Hlavní nabídka Hlavní obsah Vypnout grafiku

Městys Nový Hrádek

Vesnice Královéhradeckého kraje roku 2011 a 2019

Prohlášení o přístupnosti

Informace zveřejněné na internetových stránkách Městyse Nový Hrádek jsou publikovány ve formě, která vyhovuje většině pravidel daných Vyhláškou č. 64/2008 Sb., o formě zveřejňování informací souvisejících s výkonem veřejné správy prostřednictvím webových stránek pro osoby se zdravotním postižením (vyhláška o přístupnosti).

Zdrojový kód těchto stránek splňuje specifikaci HTML5. Vizuální podoba je určena pomocí CSS.

Technologie JavaScript je použita pouze k optickému zvýraznění některých prvků stránek při jejich přejetí kurzorem myši nebo k efektnějšímu prohlížení fotografií. Její absence nemá tedy žádný vliv na výslednou fukčnost.

Velikost všech textů je určena v relativních jednotkách, proto je možné text libovolně zvětšovat a zmenšovat pomocí standardních funkcí prohlížeče.

Všechny části prezentace jsou dostupné použitím myši i klávesnice, nevyžadují žádné nestandardní ovládací prvky.

Pro lepší orientaci ve struktuře webu je k dispozici přehledná mapa stránek a v horní části každé stránky je k dispozici vyhledávací formulář.

V případě jakýchkoliv potíží s přístupností některého obsahu kontaktuje webmastera na emailu webmaster@novy-hradek.cz nebo Úřad městyse Nový Hrádek na telefonu 491 478 456.


Valid HTML5       Ověřit CSS!       [Valid RSS]       [IPv6 ready]