Hlavní nabídka Hlavní obsah Vypnout grafiku

Městys Nový Hrádek

Vesnice Královéhradeckého kraje roku 2011 a 2019

Projekt Czech POINT


 

Co je to Czech POINT

Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál, tedy Czech POINT je projektem, jehož cílem je zredukovat přílišnou byrokracii ve vztahu občan - veřejná správa. V současnosti musí občan často navštívit několik úřadů k vyřízení jednoho problému. Czech POINT slouží jako asistované místo výkonu veřejné správy, umožňující komunikaci se státem prostřednictvím jednoho místa tak, aby "obíhala data ne občan".

Cílem projektu Czech POINT je vytvořit garantovanou službu pro komunikaci se státem prostřednictvím jednoho universálního místa, kde je možné získat a ověřit data z veřejných i neveřejných informačních systémů, úředně ověřit dokumenty a listiny, převést písemné dokumenty do elektronické podoby a naopak, získat informace o průběhu správních řízení ve vztahu k občanovi a podat podání pro zahájení řízení správních orgánů. Jde tedy o maximální využití údajů ve vlastnictví státu tak, aby byly minimalizovány požadavky na občany.

Projekt Czech POINT přináší značné ulehčení komunikace se státem. V některých situacích stačí dojít pouze na jeden úřad. V konečné fázi projektu by občan mohl své záležitosti vyřizovat i z domova prostřednictvím internetu. 

Co Czech POINT poskytuje


Služby, které poskytují kontaktní místa se neustále rozšiřují. Jejich kompletní přehled, včetně dokumentů potřebných pro jejich vyřízení a cen, najdete na oficiálních stránkách projektu Czech POINT.

Nejčastěji poskytované služby:

  • Výpis z Rejstříku trestů
  • Výpis z Katastru nemovitostí
  • Výpis z Obchodního rejstříku
  • Výpis ze Živnostenského rejstříku
  • Výpis z Insolvenčního rejstříku
  • Výpis z bodového hodnocení řidiče
  • Vydání ověřeného výpisu ze Seznamu kvalifikovaných dodavatelů
  • Autorizovaná konverze dokumentů (mezi listinnou a elektronickou formou)
  • Správa datových schránek


 

Kde a kdy je Czech POINT dostupný


Výše uvedené služby jsou dostupné na kontaktních místech Czech POINT. Jejich aktuální seznam je k dispozici na oficiálních stránkách projektu Czech POINT.

Nejbližším kontaktním místem Czech POINT pro občany Nového Hrádku je v úředních hodinách Úřad městyse Nový Hrádek.