TJ SOKOL Nový Hrádek

Oddíly všestrannosti

Složky cvičení a sportování všestrannost T. J. Sokol Nový Hrádek 2023/2024             

vedoucí skupiny, náplň

 

 

Rodiče a děti do 5 let   cvičení zaměřené na rozvoj a posílení pohybových dovedností

                                       hravou formou, přizpůsobené věku a zdatnosti dětí

                                       - rozvoj komunikace a spolupráce s rodiči

                                       - osvojování si pravidel her

                                       - seznámení se s tělocvičným nářadím a náčiním

                                       - navazování sociálních kontaktů a spolupráce s vrstevníky 

                                       středa 16-17 hod

                                       Kozlová Eliška

                                       tel. 724324249, email: eliskarulcova@seznam.cz

 

Předškolní děti  - všestrannost a pohybové základy určené předškolním dětem 

                            - rozvoj obratnosti, zdatnosti, rychlosti, vytrvalosti, postřehu  a spolupráce dětí v kolektivu

- nácvik skoků, přeskoků, lezení za pomoci žíněnek, obručí, laviček, trampolínky, švihadel, kozy, bedny a dalšího tělocvičného nářadí, dále nácvik kotoulu vpřed s využitím nakloněné roviny a žíněnek, vyzkoušení dalšího tělocvičného nářadí: kruhy, hrazda, ribstole

- posilování svalových skupin pro odstranění svalové      nerovnováhy  formou hry

- nácvik hodů, kopů, vedení míče

- zapojení do projektu: Svět nekončí za vrátky, cvičíme se zvířátky

              naše motto: radost z pohybu

                                       pátek 15.30 -16.30 hod

                                       vedoucí: Jan a Radka Machovi

                                       tel. 723208485, jarad.machovi@gmail.com

 

 

Mladší žákyně 1.-5.tř. všestrannost - základy gymnastiky, atletiky, technika míčových sportů, sportovní hry, nácvik sletové skladby SOKOLHRANÍ

- nácvik kotoulu vpřed a vzad, stojky, hvězdy, kotoulu plavmo, přeskoků v různých variantách kozy, bedny, cvičení na hrazdě, ribstole šplh na tyči

- průpravná cvičení pro zpevnění těla a pro odstranění svalové nerovnováhy

- nácvik skoků, běhů, hodů za využití nářadí a dalších pomůcek v tělocvičně

- 1x za rok přespávání v tělocvičně s celodenním programem

naše motto: pěstování pravidelného cvičení, správné držení těla, smysl pro kolektiv

                                       čtvrtek 15.30 - 16.30  hod

                                       vedoucí Machová Radka, Martinková Lidmila

                                       tel. 723208485, 731158934, email:jarad.machovi@gmail.com

 

Mladší žactvo  3.-6. tř.   tenis

                                              úterý 15.30 - 16.30 hod

                                          vedoucí Šárka Světlíková

                                          tel. 731572994 , email: s.svetlikova@seznam.cz

                                     

Žáci 1.-9. tř     cvičení probíhá každé úterý 18-19 hod, je určeno pro kluky od 6-15

                         let, široké věkové rozmezí se ukazuje jako velmi dobré, neboť mladší

                         se snaží vyrovnat starším a pro starší je motivací ukázat menším

                         klukům, co všechno umí

                         průběh hodiny - nástup, informace o průběhu hodiny, pozdrav

                         rozběhání

                         rozcvička s důrazem na procvičování hlavních svalových skupin

                         hlavní část - cvičení na nářadí /kruhy, hrazda, šplh, přeskok/

                                  základy sportů /házená, basketbal, atletika/

                                  fotbalová průprava /základy kopů,přihrávky,cviky s míčem

                                  překážková dráha

                                  hry s míčem

                                  fotbal 20 minut

                        závěr - vyhodnocení, pozdrav

Cvičení probíhá v sokolském duchu, důraz je kladen nejen na sportovní stránku, ale také na stránku společenskou / ohleduplnost, umění se zklidnit, pozdravit/

                         vedoucí Veronika a Standa Drašnarovi

                         tel. 739902636, email: fantovaveronika@gmail.com                        

                                      

Žáci 3.-9.tř                    florbal

                                       středa 17 ? 18.30 hod

                                       vedoucí Havrda Vojtěch

                                       tel. 777949241, email: vojtech.havrda@seznam.cz

 

Žáci a žákyně             badminton

                                     neděle 18 - 20 hod  od prosince

                                     vedoucí Stříbrný Martin

                                     tel. 606702034, m.stribrny@gmail.com

 

Ženy                             bodystyling

                                     - vytrvalostně silové cvičení s využitím různého náčiní

                                       gumy, flexi bar, kmitací tyč, overball, gymball?.

                                     - cvičení je zaměřené na formování všech svalových

                                       skupin, vhodné pro začátečníky i pokročilé

                                     pondělí  19 - 20 hod

                                     vedoucí Vaňková Markéta, tel. 702510828

                                                                                 email: marketa.meky@seznam.cz

 

Ženy       - cvičení zdravotní

                je určeno cvičenkám, které i ve vyšším věku chtějí

                mít dobrou kondici, výběrem vhodného cvičení je dosažena

                regenerace tělesné schránky i dobré duševní pohody   

                                    středa 15-16 hod 

                                    vedoucí Martinková Lidmila                                                

                                    tel. 731158934, email: zdelima@centrum.cz                    

 

Muži, ženy                 badminton

                                    pátek 20 ? 22 hod

                                    vedoucí Stříbrný Martin

                                    tel. 606702034, email: m.stribrny@gmail.com

Žactvo                        badminton

                                    neděle 18 ? 20 hod  od  prosince

                                    vedoucí Stříbrný Martin

 

Muži                           nohejbal                                           

                                    pondělí  20 ? 22 hod

                                    vedoucí Mádr Kamil

                                    tel. 604693932,  email: majoraccident@seznam.cz

                                                                                                                                      

Muži                           rekreační sálová kopaná

                                    středa 18.30 - 20 hod

                                    vedoucí Doubek Vít

                                    tel. 725709275, email: doubek.vita@gmail.com 

Muži                            posilování

                                     Bachura Pavel

                                     tel. 777333149, email: bachura@seznam.cz

 

Muži, ženy                   rekreační volejbal

                                      středa 20 ? 22 hod

                                      vedoucí Langr Miloš

                                      tel. 776310978, email: langr.m@seznam.cz

 

Muži, ženy                   rekreační volejbal

                                      úterý 20 ? 22 hod

                                      vedoucí Holý Jeroným ml.

                                      tel. 736159010, email: holy.jeronym@gmail.com

 

 

Tanec                            manželé Kyselí, email: martinkysely@centrum.cz


Posilovna                  vedoucí Bachura Pavel, email: bachura@seznam.cz


Ženy nácvik sletové skladby LEPORELO      ČT 19-20, NE 13:30-14:30

                                   vedoucí Markéta Vaňková tel. 702510828, mail: marketa.meky@seznam.cz

Starší žactvo nácvik sletové skladby FITNESS  NE 14:30-15:30


Muži nácvik sletové skladby ROCKOVÁ SYMFONIE  so 14-20

                                     Vedoucí Sobotka Pavel tel. 775025520, mail: pav.sob@centrum.cz


TJ Sokol Nový Hrádek, 2020 - 2024