TJ SOKOL Nový Hrádek

Dokumenty, dotace


Investiční dotace Nadace ČEZ - Podpora regionů 2022

V rámci programu Podpora regionů 2022 Nadace ČEZ jsme obdrželi dotaci 100.000 Kč. Projekt je evidován pod evidenčním číslem žádosti PR22/54026. Prostředky byly čerpány na vybudování 4 nových parkovacích míst vedle asfaltového hřiště u sokolovny. Děkujeme.

Výbor T. J. Sokol Nový Hrádek

Neinvestiční dotace od Národní sportovní agentury - Můj klub na rok 2022

V rámci programu Můj klub Národní sportovní agentury jsme obdrželi dotaci 240.480 Kč. Projekt je evidován pod evidenčním číslem žádosti MK22-03811. Prostředky jsou určeny na sportovní činnost dětí a mládeže. Děkujeme.

Výbor T. J. Sokol Nový Hrádek

Neinvestiční dotace od Národní sportovní agentury - Provoz a údržba na rok 2021

V rámci programu Provoz a údržba Národní sportovní agentury jsme obdrželi dotaci 43.250 Kč. Projekt je evidován pod evidenčním číslem žádosti PU21-01531. Prostředky jsou určeny na provoz a údržbu sokolovny, která slouží pro sportovní činnost dětí a mládeže. Děkujeme.

Výbor T. J. Sokol Nový Hrádek

Neinvestiční dotace od Národní sportovní agentury - Můj klub na rok 2021

V rámci programu Můj klub Národní sportovní agentury jsme obdrželi dotaci 175.330 Kč. Projekt je evidován pod evidenčním číslem žádosti MK21-06270. Prostředky jsou určeny na sportovní činnost dětí a mládeže. Děkujeme.

Výbor T. J. Sokol Nový Hrádek

TJ Sokol Nový Hrádek, 2020 - 2024