                                    středa 18.30 - 20 hod

                                    vedoucí Lanta Radomír

                                    tel. 774026398, email: R.lanta@seznam.cz

 

Muži                            posilování

                                     Bachura Pavel

                                     tel. 777333149, email: Bachura@seznam.cz

 

Muži, ženy                   rekreační volejbal

                                      středa 20 - 22 hod

                                      vedoucí Langr Miloš

                                      tel. 776310978, email: langr.m@seznam.cz

 

Muži, ženy                   rekreační volejbal

                                      úterý 20 - 22 hod

                                      vedoucí Holý Jeroným ml.

                                      tel. 736159010, email: holy.jeronym@gmail.com

 

 

Tanec                            manželé Kyselí, email: martinkysely@centrum.cz


TJ Sokol Nový Hrádek, 2020 - 2022