TJ SOKOL Nový Hrádek

Akce


24. 6. 2022 Noc sokoloven

Na Noc sokoloven v pátek 24. června 2022 od 17 hodin zveme zájemce o cvičení v sokolovně.  Můžete si s námi cvičení vyzkoušet nebo se přijít podívat. Účast vám pomůže v rozhodnutí, jakému cvičení se věnovat. Váš zájem nás určitě potěší.

V závěru připravujeme malé překvapení.

Pokud bude příznivé počasí, připravíme ve venkovním areálu soutěže pro děti, které zaměstnáme, abyste se mohli cvičení účastnit.

29. března 2022 v 19 hodin - Cestovatelská přednáška


5.3.2022 Lyžařské závody - Cena Metuje v Deštném

Výběr žáků Lyžařského oddílu Sokola Nový Hrádek se v sobotu 5.3.2022 zúčastnil pravděpodobně posledního závodu letošní sezony Ceny Metuje v Deštném. Tradiční závod pořádá každoročně na sjezdovce nad hotelem Orlice Lyžařský klub Nové Město n. Metují. Chtěli jsme porovnat síly se sousedními oddíly a byli jsme úspěšní.

Výsledková listina ke stažení zde.

19. 2. 2022 Přebor ČOS a Župy Jungmannovy + veřejný závod

Po roční přestávce se v Aldrově uskutečnily Přebory České obce Sokolské v alpském lyžování, závod v obřím slalomu. Z lyžařského oddílu Sokol Nový Hrádek se zúčastnilo 14 závodníků. Na závody jsme vyráželi s optimistickou náladou, protože letošní lyžařská sezóna se velice pěkně rozjela, na Hrádku jsme lyžovali už před Vánoci. Výborné podmínky pro učení a trénování dětí byly i na tradičním předvánočním soustředění v Peci pod Sněžkou. Následovala příprava na domácí Panské stráni. Dostatek sněhu nám umožnil uspořádat župní závody, a ty se ukázaly jako dobrá příprava na celostátní Přebory ČOS.

Děti i dospělí, kteří se závodu účastnili, byli připraveni se poprat o co nejlepší výsledky. Je velice těžké dětem vysvětlovat, jak jezdit v brankách obřího slalomu, když na domácí sjezdovce není dostatek sněhu, ale to nebyl případ letošní sezóny. Takže závodníci byli určitě nervózní, ale připraveni.

Pořadatelé ze Sokola Středokluky připravili dvě kola obřího slalomu na perfektně upravené, avšak tvrdé a ledovaté sjezdovce.

Děti se po dvou hodinách jízdy autem seznámily několika jízdami s kopcem a následovala prohlídka trati. Svědomitě si načetly trať a pustily se do prvního kola. Vždy dětem říkáme, že nejdůležitější je závod dokončit, a to se povedlo. Všichni úspěšně dokončili první kolo obřího slalomu a s velkým očekáváním sledovali svoje časy. K velké radosti jsme zjistili, že všichni jsou na předních pozicích a bojují o medaile.

Pro nejmladší závodníky byl závod jednokolový. Po prvním kole proběhlo vyhlášení nejmladší kategorie, kde jsme měli pět závodníků. Získali jsme čtyři pódiová umístění a jedno čtvrté místo.

Starší závodníci se začali připravovat na druhé kolo obřího slalomu. Opět proběhla prohlídka trati a šlo se závodit. Děti věděly, jak si stojí po prvním kole. Nemohou však druhé kolo podcenit, a tak se začalo závodit s plným nasazením. Jako příklad uvedu Lukáše Sychrovského, který byl po prvním kole druhý se ztrátou 5 setin sekundy na prvního. Druhé kolo zajel perfektně a v cíli se dozvěděl, že překonal soupeře o více jak půl sekundy. Takže se po součtu časů stal přeborníkem ČOS.

Dá se s troškou nadsázky říci, že náš oddíl vyhrál, co se dalo. Celkem nastoupilo k závodu 14 závodníků a získali jsme 11 medailí. Čtyři děti se staly přeborníky ČOS. Veronika Machová byla také vyhlášena nejrychlejší závodnicí.

Domů jsme odjížděli s dobrým pocitem, že se nám závody povedly. Lyžařská sezóna na Hrádku již nejspíše skončila, avšak v trénování stále pokračujeme, aby naši lyžaři byli v budoucnu úspěšní jako letošní rok.

                                                                                                                                     David Bek 1.3.20225.2.2022 Přejezd Orlických hor na běžkách - 23. ročník
8.10.2021 Večer sokolských světel


Přespolní běh u kina v sobotu 25. 9. 2021

Tratě: předškolní 180 m, ostatní kolem plantáží vánočních stromků - žactvo 330 a 700 m, dorost a dospělí 1 400 m

Přihlášky do čtvtka 23.9. na  lyzak.hradek@gmail.com 

Prezentace v kině do 9,40 hod., start v 10 hod.

Po závodě HOBY běh 700 m - kdokoliv bez přihlášek a  bez měření času.

Každý účastník je povinen dodržovat aktuální opatření ke covid-19 MZ ČR a případně se prokázat platným dokladem či aplikací v mobilu.

                                     Všechny hrádováky zve T. J. SokolŽupa Podkrkonošská - Jiráskova

Propozice přeboru Sokolské župy Podkrkonošské - Jiráskovy v  přespolním běhu 2021

Pořadatel:                   Tělocvičná jednota Sokol Nový Hrádek

Datum konání:             sobota 25. září 2021            

Místo konání:             Nový Hrádek u kina. Tratě v prostoru Roubalova kopce, parkování na  

                                    náměstí

Ředitel závodu:          Ing. Pavel Sobotka, tel. 775 025 520, mail pav.sob@centrum.cz

Techn. zabezpečení:   Jeroným Holý st., tel. 776 582 103, mail jeronym.holy@gmail.com

Hlavní rozhodčí:        Karel Šrůtek

Zdravotník:                MUDr. Lucia Hrnčířová

Začátek závodu:        10 hod., nástup účastníků v 9:50 na ploše před kinem.

Přihlášky:                   Emailem do čtvrtka  23.9.2021 na adresu: lyzak.hradek@gmail.com

                                   s uvedením jednoty, příjmení, jména a roku narození.

 Startovné:                   Řádně  přihlášení členové jmenované župy startovné neplatí.

Nepřihlášení příchozí a nečlenové platí 50,- Kč při prezentaci.

 Prezentace a výdej

startovních čísel:        V den závodu od 9 do 9:40 hodin ve vestibulu kina.

Šatny, záchody:         V prostoru kina.

Technická ustanovení:

1. Každý závodník startuje na vlastní nebezpečí a náklad vysílající T.J. nebo vlastní.

2. Za zdravotní stav závodníků zodpovídá vysílající T.J., popř. samotní závodníci nebo jejich

    zákonní zástupci.

Každý účastník je povinen dodržovat aktuální opatření ke covid-19 MZ ČR

a případně se prokázat platným dokladem či aplikací v mobilu.

3. Popis tratí: Starty s výjimkou kategorií předškolních dívek a chlapců budou v prostoru

    parkoviště před kinem. Tratě po kamenitých cestách a trávě, vyznačené barevnými tyčemi.

    Předškolní budou jako první startovat na trávě v prostoru lyžařského areálu. Cíl bude pro

    všechny v prostoru parkoviště před kinem.

4. Věkové kategorie a délka tratí:

            Předškolní dívky                    2015 a mladší             do 6 let                     180 m

            Předškolní chlapci                 2015 a mladší                                              180 m

            Předžákyně                             2013 -  2014               7 - 8 let                    330 m

            Předžáci                                 2013 - 2014                                                 330 m

            Mladší žákyně I.                    2011 - 2012               9 - 10 let                     330 m

            Mladší žáci I.                         2011 - 2012                                                   330 m

            Mladší žákyně II.                   2009 - 2010               11 - 12 let                    330 m

            Mladší žáci II.                        2009 - 2010                                                  700 m

            Starší žákyně                          2007 - 2008               13 - 14 let                 700 m

            Starší žáci                              2007 - 2008                                                1 400 m

            Dorostenky a ženy                 2006 a starší               15 a starší               1 400 m

Dorostenci a muži                  2006 a starší                                                1 400 m

 

Součástí závodu je HOBBY BĚH, který bude odstartován po doběhu poslední závodní kategorie a kde může běžet opravdu každý. Start s pejskem povolen, každý si měří čas sám. Délka hobby běhu je 700 m. Umístění při hobby běhu se neurčuje.

5. Protest může podat zástupce jednoty (doprovod závodníka) řediteli soutěže do 10 minut po     zveřejnění výsledků s vkladem 200 Kč. Bude-li protest uznán, vklad bude vrácen. V opačném případě propadá vklad ve prospěch pořadatele.

6. Za ztrátu startovního čísla bude příslušné jednotě účtováno 200 Kč.

7. Asi 30 minut po ukončení běhu poslední kategorie bude vyhlášení vítězů a předání medailí,     diplomů a cen. Vyhodnoceni budou všichni závodníci, kteří se umístí na 1.-3. místě.    Medaile a diplomy obdrží pouze závodníci, kteří  jsou členy některé sokolské jednoty náležející k župě Podkrkonošské - Jiráskovy.

8. Po vyhlášení vítězů mohou zástupci jednot požádat o výtisk výsledků. Výsledky budou   též zveřejněny na stránkách T.J. Sokol Nový Hrádek (http: sokol.novy-hradek.cz) a na stránkách  městysu Nový Hrádek (www.novy-hradek.cz).

9. Základní občerstvení v prostoru cíle zajištěno.

10. Materiální zajištění: Župa hradí technické zabezpečení přeboru. Jízdné hradí vysílající jednoty.

 

Rekordní časy z minulých ročníků jednotlivých kategorií (u předškolních není pevně stanovený start:

Předžáci        330m    Machová Veronika    NH  1:26.41  330m   Flégl Matěj         DK  1:32.76

Ml. žáci I       330m    Kopecká Adéla          Ja     1:23.61  330m   Hemelík Frant.   Ja    1:20.32

Ml. žáci II      330m    Šrůtková Nikola        NH  1:19.20   700m   Erban Tomáš      DK 2:46.16

St. žáci           700m    Dušánková Eva         DK  2:49.32   1400m Šrůtek Ondřej     NH  5:4451

D-ci a dosp. 1400m   Kubíčková Kateřina  DK  6:17.61   1400m Hajný Daniel      DK  4:42.22   

 

Případné dotazy je možno adresovat na mail: pav.sob@centrum.cz nebo na telefonu 775 025 520

 V Novém Hrádku  30.8.2021           

                         

    Veronika Bohadlová DiS., starostka T.J.                           Ing. Pavel Sobotka, ředitel závodu


 
Hrádouská vařečka


6. prázdninová KEŠ-TRASA


25.6.2021 Noc sokoloven


Napsal o nás Náchodský deník

Přejezd Orlických hor na běžkách 20.2.2021

Přejezd Orlických hor naplánovaný na 20. 2. 2021 T.J. Sokolem Nový Hrádek nemohl být uskutečněn pro známé opatření proti Covidu 19. Počasí ten den ale slibovalo nádhernou projížďku za slunečného počasí, a tak rozhodnutí nenechat si ujít tak nádhernou příležitost padlo hned ráno v sobotu 20. února. Autobusové spojení do Rokytnice v O. h. bylo příznivé. Na autobusové zastávce v Olešnici v O. h. bylo jen několik lyžařů a také v autobusu nebylo přeplněno. Nic mi tedy nebránilo uskutečnit si vysněnou lyžařskou túru. Při setkání v autobusu s kamarádkou ze cvičení jógy Táňou mě napadlo nabídnout jí společnou prohlídku Orlických horských vrchů.

Přesvědčit ji, aby se vydala celou trasu se mnou, mi nedalo moc práce. Všichni ostatní lyžaři vystoupili z autobusu v sedle na Šerlichu a jen my dva s Táňou jsme dojeli až do sedla pod pevností Hanička.

Namazat správně lyže na stoupání bylo oříškem, protože kvalita sněhu s nadmořskou výškou a působením teplého slunečního svitu se stále měnila. Na trase po červené turistické jsme vystoupili i na rozhlednu na Anenském vrchu, občerstvili se u okénka útulny na Pěticestí, obešli jsme okolo nové moderní útulny Velkou Deštnou.

Sjezd do sedla na Šerlichu byl příjemný, ale dorazili jsme už pozdě, autobus zpátky do Olešnice už odjel. Nic nám tedy nezbývalo, než si naši túru prodloužit dále až do Olešnice. Prošli jsme okolo Masarykovy chaty do Bukačky, kde jsme přešli na polskou stranu. Mírným klesáním a opět mírným stoupáním nás cesta dovedla až k Vrchmezí (polsky Orlica). V tu dobu ale slunce zapadlo a rychle se šeřilo. Přes Polomský kopec nás zkratka zavedla na silnici s letní cyklostezkou. Za svitu měsíce při jasné obloze přimrzlém sněhu ale upraveném hladkém povrchu naše namáhavé asi 3 km dlouhé klesání dovedlo až do Ruského údolí k pomníčku. Tam na nás už čekal námi objednaný dobrodinec, který nás dovezl až do Olešnice. Ten poslední úsek nebyl způsobilý pro sjíždění na lyžích.

Vše dobře dopadlo, a tak nucené prodloužení našeho putování až na 34 kilometrů nás nezlomilo, ale naopak nás posílilo i s adrenalinem a dobrým pocitem, že nejsme žádné bábovky.

Zdeněk Martinek

Otec a syn Jeronymové Holí v Sokolském zpravodaji České televize z 27.2.2021

Podívejte na pokračování medailonku br. Jeronýma Holého, tentokrát se synem Ing. Jeronymem Holým,  místostarostou T. J. Sokol Nový Hrádek. Začátek je v čase 3 min. 11 s.
Jeroným Holý v Sokolském zpravodaji České televize z 16.1.2021

Podívejte na medailonek br. Jeronýma Holého, předsedy lyžařského oddílu Sokol Nový Hrádek. Začátek je ve 3. minutě.
Večer sokolských světel

Ve čtvrtek 8. října 2020 jsme opět po roce uctili památku gestapem umučených sokolů. Proticovidová opatření nám neumožnila setkání v sokolovně, proto jsme tentokrát pietní akt uskutečnili na náměstí. A to se nakonec ukázalo jako výborné řešení: počasí nám přálo a mohlo se nás sejít více s dostatečnými rozestupy.

Postupně přibývající tma dokreslovala pohnutý sokolský příběh se šťastným koncem, který nám na úvod u pomníku padlých poutavě přednesl bratr Ing. Pavel Sobotka. Každý z nás si při tom uvědomil, jak odvážné jsme měli předky - sokoly na Novém Hrádku, a že můžeme být právem hrdi na to, že mezi sokoly patříme.

Poté jsme se shromáždili u kašny a zazpívali státní hymnu. To už byla úplná tma a nádherně tak vyniklo světlo malých svíček, které jsme pouštěli na dřevěných lodičkách po hladině kašny. Lodičky pro nás vyrobili Zdeněk a Liduška Martínkovi. Po celou dobu setkání držel čestnou stráž bratr Jiří Hlaváček se sokolským praporem.

Asi půlhodinové setkání v této dojemné atmosféře se nám hluboko zapsalo do našich srdcí. A příklad našich sokolských předků nás utvrdil, že ve zdravém těle je zdravý duch, a ten dokáže překonat sebetěžší překážky!

br. Ing. Jiří Hlaváček, vzdělavatel T.J. Sokol Nový Hrádek

Přespolní běh

Výsledková listina a fotografie z přespolního běhu 26. září 2020.
SkyRace Černá Hora

Dne 5. září 2020 absolvoval pod hlavičkou T. J. Sokol Nový Hrádek náš člen Jakub Chrenko závod SkyRace Černá Hora (trasa, výsledky).

Přes těžké chvíle při návratu na Černou horu z Černého dolu tento extrémní závod o délce 30 km s převýšením 1800 m úspěšně dokončil.

Kubovi gratulujeme!
Vyrazili jsme si do Letohradu, na Potštejn a poutní místo Homole

V sobotu 22. srpna 2020 jsme jeli na výlet do sousedního Pardubického kraje. Naplánovaný byl už několik měsíců ve spolupráci s Cestovní kanceláří Jany Hudkové, která nám zařídila na přepravu  malý  pohodlný autobus pro 19 osob pana Josefa Novotného  firmy BN Aktivity s.r.o. řízený jím samotným.

První zastávka byla v Letohradě v Muzeu řemesel. Muzeum bylo nově otevřeno v roce 2000. Z bohaté nabídky jsme si vybrali trasu mechanických řemesel. Všichni jsme byli překvapeni historickým vybavením  pro dílny kolářů, bednářů, kovotlačitelů, zámečníků, kovářů, puškařů, viděli jsme v provozu i pilu na řezání prken takzvaný katr. Vše nám vysvětlil a práci strojů předvedl mladičký průvodce Martin. Když jsme mu děkovali za jeho zasvěcený výklad, pochlubil se, že je herec a že fandí řemeslům. Musíme projevit velkou úctu také majiteli areálu podnikateli panu Taclovi, který vše dokázal zachránit pro budoucí generace. Všechny možnosti prohlídkových tras, které se nabízejí jsme nevyužili. Snad příště.

Po dobrém obědě v areálu muzea jsme směřovali do Potštejna. Pochutnali jsme si na kávě, zmrzlině, či zákusku v zámecké cukrárně a potom jsme ve velkém vedru vystoupali do vrchu do opravené brány hradu Potštejn.  Dopřáli jsme si i čas na neplánovanou prohlídku hradu s průvodkyní, protože kdosi pronesl : ? Vždyť já se sem už nepodívám.?. A nikdo nelitoval vyslechnout povídání o opravované zřícenině, která status hradu získala, až když dostala kaple sv. Jana Nepomuckého střechu. O to se postarala obec Potštejn, která má areál ve vlastnictví. Z nejvyšších pater návrší se nám otevřely nádherné výhledy do kraje.

Projeli jsme obcí Lhoty u Potštejna, pan řidič nás nechal vystoupit před historickým unikátním schodištěm se 153 schody a 16 odpočívadly. Se zbytky našich sil jsme téměř všichni pomalu vystoupali na vrch Homol k poutnímu kostelu Panny Marie Bolestné.

Protože jsme měli předem domluvenou prohlídku, mohli jsme si prohlídnout i kostel uvnitř a vyslechnout si o historii a současnosti  poutního místa. Pan Novotný ušetřil naše kroky dolů a přijel pro nás až ke kostelu úzkou přístupovou cestou. Odtud nás čekal jen návrat domů do Nového Hrádku a Olešnice.

Všichni jsme byli spokojeni, že vyšlo počasí a že nás vezl spolehlivý řidič.  Že jsme se potkali se s zasvěcenými průvodci, získali mnoho informací o nedalekých místech a mohli ocenit mnoho snaživé lidské práce minulé i současné doby.

Závěr? Vybrala jsem uvedený citát z publikace Nekonečný příběh o muzeu řemesel, kterou jsem si  zakoupila. ? Když věříte sobě, vesmír začne pracovat ve Váš prospěch.?

Olešnice v Orl. horách 23. srpna 2020 Martinková Lidmila

TJ Sokol Nový Hrádek, 2020 - 2023