TJ SOKOL Nový Hrádek

Akce


15.3.2024 Od Baltu k Jadranu - přednáška + promítání


20.1.2024 Sokolský ples, 21.1.2024 Dětský karneval

Předtančení na sokolském plese


14.10.2023 Přespolní běh

20. ročník přeboru sokolské župy Podkrkonošské-Jiráskovy v přespolním běhu

V sobotu dne 14. října 2023 uspořádal T. J. Sokol Nový Hrádek pod vedením hlavního pořadatele bratra Jeronýma Holého staršího tradiční přebor sokolské župy Podkrkonošské-Jiráskovy v přespolním běhu. Závod se konal na osvědčených tratích v okolí místního kina a lyžařské sjezdovky.

 Počasí bylo pro běhání téměř ideální. Celkem bylo klasifikováno 126 závodníků ze 7 sokolských jednot. Nejvíc účastníků (33) přijelo již tradičně ze Sokola Dvůr Králové nad Labem, 25 závodníků bylo z Nového Hrádku, 24 z Jaroměře a dále 19 z Úpice, 10 z Náchoda, 9 z Police nad Metují a 6 z České Skalice. Všem patří velké poděkování, že vážili cestu na Nový Hrádek s cílem nejen poměřit své běžecké schopnosti, ale také se setkat se známými a přáteli z ostatních jednot. 

 Díky tradičně velmi dobré spolupráci s městysem Nový Hrádek, který pomohl s úpravou závodních tratí a zapůjčil místní kino, měli závodníci i pořadatelé skvělé zázemí. A ne dosti na tom ? kdo zrovna neběhal, mohl se podívat na pohádky, které na plátno pouštěl místní promítač pan Řehák. Městysu Nový Hrádek i panu Řehákovi patří za jejich pomoc velké poděkování.

 Závody byly vypsány pro 14 kategorií od předškoláků až po veterány. Právě veteránské kategorie byly vypsány poprvé a prozatím nebyly příliš obsazeny - ženy se nezúčastnily vůbec a v kategorii mužů-veteránů byli pouze dva závodníci, oba z Nového Hrádku. Nejúspěšnější jednotou byla Jaroměř se 6 vítězstvími a celkem 12 medailemi. Dvůr Králové vyhrál třikrát, dvakrát se radovali domácí závodníci z Nového Hrádku a po jednom vítězství si odvezli také do Police nad Metují a Úpice.

 Všechny závody měly velmi vysokou úroveň, o čemž svědčí i traťový rekord, kterého bylo dosaženo v kategorii mladších žákyň.

 Stále oblíbenější je závěrečný hobby běh na 700 metrů, jehož se letos zúčastnilo přes 40 rekreačních běžců a běžkyň, kteří se chtěli proběhnout jen tak pro radost.

 Na závěr závodů se přišla podívat také starostka naší župy sestra Helena Rezková, která se spolu s místostarostou pořádající jednoty Nový Hrádek bratrem Jeronýmem Holým a náčelnicí historicky nejúspěšnější jednoty Dvůr Králové nad Labem sestrou Lucií Fišerovou postarala o předání medailí, diplomů a cen vítězům.

                                                                                                               br. Ing. Pavel Sobotka

náčelník T.J. Sokol Nový Hrádek

ředitel závodu

Výsledková listina: ke stažení zde. 

Fotogalerie: 

Jiří Hlaváček

Jan Holan


8.10.2023 Večer sokolských světel

V tento den si připomínáme nejen pět tisícovek sokolů a sokolek, kteří položili své životy v protinacistickém odboji, a mezi nimiž bylo i na 150 spolupracovníků výsadku Anthropoid, ale i všechny ty, kteří padli v 1. světové válce v řadách československých legií a v řadách 3. protikomunistického odboje.

U nás v Novém Hrádku jsme se sešli na náměstí u kašny, abychom si se svíčkami na vodní hladině připomněli osudy sokolských hrdinů, kteří obětovali život pro svou vlast.

Veronika Bohadlová, starostka
23.9.2023 Sletová štafeta

Tak i my na Novém Hrádku jsme zahájili sletový rok. A to sletovou štafetou. Sešlo se nás 22. Se štafetovým kolíkem se stuhou vyběhli od sokolovny nejstarší Sokolé, předali ho dětem a rodičům. Na náměstím se chopili štafetového kolíku mladé ženy a na Podfaře ho předali sokolským mužům. Ti seběhli k Výzkumnému ústavu, kde už čekala parta lyžařského oddílu. Ta doběhla s kolíkem do Pekla, kde stuhu předala běžcům z Náchoda, kteří pokračovali dál. Až do Prahy :-)

Sletu zdar!

Veronika Bohadlová, starostka
17.9.2023 Lyžák byl na vodě

Na neděli 17.9.2023 zorganizoval Vašek Sychrovský  prima rekreačně sportovní akci - sjezd části Labe ze Dvora Králové do Heřmanic na lodičkách z půjčovny ve Dvoře. Jeli jsme v převážně rodinných dvojicích a trojicích na bezpečných a lehce ovládatelných lodích po krátkém zaučení bez problémů s jednou zastávkou v přilehlé restauraci. "Udělali" se po mladickém dovádění a na malé hloubce jen dorostenky. Na hřišti v Heřmanicích Vašek vyjednal možnost opečení buřtů, sportovní vydovádění a posezení u kafíčka.

Počasí nám bylo nakloněno, zúčastnilo se 12 dospěláků a 12 dětí a mládeže. Pronájem lodí si každý uhradil ze svého, přepravu posádek zajistili rodiče.

Tak za rok pojeďte s námi.

                                                                          Za spokojené "LYŽAŘE - VODÁKY" Jeryn st.
13. 5. 2023 Hrádouská vařečka
6.5.2023 Pouť do Vambeřic

Splnění jednoho malého snu - pouť do Vambeřic

 Už od dětství jsem slýchával vyprávění o procesích a poutích. Jak lidé chodili procesí v Borové, od jedněch božích muk ke druhým. Nebo jak vykonávali každý rok pouť do Rokole po velkém požáru obce v roce 1874, kdy téměř celá vyhořela, aby si tak vyprosili ochranu před podobnou pohromou. To jsem si jako dítě ještě dovedl představit.

Horší to bylo s vyprávěním o poutích do Varty (Bardo) a Vambeřic. Jak šli dvakrát za rok, v květnu a v září, na celé dlouhé 3 až 4 dny. Neuvěřitelné bylo i vyprávění, že někdo nesl po celou tu dobu (ten) kříž, který dodnes visí v naší kapli Božského Srdce Páně. Jak v nějakém roce jeli vlakem z Levína, protože, jak říkali, koruna šla proti marce nahoru, tak si to mohli dovolit. Nejvíce mě ale zaujalo povídání o tom, jak z Varty a Vambeřic vozili nakoupené věci, které u nás nebyly k mání, a především pro děti perníčky, kterým prý říkali ?bobky?, a různé jiné dobroty, kvůli kterým děti běžely dědečkům a babičkám naproti až do Boroviny a někteří ještě dál směrem k Jarkovu.

Všechno se zamotá v hlavě malého klučiny ještě více, když za slovem pouť vidí jen houpačky, kolotoče, pomeranče a melouny. Další podstatnou věcí je, že se vše odehrává v zakázaném Půlnočním království, v Polsku, které znáte jen z dětských her, kdy je největším hrdinou ten, kdo dojde nejdál za státní hranici, a to přesto, že je mu doma vyhrožováno: ?Když tě chytnou, budeš tam muset týden škrabat brambory.?

Pokud jste dítě v čase bez mobilních telefonů, počítačů, tety Wiky, strýčka Gůgla, máte dobrodružnou duši, musíte uznat, že taková pouť do neznáma je výzva. Aspoň jednou do Vambeřic!

 Náhoda tomu chtěla, že jsem se neplánovaně setkal ve Zlotem Stoku s panem starostou Zdeňkem Drašnarem, a jeho jediná věta: ?Jdeme zase do Vambeřic, doufám, že se přidáš?, mně dala šanci si tento sen malého kluka vyplnit. Vše jsem zpečetil dáním slibu, že se určitě zúčastním, a že v sobotu 6. května budu tam.

V 6 hodin ráno před kostelem sv. Petra a Pavla v Novém Hrádku se nás sešlo 23, a to i přesto, že předpověď počasí nebyla příznivá. Pan farář, Teodor Pajak, nám požehnal, popřál šťastnou cestu a mohlo se jít. Hlásili silný déšť po celý den. I když mám k meteorologům určitou nedůvěru, tak měli bohužel výjimečně pravdu. Asi po hodině chůze se déšť přidal k naší pouti a vydržel s námi od Čihalky přes Duszniki Zdroj, osadu Zlotno, horu Sv. Anny, obec Studzienno až téměř do cíle. Cestou jsme se několikrát zastavili. Chvíle odpočinku nám zpříjemnil Pavel Sobotka, který nám schovaný pod deštníkem přečetl něco z historie poutí do Vambeřic a Varty. Déšť náročnou trasu úplně vzdal právě ve chvíli, když jsme scházeli z posledního kopce k Vambeřicím, a před námi se otevřel výhled na Baziliku Navštívení Panny Marie. Byla to taková odměna za nelehkou a únavnou cestu. Za svitu odpoledního sluníčka jsme se mohli kochat pohledem na Vambeřice s impozantní barokní stavbou. Když jsme se na sluníčku trochu ohřáli a usušili, do cíle zbývaly už jen necelé 2 km přes biblické hory Oreb, Sion a Tábor. Pouť dlouhá 33 km byla zakončena setkáním s přáteli, kteří přijeli do Vambeřic autem, aby nás mohli dovézt zpět na Nový Hrádek. Následovalo společné foto a mše v Bazilice Navštívení Panny Marie, kterou celebroval novohrádecký farář P. Mgr. Teodor Pajak MSF. Po mši jsme se rozloučili a rozjeli se k Novému Hrádku. Pavel Bohadlo nám, mně a mojí paní, domluvil odvoz domů s panem farářem Pajakem. Ten nám na závěr celého dne zpestřil cestu zastávkou u svého kolegy v Levíně, který nám umožnil prohlídku farního kostela sv. Michaela archanděla a levínského hřbitova.

A tak se téměř po více než 40 letech splnil můj klukovský sen a mohu říct, dědové a babičky, byl jsem na pouti ve Vambeřicích.

Na závěr bych chtěl popřát ?hradouským?, aby jim obnovená tradice vydržela co nejdéle a poděkovat za krásný společenský a sportovní zážitek na čtvrtém ročníku Pouti do Vambeřic.

Všem pořadatelům a účastníkům velký dík.

Karel Balcar

Borová pod Strážnicí

Fotogalerie: Jiří Hlaváček21. 3. 2023 Cestovatelská přednáška


6. 3. 2023 Valná hromada


11. 2. 2023 Přebor župy Podkrkonošské - Jiráskovy 2023 ve sjezdovém lyžování

Přebor župy Podkrkonošské - Jiráskovy v obřím slalomu 2023

zpráva o závodu

 Lyžařský oddíl Sokola Nový Hrádek uspořádal v sobotu 11.2.2023 přebor sokolské župy Pokrkonošské - Jiráskovy ve sjezdovém lyžování a veřejný oblastní závod pro náchodsko a orlicko v lyžařském sokolském areálu Panská stráň v Novém Hrádku.

 Do závodu se přihlásilo 45 závodníků a startovalo jich 33. Trať byla postavena na slalomáku vedle vleku. Byla připravována za tím účelem hned jak napadl sníh šlapáním a potom i rolbou. Kloubové tyče bylo nutno zavrtat většinou až do země. Druhé kolo bylo mírně přestavěno pro regulérnost a kvalitě podložky.

 Měření časů elektronickou časomírou bez závad. Po loňských problémech byla časomíra rekonstruována pro spojení startu s cílem kabelem. Diplomy tištěné na místě na kvalitní leštěný karton. Medaile a většina cen z prostředků župy, něco z archivu lyžařského oddílu.

 Většina závodníků bylo z místního oddílu, z ostatních jednot přijeli lyžaři z České Skalice, Dvora Králové a Libňatova. Pozváni byly lyžaři ze sousední Orlické župy a zpřízněné sousední nesokolské oddíly.

 Počasí příjemné, zázemí s nejnutnějším občerstvením v areálu. Před vyhlášením výsledků a předáním cen se všichni účastníci závodu shromáždili k vytvoření fotky ještě se startovními čísli (s logem Sokola a heslem) a s banerem ČOS. 

 V Novém Hrádku 15.2.2023

 Jeronym Holý st.

   ředitel závodu a  předseda oddílu lyžování

18. 2. 2023 Přejezd Orlických hor - zrušen

Z důvodu předpokládaných mimořádně nepříznivých povětrnostních podmínek a v souladu s propozicemi 24. ročníku přejezdu Orlických hor se organizátoři rozhodli tuto akci odvolat. Uhrazené účastnické poplatky budou vráceny na účty, ze kterých byly zaplaceny.

 Na velkou část pátku, ale především na celou dobu plánovaného sobotního přejezdu předpokládá Český hydrometeorologický ústav a také všechny meteorologické weby po celé trase přejezdu hustý déšt a také velmi silný vítr, kvůli kterému byla dnes ráno vydána i výstraha.

 Přejezd Orlických hor pořádáme pro radost a takto by se z toho stalo spíše velké trápení a také by mohlo být ohroženo zdraví účastníků. Je nám to moc líto, ale zrušení akce je v této situaci asi jediné rozumné řešení.

 Děkujeme všem přihlášeným za přízeň a věříme, že nám ji zachováte i nadále.

 Nezbývá, než se těšit na setkání ve stopě v příštím roce.

 Se sokolským NAZDAR

 Ing. Pavel Sobotka

náčelník T.J. Sokol Nový Hrádek
15. 1. 2023 Dětský karneval
14. 1. 2023 Sokolský ples

Tak to byl opět po letech Sokolský ples!

 

Přehled činnosti za rok 2022

prehled_cinnosti_202226.12.2022 Štěpánská zábava


8.10.2022 Večer sokolských světel


8. říjen Památný den sokolstva

 Památný den sokolstva slavíme od roku 2019 jako významný den České republiky. Je to připomínka památky   umučených sokolů, kteří se nevrátili po zatýkání 8. října 1941 z vězení a koncentračních táborů. Z jednoty v Novém Hrádku to byl Vojtěch Koláč, Josef Vondřejc a také následně Josef Světlík.

V sobotu 8. října 2022 jsme si sokolové v Novém Hrádku připomněli tento den setkáním a rozsvícením svíček u památníku padlých na náměstí. V malém průvodu se sokolským praporem jsme stoupali k rozhledně na Šibeníku. Postupně se přidávali sokolové z dalších ulic. Doprovázelo nás krásné počasí trochu s větrem, takže se na kopci radovaly děti, které si sebou nesly své draky. Část účastníků vystoupala vždy na každé patro rozhledny, někteří došli  až na vrchol rozhledny s praporem. Společně jsme si zazpívali  hymnu České republiky, pohled na krásnou barevnou podzimní krajinu umocňoval pocit dojetí.

 náčelnice Lidmila Martinková

Odkaz na fotogalerii:


8.10.2022 Přespolní běh

19. ročník přeboru sokolské župy Podkrkonošské-Jiráskovy v přespolním běhu

V sobotu dne 8. října 2022 uspořádal T.J.Sokol Nový Hrádek již tradiční přebor sokolské župy Podkrkonošské-Jiráskovy v přespolním běhu. Závod se konal v Novém Hrádku na polních cestách a loukách v okolí místního kina a velká část byla vedena po horním úseku lyžařské sjezdovky.

Počasí bylo pro běhání téměř ideální. Po dvou ročnících, ve kterých se musela dodržovat různá covidová omezení, si letos všichni opět naplno užívali svobody a volnosti bez povinností nosit roušky nebo respirátory. Na startu se prezentovalo 124 závodníků ze 7 sokolských jednot. Nejvíc borců a borkyň (34) přijelo již tradičně ze Sokola Dvůr Králové nad Labem. Tentokrát se pořadatelům podařilo zmobilizovat i domácí sokoly z Nového Hrádku, kteří co do počtu Dvorským sokolům zdárně sekundovali (30). Dále dorazilo 19 závodníků z Jaroměře, 16 z Úpice, 13 z Náchoda, 10 z Police nad Metují a 2 z České Skalice. Všem patří velké poděkování, že vážili cestu na Nový Hrádek s cílem nejen poměřit s ostatními své schopnosti, ale také se setkat se známými a přáteli z ostatních jednot. 

Díky tradičně velmi dobré spolupráci s městysem Nový Hrádek, který pomohl s úpravou závodních tratí a zapůjčil místní kino, měli závodníci i pořadatelé skvělé zázemí. A ne dosti na tom ? kdo zrovna neběhal, mohl se podívat na pohádky, které na plátno pouštěl místní promítač pan Řehák. Městysu Nový Hrádek i panu Řehákovi patří za jejich pomoc velké poděkování.

Závodilo se ve 12 kategoriích od předškoláků až po dospělé. Oproti předchozím ročníkům nebyli zdaleka tak dominantní sokolové ze Dvora Králové nad Labem, kteří sice zvítězili celkem čtyřikrát a hned dvanáctkrát stáli na stupních vítězů, ale co do počtu vítězství jim zdatně sekundovali sokolové z Jaroměře se třemi vítězstvími a co do počtu medailových umístění se na ně tlačili domácí sokolové z Nového Hrádku s deseti medailemi.

Již tradicí se stal závěrečný hobby běh na 700 metrů, kterého se letos zúčastnilo přes 30 rekreačních běžců a běžkyň, kteří se chtěli proběhnout jen tak pro radost.

A kdo po závodech nespěchal domů, mohl si zajít na rozhlednu na Šibeníku, kde byl při příležitosti Památného dne sokolstva otevřený kávový stánek kluků z Café Neratov a ochutnat jejich výbornou kávu.

                                                                                                               br. Ing. Pavel Sobotka

náčelník T.J. Sokol Nový Hrádek, ředitel závodu

Výsledky ke stažení zde.
7. prázdninová Keš-trasa


Zlatá koruna pro Markétu Vaňkovou

Cvičitelka Markéta Vaňková ze Sokola Nový Hrádek převzala v pondělí 6. 6. 2022 z rukou náměstka hejtmana Královéhradeckého kraje Arnošta Štěpánka a Rudolfa Cogana ocenění Zlatá koruna Královéhradeckého
kraje, které se již pátým rokem uděluje dobrovolníkům pracujících s dětmi a mládeží.
Gratulujeme a přejeme hodně sil do další sokolské práce!

Helena Rezková, starostka župy
24. 6. 2022 Noc sokoloven

Na Noc sokoloven v pátek 24. června 2022 od 17 hodin zveme zájemce o cvičení v sokolovně.  Můžete si s námi cvičení vyzkoušet nebo se přijít podívat. Účast vám pomůže v rozhodnutí, jakému cvičení se věnovat. Váš zájem nás určitě potěší.

V závěru připravujeme malé překvapení.

Pokud bude příznivé počasí, připravíme ve venkovním areálu soutěže pro děti, které zaměstnáme, abyste se mohli cvičení účastnit.

29. března 2022 v 19 hodin - Cestovatelská přednáška


5.3.2022 Lyžařské závody - Cena Metuje v Deštném

Výběr žáků Lyžařského oddílu Sokola Nový Hrádek se v sobotu 5.3.2022 zúčastnil pravděpodobně posledního závodu letošní sezony Ceny Metuje v Deštném. Tradiční závod pořádá každoročně na sjezdovce nad hotelem Orlice Lyžařský klub Nové Město n. Metují. Chtěli jsme porovnat síly se sousedními oddíly a byli jsme úspěšní.

Výsledková listina ke stažení zde.

19. 2. 2022 Přebor ČOS a Župy Jungmannovy + veřejný závod

Po roční přestávce se v Aldrově uskutečnily Přebory České obce Sokolské v alpském lyžování, závod v obřím slalomu. Z lyžařského oddílu Sokol Nový Hrádek se zúčastnilo 14 závodníků. Na závody jsme vyráželi s optimistickou náladou, protože letošní lyžařská sezóna se velice pěkně rozjela, na Hrádku jsme lyžovali už před Vánoci. Výborné podmínky pro učení a trénování dětí byly i na tradičním předvánočním soustředění v Peci pod Sněžkou. Následovala příprava na domácí Panské stráni. Dostatek sněhu nám umožnil uspořádat župní závody, a ty se ukázaly jako dobrá příprava na celostátní Přebory ČOS.

Děti i dospělí, kteří se závodu účastnili, byli připraveni se poprat o co nejlepší výsledky. Je velice těžké dětem vysvětlovat, jak jezdit v brankách obřího slalomu, když na domácí sjezdovce není dostatek sněhu, ale to nebyl případ letošní sezóny. Takže závodníci byli určitě nervózní, ale připraveni.

Pořadatelé ze Sokola Středokluky připravili dvě kola obřího slalomu na perfektně upravené, avšak tvrdé a ledovaté sjezdovce.

Děti se po dvou hodinách jízdy autem seznámily několika jízdami s kopcem a následovala prohlídka trati. Svědomitě si načetly trať a pustily se do prvního kola. Vždy dětem říkáme, že nejdůležitější je závod dokončit, a to se povedlo. Všichni úspěšně dokončili první kolo obřího slalomu a s velkým očekáváním sledovali svoje časy. K velké radosti jsme zjistili, že všichni jsou na předních pozicích a bojují o medaile.

Pro nejmladší závodníky byl závod jednokolový. Po prvním kole proběhlo vyhlášení nejmladší kategorie, kde jsme měli pět závodníků. Získali jsme čtyři pódiová umístění a jedno čtvrté místo.

Starší závodníci se začali připravovat na druhé kolo obřího slalomu. Opět proběhla prohlídka trati a šlo se závodit. Děti věděly, jak si stojí po prvním kole. Nemohou však druhé kolo podcenit, a tak se začalo závodit s plným nasazením. Jako příklad uvedu Lukáše Sychrovského, který byl po prvním kole druhý se ztrátou 5 setin sekundy na prvního. Druhé kolo zajel perfektně a v cíli se dozvěděl, že překonal soupeře o více jak půl sekundy. Takže se po součtu časů stal přeborníkem ČOS.

Dá se s troškou nadsázky říci, že náš oddíl vyhrál, co se dalo. Celkem nastoupilo k závodu 14 závodníků a získali jsme 11 medailí. Čtyři děti se staly přeborníky ČOS. Veronika Machová byla také vyhlášena nejrychlejší závodnicí.

Domů jsme odjížděli s dobrým pocitem, že se nám závody povedly. Lyžařská sezóna na Hrádku již nejspíše skončila, avšak v trénování stále pokračujeme, aby naši lyžaři byli v budoucnu úspěšní jako letošní rok.

                                                                                                                                     David Bek 1.3.20225.2.2022 Přejezd Orlických hor na běžkách - 23. ročník
8.10.2021 Večer sokolských světel


Přespolní běh u kina v sobotu 25. 9. 2021

Tratě: předškolní 180 m, ostatní kolem plantáží vánočních stromků - žactvo 330 a 700 m, dorost a dospělí 1 400 m

Přihlášky do čtvtka 23.9. na  lyzak.hradek@gmail.com 

Prezentace v kině do 9,40 hod., start v 10 hod.

Po závodě HOBY běh 700 m - kdokoliv bez přihlášek a  bez měření času.

Každý účastník je povinen dodržovat aktuální opatření ke covid-19 MZ ČR a případně se prokázat platným dokladem či aplikací v mobilu.

                                     Všechny hrádováky zve T. J. SokolŽupa Podkrkonošská - Jiráskova

Propozice přeboru Sokolské župy Podkrkonošské - Jiráskovy v  přespolním běhu 2021

Pořadatel:                   Tělocvičná jednota Sokol Nový Hrádek

Datum konání:             sobota 25. září 2021            

Místo konání:             Nový Hrádek u kina. Tratě v prostoru Roubalova kopce, parkování na  

                                    náměstí

Ředitel závodu:          Ing. Pavel Sobotka, tel. 775 025 520, mail pav.sob@centrum.cz

Techn. zabezpečení:   Jeroným Holý st., tel. 776 582 103, mail jeronym.holy@gmail.com

Hlavní rozhodčí:        Karel Šrůtek

Zdravotník:                MUDr. Lucia Hrnčířová

Začátek závodu:        10 hod., nástup účastníků v 9:50 na ploše před kinem.

Přihlášky:                   Emailem do čtvrtka  23.9.2021 na adresu: lyzak.hradek@gmail.com

                                   s uvedením jednoty, příjmení, jména a roku narození.

 Startovné:                   Řádně  přihlášení členové jmenované župy startovné neplatí.

Nepřihlášení příchozí a nečlenové platí 50,- Kč při prezentaci.

 Prezentace a výdej

startovních čísel:        V den závodu od 9 do 9:40 hodin ve vestibulu kina.

Šatny, záchody:         V prostoru kina.

Technická ustanovení:

1. Každý závodník startuje na vlastní nebezpečí a náklad vysílající T.J. nebo vlastní.

2. Za zdravotní stav závodníků zodpovídá vysílající T.J., popř. samotní závodníci nebo jejich

    zákonní zástupci.

Každý účastník je povinen dodržovat aktuální opatření ke covid-19 MZ ČR

a případně se prokázat platným dokladem či aplikací v mobilu.

3. Popis tratí: Starty s výjimkou kategorií předškolních dívek a chlapců budou v prostoru

    parkoviště před kinem. Tratě po kamenitých cestách a trávě, vyznačené barevnými tyčemi.

    Předškolní budou jako první startovat na trávě v prostoru lyžařského areálu. Cíl bude pro

    všechny v prostoru parkoviště před kinem.

4. Věkové kategorie a délka tratí:

            Předškolní dívky                    2015 a mladší             do 6 let                     180 m

            Předškolní chlapci                 2015 a mladší                                              180 m

            Předžákyně                             2013 -  2014               7 - 8 let                    330 m

            Předžáci                                 2013 - 2014                                                 330 m

            Mladší žákyně I.                    2011 - 2012               9 - 10 let                     330 m

            Mladší žáci I.                         2011 - 2012                                                   330 m

            Mladší žákyně II.                   2009 - 2010               11 - 12 let                    330 m

            Mladší žáci II.                        2009 - 2010                                                  700 m

            Starší žákyně                          2007 - 2008               13 - 14 let                 700 m

            Starší žáci                              2007 - 2008                                                1 400 m

            Dorostenky a ženy                 2006 a starší               15 a starší               1 400 m

Dorostenci a muži                  2006 a starší                                                1 400 m

 

Součástí závodu je HOBBY BĚH, který bude odstartován po doběhu poslední závodní kategorie a kde může běžet opravdu každý. Start s pejskem povolen, každý si měří čas sám. Délka hobby běhu je 700 m. Umístění při hobby běhu se neurčuje.

5. Protest může podat zástupce jednoty (doprovod závodníka) řediteli soutěže do 10 minut po     zveřejnění výsledků s vkladem 200 Kč. Bude-li protest uznán, vklad bude vrácen. V opačném případě propadá vklad ve prospěch pořadatele.

6. Za ztrátu startovního čísla bude příslušné jednotě účtováno 200 Kč.

7. Asi 30 minut po ukončení běhu poslední kategorie bude vyhlášení vítězů a předání medailí,     diplomů a cen. Vyhodnoceni budou všichni závodníci, kteří se umístí na 1.-3. místě.    Medaile a diplomy obdrží pouze závodníci, kteří  jsou členy některé sokolské jednoty náležející k župě Podkrkonošské - Jiráskovy.

8. Po vyhlášení vítězů mohou zástupci jednot požádat o výtisk výsledků. Výsledky budou   též zveřejněny na stránkách T.J. Sokol Nový Hrádek (http: sokol.novy-hradek.cz) a na stránkách  městysu Nový Hrádek (www.novy-hradek.cz).

9. Základní občerstvení v prostoru cíle zajištěno.

10. Materiální zajištění: Župa hradí technické zabezpečení přeboru. Jízdné hradí vysílající jednoty.

 

Rekordní časy z minulých ročníků jednotlivých kategorií (u předškolních není pevně stanovený start:

Předžáci        330m    Machová Veronika    NH  1:26.41  330m   Flégl Matěj         DK  1:32.76

Ml. žáci I       330m    Kopecká Adéla          Ja     1:23.61  330m   Hemelík Frant.   Ja    1:20.32

Ml. žáci II      330m    Šrůtková Nikola        NH  1:19.20   700m   Erban Tomáš      DK 2:46.16

St. žáci           700m    Dušánková Eva         DK  2:49.32   1400m Šrůtek Ondřej     NH  5:4451

D-ci a dosp. 1400m   Kubíčková Kateřina  DK  6:17.61   1400m Hajný Daniel      DK  4:42.22   

 

Případné dotazy je možno adresovat na mail: pav.sob@centrum.cz nebo na telefonu 775 025 520

 V Novém Hrádku  30.8.2021           

                         

    Veronika Bohadlová DiS., starostka T.J.                           Ing. Pavel Sobotka, ředitel závodu


 
Hrádouská vařečka


6. prázdninová KEŠ-TRASA


25.6.2021 Noc sokoloven


Napsal o nás Náchodský deník

Přejezd Orlických hor na běžkách 20.2.2021

Přejezd Orlických hor naplánovaný na 20. 2. 2021 T.J. Sokolem Nový Hrádek nemohl být uskutečněn pro známé opatření proti Covidu 19. Počasí ten den ale slibovalo nádhernou projížďku za slunečného počasí, a tak rozhodnutí nenechat si ujít tak nádhernou příležitost padlo hned ráno v sobotu 20. února. Autobusové spojení do Rokytnice v O. h. bylo příznivé. Na autobusové zastávce v Olešnici v O. h. bylo jen několik lyžařů a také v autobusu nebylo přeplněno. Nic mi tedy nebránilo uskutečnit si vysněnou lyžařskou túru. Při setkání v autobusu s kamarádkou ze cvičení jógy Táňou mě napadlo nabídnout jí společnou prohlídku Orlických horských vrchů.

Přesvědčit ji, aby se vydala celou trasu se mnou, mi nedalo moc práce. Všichni ostatní lyžaři vystoupili z autobusu v sedle na Šerlichu a jen my dva s Táňou jsme dojeli až do sedla pod pevností Hanička.

Namazat správně lyže na stoupání bylo oříškem, protože kvalita sněhu s nadmořskou výškou a působením teplého slunečního svitu se stále měnila. Na trase po červené turistické jsme vystoupili i na rozhlednu na Anenském vrchu, občerstvili se u okénka útulny na Pěticestí, obešli jsme okolo nové moderní útulny Velkou Deštnou.

Sjezd do sedla na Šerlichu byl příjemný, ale dorazili jsme už pozdě, autobus zpátky do Olešnice už odjel. Nic nám tedy nezbývalo, než si naši túru prodloužit dále až do Olešnice. Prošli jsme okolo Masarykovy chaty do Bukačky, kde jsme přešli na polskou stranu. Mírným klesáním a opět mírným stoupáním nás cesta dovedla až k Vrchmezí (polsky Orlica). V tu dobu ale slunce zapadlo a rychle se šeřilo. Přes Polomský kopec nás zkratka zavedla na silnici s letní cyklostezkou. Za svitu měsíce při jasné obloze přimrzlém sněhu ale upraveném hladkém povrchu naše namáhavé asi 3 km dlouhé klesání dovedlo až do Ruského údolí k pomníčku. Tam na nás už čekal námi objednaný dobrodinec, který nás dovezl až do Olešnice. Ten poslední úsek nebyl způsobilý pro sjíždění na lyžích.

Vše dobře dopadlo, a tak nucené prodloužení našeho putování až na 34 kilometrů nás nezlomilo, ale naopak nás posílilo i s adrenalinem a dobrým pocitem, že nejsme žádné bábovky.

Zdeněk Martinek

Otec a syn Jeronymové Holí v Sokolském zpravodaji České televize z 27.2.2021

Podívejte na pokračování medailonku br. Jeronýma Holého, tentokrát se synem Ing. Jeronymem Holým,  místostarostou T. J. Sokol Nový Hrádek. Začátek je v čase 3 min. 11 s.
Jeroným Holý v Sokolském zpravodaji České televize z 16.1.2021

Podívejte na medailonek br. Jeronýma Holého, předsedy lyžařského oddílu Sokol Nový Hrádek. Začátek je ve 3. minutě.
Večer sokolských světel

Ve čtvrtek 8. října 2020 jsme opět po roce uctili památku gestapem umučených sokolů. Proticovidová opatření nám neumožnila setkání v sokolovně, proto jsme tentokrát pietní akt uskutečnili na náměstí. A to se nakonec ukázalo jako výborné řešení: počasí nám přálo a mohlo se nás sejít více s dostatečnými rozestupy.

Postupně přibývající tma dokreslovala pohnutý sokolský příběh se šťastným koncem, který nám na úvod u pomníku padlých poutavě přednesl bratr Ing. Pavel Sobotka. Každý z nás si při tom uvědomil, jak odvážné jsme měli předky - sokoly na Novém Hrádku, a že můžeme být právem hrdi na to, že mezi sokoly patříme.

Poté jsme se shromáždili u kašny a zazpívali státní hymnu. To už byla úplná tma a nádherně tak vyniklo světlo malých svíček, které jsme pouštěli na dřevěných lodičkách po hladině kašny. Lodičky pro nás vyrobili Zdeněk a Liduška Martínkovi. Po celou dobu setkání držel čestnou stráž bratr Jiří Hlaváček se sokolským praporem.

Asi půlhodinové setkání v této dojemné atmosféře se nám hluboko zapsalo do našich srdcí. A příklad našich sokolských předků nás utvrdil, že ve zdravém těle je zdravý duch, a ten dokáže překonat sebetěžší překážky!

br. Ing. Jiří Hlaváček, vzdělavatel T.J. Sokol Nový Hrádek

Přespolní běh

Výsledková listina a fotografie z přespolního běhu 26. září 2020.
SkyRace Černá Hora

Dne 5. září 2020 absolvoval pod hlavičkou T. J. Sokol Nový Hrádek náš člen Jakub Chrenko závod SkyRace Černá Hora (trasa, výsledky).

Přes těžké chvíle při návratu na Černou horu z Černého dolu tento extrémní závod o délce 30 km s převýšením 1800 m úspěšně dokončil.

Kubovi gratulujeme!
Vyrazili jsme si do Letohradu, na Potštejn a poutní místo Homole

V sobotu 22. srpna 2020 jsme jeli na výlet do sousedního Pardubického kraje. Naplánovaný byl už několik měsíců ve spolupráci s Cestovní kanceláří Jany Hudkové, která nám zařídila na přepravu  malý  pohodlný autobus pro 19 osob pana Josefa Novotného  firmy BN Aktivity s.r.o. řízený jím samotným.

První zastávka byla v Letohradě v Muzeu řemesel. Muzeum bylo nově otevřeno v roce 2000. Z bohaté nabídky jsme si vybrali trasu mechanických řemesel. Všichni jsme byli překvapeni historickým vybavením  pro dílny kolářů, bednářů, kovotlačitelů, zámečníků, kovářů, puškařů, viděli jsme v provozu i pilu na řezání prken takzvaný katr. Vše nám vysvětlil a práci strojů předvedl mladičký průvodce Martin. Když jsme mu děkovali za jeho zasvěcený výklad, pochlubil se, že je herec a že fandí řemeslům. Musíme projevit velkou úctu také majiteli areálu podnikateli panu Taclovi, který vše dokázal zachránit pro budoucí generace. Všechny možnosti prohlídkových tras, které se nabízejí jsme nevyužili. Snad příště.

Po dobrém obědě v areálu muzea jsme směřovali do Potštejna. Pochutnali jsme si na kávě, zmrzlině, či zákusku v zámecké cukrárně a potom jsme ve velkém vedru vystoupali do vrchu do opravené brány hradu Potštejn.  Dopřáli jsme si i čas na neplánovanou prohlídku hradu s průvodkyní, protože kdosi pronesl : ? Vždyť já se sem už nepodívám.?. A nikdo nelitoval vyslechnout povídání o opravované zřícenině, která status hradu získala, až když dostala kaple sv. Jana Nepomuckého střechu. O to se postarala obec Potštejn, která má areál ve vlastnictví. Z nejvyšších pater návrší se nám otevřely nádherné výhledy do kraje.

Projeli jsme obcí Lhoty u Potštejna, pan řidič nás nechal vystoupit před historickým unikátním schodištěm se 153 schody a 16 odpočívadly. Se zbytky našich sil jsme téměř všichni pomalu vystoupali na vrch Homol k poutnímu kostelu Panny Marie Bolestné.

Protože jsme měli předem domluvenou prohlídku, mohli jsme si prohlídnout i kostel uvnitř a vyslechnout si o historii a současnosti  poutního místa. Pan Novotný ušetřil naše kroky dolů a přijel pro nás až ke kostelu úzkou přístupovou cestou. Odtud nás čekal jen návrat domů do Nového Hrádku a Olešnice.

Všichni jsme byli spokojeni, že vyšlo počasí a že nás vezl spolehlivý řidič.  Že jsme se potkali se s zasvěcenými průvodci, získali mnoho informací o nedalekých místech a mohli ocenit mnoho snaživé lidské práce minulé i současné doby.

Závěr? Vybrala jsem uvedený citát z publikace Nekonečný příběh o muzeu řemesel, kterou jsem si  zakoupila. ? Když věříte sobě, vesmír začne pracovat ve Váš prospěch.?

Olešnice v Orl. horách 23. srpna 2020 Martinková Lidmila

TJ Sokol Nový Hrádek, 2020 - 2024