TJ SOKOL Nový Hrádek

Přespolní běh u kina v sobotu 25. 9. 2021Tratě: předškolní 180 m, ostatní kolem plantáží vánočních stromků - žactvo 330 a 700 m, dorost a dospělí 1 400 m

Přihlášky do čtvtka 23.9. na  lyzak.hradek@gmail.com 

Prezentace v kině do 9,40 hod., start v 10 hod.

Po závodě HOBY běh 700 m - kdokoliv bez přihlášek a  bez měření času.

Každý účastník je povinen dodržovat aktuální opatření ke covid-19 MZ ČR a případně se prokázat platným dokladem či aplikací v mobilu.

                                     Všechny hrádováky zve T. J. SokolŽupa Podkrkonošská - Jiráskova

Propozice přeboru Sokolské župy Podkrkonošské - Jiráskovy v  přespolním běhu 2021

Pořadatel:                   Tělocvičná jednota Sokol Nový Hrádek

Datum konání:             sobota 25. září 2021            

Místo konání:             Nový Hrádek u kina. Tratě v prostoru Roubalova kopce, parkování na  

                                    náměstí

Ředitel závodu:          Ing. Pavel Sobotka, tel. 775 025 520, mail pav.sob@centrum.cz

Techn. zabezpečení:   Jeroným Holý st., tel. 776 582 103, mail jeronym.holy@gmail.com

Hlavní rozhodčí:        Karel Šrůtek

Zdravotník:                MUDr. Lucia Hrnčířová

Začátek závodu:        10 hod., nástup účastníků v 9:50 na ploše před kinem.

Přihlášky:                   Emailem do čtvrtka  23.9.2021 na adresu: lyzak.hradek@gmail.com

                                   s uvedením jednoty, příjmení, jména a roku narození.

 Startovné:                   Řádně  přihlášení členové jmenované župy startovné neplatí.

Nepřihlášení příchozí a nečlenové platí 50,- Kč při prezentaci.

 Prezentace a výdej

startovních čísel:        V den závodu od 9 do 9:40 hodin ve vestibulu kina.

Šatny, záchody:         V prostoru kina.

Technická ustanovení:

1. Každý závodník startuje na vlastní nebezpečí a náklad vysílající T.J. nebo vlastní.

2. Za zdravotní stav závodníků zodpovídá vysílající T.J., popř. samotní závodníci nebo jejich

    zákonní zástupci.

Každý účastník je povinen dodržovat aktuální opatření ke covid-19 MZ ČR

a případně se prokázat platným dokladem či aplikací v mobilu.

3. Popis tratí: Starty s výjimkou kategorií předškolních dívek a chlapců budou v prostoru

    parkoviště před kinem. Tratě po kamenitých cestách a trávě, vyznačené barevnými tyčemi.

    Předškolní budou jako první startovat na trávě v prostoru lyžařského areálu. Cíl bude pro

    všechny v prostoru parkoviště před kinem.

4. Věkové kategorie a délka tratí:

            Předškolní dívky                    2015 a mladší             do 6 let                     180 m

            Předškolní chlapci                 2015 a mladší                                              180 m

            Předžákyně                             2013 -  2014               7 - 8 let                    330 m

            Předžáci                                 2013 - 2014                                                 330 m

            Mladší žákyně I.                    2011 - 2012               9 - 10 let                     330 m

            Mladší žáci I.                         2011 - 2012                                                   330 m

            Mladší žákyně II.                   2009 - 2010               11 - 12 let                    330 m

            Mladší žáci II.                        2009 - 2010                                                  700 m

            Starší žákyně                          2007 - 2008               13 - 14 let                 700 m

            Starší žáci                              2007 - 2008                                                1 400 m

            Dorostenky a ženy                 2006 a starší               15 a starší               1 400 m

Dorostenci a muži                  2006 a starší                                                1 400 m

 

Součástí závodu je HOBBY BĚH, který bude odstartován po doběhu poslední závodní kategorie a kde může běžet opravdu každý. Start s pejskem povolen, každý si měří čas sám. Délka hobby běhu je 700 m. Umístění při hobby běhu se neurčuje.

5. Protest může podat zástupce jednoty (doprovod závodníka) řediteli soutěže do 10 minut po     zveřejnění výsledků s vkladem 200 Kč. Bude-li protest uznán, vklad bude vrácen. V opačném případě propadá vklad ve prospěch pořadatele.

6. Za ztrátu startovního čísla bude příslušné jednotě účtováno 200 Kč.

7. Asi 30 minut po ukončení běhu poslední kategorie bude vyhlášení vítězů a předání medailí,     diplomů a cen. Vyhodnoceni budou všichni závodníci, kteří se umístí na 1.-3. místě.    Medaile a diplomy obdrží pouze závodníci, kteří  jsou členy některé sokolské jednoty náležející k župě Podkrkonošské - Jiráskovy.

8. Po vyhlášení vítězů mohou zástupci jednot požádat o výtisk výsledků. Výsledky budou   též zveřejněny na stránkách T.J. Sokol Nový Hrádek (http: sokol.novy-hradek.cz) a na stránkách  městysu Nový Hrádek (www.novy-hradek.cz).

9. Základní občerstvení v prostoru cíle zajištěno.

10. Materiální zajištění: Župa hradí technické zabezpečení přeboru. Jízdné hradí vysílající jednoty.

 

Rekordní časy z minulých ročníků jednotlivých kategorií (u předškolních není pevně stanovený start:

Předžáci        330m    Machová Veronika    NH  1:26.41  330m   Flégl Matěj         DK  1:32.76

Ml. žáci I       330m    Kopecká Adéla          Ja     1:23.61  330m   Hemelík Frant.   Ja    1:20.32

Ml. žáci II      330m    Šrůtková Nikola        NH  1:19.20   700m   Erban Tomáš      DK 2:46.16

St. žáci           700m    Dušánková Eva         DK  2:49.32   1400m Šrůtek Ondřej     NH  5:4451

D-ci a dosp. 1400m   Kubíčková Kateřina  DK  6:17.61   1400m Hajný Daniel      DK  4:42.22   

 

Případné dotazy je možno adresovat na mail: pav.sob@centrum.cz nebo na telefonu 775 025 520

 V Novém Hrádku  30.8.2021           

                         

    Veronika Bohadlová DiS., starostka T.J.                           Ing. Pavel Sobotka, ředitel závodu


 
TJ Sokol Nový Hrádek, 2020 - 2024