TJ SOKOL Nový Hrádek

Oddíly všestrannosti

Složky cvičení a sportování všestrannost T.J.Sokol Nový Hrádek 2020/2021.                      

vedoucí skupiny, náplň

Rodiče a děti do 3 let - všestrannost, cvičení hrou

 • čtvrtek 8.30 - 9.30 hod
 • všestrannost, cvičení hrou
 • Štěpánková Monika, tel. 608265263


Rodiče a děti do 5 let - cvičení zaměřené na rozvoj a posílení pohybových dovedností hravou formou, přizpůsobené věku a zdatnosti dětí

 • rozvoj komunikace a spolupráce s rodiči
 • osvojování si pravidel her
 • seznámení se s tělocvičným nářadím a náčiním
 • navazování sociálních kontaktů a spolupráce s vrstevníky  
 • středa 16-17 hod
 • Kozlová Eliška, tel. 724324249


Předškolní děti - všestrannost a pohybové základy určené předškolním dětem    

 • rozvoj obratnosti, zdatnosti, rychlosti, vytrvalosti, postřehu  a spolupráce dětí v kolektivu
 • nácvik skoků, přeskoků, lezení za pomoci žíněnek, obručí, laviček, trampolínky, švihadel, kozy, bedny a dalšího tělocvičného nářadí, dále nácvik kotoulu vpřed s využitím nakloněné roviny a žíněnek, vyzkoušení dalšího tělocvičného nářadí: kruhy, hrazda, ribstole
 • posilování svalových skupin pro odstranění svalové nerovnováhy  formou hry
 • nácvik hodů, kopů, vedení míče
 • zapojení do projektu: Svět nekončí za vrátky, cvičíme se zvířátky
 • naše motto: radost z pohybu
 • pátek 15.30 - 16.30 hod
 • vedoucí: Jan a Radka Machovi, tel. 723208485


Mladší žákyně  3.-5.tř  cvičení s hudbou - aerobic,  fitdance, základy rytmické gymnastiky

 • pondělí 18 - 19  hod
 • vedoucí Vaňková Markéta, tel. 702510828


Mladší žákyně 1.-5.tř. - všestrannost

 • základy gymnastiky, atletiky, technika míčových sportů, sportovní hry
 • nácvik kotoulu vpřed a vzad, stojky, hvězdy, kotoulu plavmo, přeskoků v různých variantách kozy, bedny, cvičení na hrazdě, ribstole, šplh na tyči
 • průpravná cvičení pro zpevnění těla a pro odstranění svalové nerovnováhy
 • nácvik skoků, běhů, hodů za využití nářadí a dalších pomůcek v tělocvičně
 • 1x za rok přespávání v tělocvičně s celodenním programem
 • naše motto: pěstování pravidelného cvičení, správné držení těla, smysl pro kolektiv
 • čtvrtek 15.30 - 16.30  hod
 • vedoucí Machová Radka, Martinková Lidmila, tel. 723208485, 731158934


Mladší žactvo - volejbal

 • pondělí 16 - 17 hod
 • vedoucí Čtvrtečková Jana, Bohadlo Petr, tel. 732676003 , 777700235


Starší žactvo 6.-9. tř - všestrannost

 • gymnastika, akrobacie a cvičení na nářadí, netradiční hry
 • nácvik navazujících na cvičení mladších žákyň (např. přemet stranou, rondat, přemet, salto, přemet vzad)
 • hry upravené na naše možnosti např. sokolský hokej, Brännball, Kin-ball
 • výpomoc na sokolských akcích (např. netradiční hry v rámci akce Noc Sokoloven)
 • 1x za rok přespávání v tělocvičně
 • naše motto: procítění pohybu, láska ke sportu v různých formách
 • pátek 16.30 - 17.30 hod
 • vedoucí Machová Radka, tel. 723208485


Žáci 1.-9. tř

 • cvičení probíhá každé úterý 18-19 hod, je určeno pro kluky od 6-15 let, široké věkové rozmezí se ukazuje jako velmi dobré, neboť mladší se snaží vyrovnat starším a pro starší je motivací ukázat menším  klukům, co všechno umí
 • průběh hodiny:
  • nástup, informace o průběhu hodiny, pozdrav
  • rozběhání
  • rozcvička s důrazem na procvičování hlavních svalových skupin
  • hlavní část
   • cvičení na nářadí /kruhy, hrazda, šplh, přeskok/
   • základy sportů /házená, basketbal, atletika/
   • fotbalová průprava /základy kopů,přihrávky,cviky s míčem/
   • překážková dráha
   • hry s míčem
   • fotbal 20 minut
  • závěr - vyhodnocení, pozdrav
 • Cvičení probíhá v sokolském duchu, důraz je kladen nejen na sportovní stránku, ale také na stránku společenskou /ohleduplnost, umění se zklidnit, pozdravit/
 • vedoucí Sobotka Pavel, tel. 775025520                         


Žáci 3.-9.tř - florbal

 • středa 17 - 18.30 hod
 • vedoucí Havrda Vojtěch, tel. 777949241


Žáci a žákyně - badminton

 • neděle 18 - 20 hod /v sobotu během října a listopadu/
 • vedoucí Čtvrtečka Josef, tel. 776620535


Ženy - bodystyling

 • vytrvalostně silové cvičení s využitím různého náčiní gumy, flexi bar, kmitací tyč, overball, gymball....
 • cvičení je zaměřené na formování všech svalových skupin, vhodné pro začátečníky i pokročilé
 • pondělí 19 - 20 hod
 • vedoucí Vaňková Markéta, tel. 702510828


Ženy - aerobic mix+ fit dance

 • kombinace intenzivního cvičení s taneční choreografií
 • zaměřené na spalování tuků a dynamického posilování
 • čtvrtek 19 - 20 hod
 • vedoucí Vaňková Markéta, tel. 702510828


Ženy

 • cvičení zdravotní je určeno cvičenkám, které i ve vyšším věku chtějí mít dobrou kondici, výběrem vhodného cvičení je dosaženo regenerace tělesné schránky i dobré duševní pohody    
 • čtvrtek 18 - 19 hod
 • vedoucí Martinková Lidmila, tel. 731158934


Muži, ženy - badminton

 • pátek 20 - 22 hod
 • vedoucí Stříbrný Martin, tel. 606702034

Muži - nohejbal

 • pátek 17.30 - 19.30 hod
 • vedoucí Mádr Kamil, tel. 604693932
                                                                                                                                                    

Muži - rekreační sálová kopaná

 • středa 18.30 - 20 hod
 • vedoucí Lanta Radomír, tel. 774026398

Muži - posilování

 • Šrůtek Ondřej, tel. 777333149

Muži, ženy - rekreační volejbal

 • středa 20 - 22 hod
 • vedoucí Langr Miloš, tel. 776310978

Muži, ženy - rekreační volejbal

 • úterý 20 - 22 hod
 • vedoucí Holý Jeroným ml., tel. 736159010

Tanec

 • manželé Kyselí


TJ Sokol Nový Hrádek, 2020