Hlavní nabídka Hlavní obsah Vypnout grafiku

Městys Nový Hrádek

Vesnice Královéhradeckého kraje roku 2011 a 2019

Turistika

Nejen pro svoji polohu, ale i pro svoji malebnost a čisté životní prostředí je Nový Hrádek vyhledávaným cílem turistů po celý rok. Se svým okolím je opěvován mnoha významnými spisovateli. Například Alois Jirásek ve svých pamětech napsal:

"Za Novým Městem nad Medhují v hornaté krajině na kopci skoro šest set metrů vysokém rozkládá se městečko Nový Hrádek. Pod ním vine se Olešenka přicházející od Vrchmezí a obtéká malebnou rozvalinu hradu Frymburka, tvořící takřka předměstí hrádecké. Od městečka je hrad přístupny. Jinak pod ním samý příkrý bok, zčásti houštím a lesem zarostlý. Okolí podhorského městečka všecko malebné, zvláště k severovýchodu, kdež černají se rozlehlé lesy na Sendražské hoře, na Kozím hřbetu. Mezi těmito kopci dole v úzkém, hlubokém údolí, místem úžlabinou mezi lesy hrčí Olešenka, až vyrazí do kotliny půvabného Pekla. Tam se vlévá do Medhuje."
Turistická mapa na náměstí

Svou polohou je Nový Hrádek křižovatkou významných turistických tras:
 
Červená - Jiráskova cesta
Broumov - Hronov - Náchod - Peklo - Nový Hrádek - Olešnice v Orl.h. - Šerlich - hřebenovka - Hanička - Mladkov - Suchý vrch
 
Žlutá
Dobrošov - Nový Hrádek - Sněžné - Dobřany - Prázova bouda - Rokytnice v Orl. h. - Žamberk - Žampach - Ústí n. Orl.

Nový Hrádek je zároveň i východiskem pro turistické výlety do blízkého i vzdálenějšího okolí.

Přímo v Novém Hrádku byl v roce 2017 vybudován okruh PANSKÝ, značený jednosměrně piktogramem místního skřítka Frymbulína. Je dlouhý 6,5 km a součástí je 6 odpočívadel s panely s vtipným textem v češtině a polštině, doplněné komiksovými kresbami umělkyně Orlických hor Jarmily Haldové.

V přilehlém okolí hradu Frymburk byl v roce 2019 vybudován turistický areál HRADNÍ s poučnými panely o životě lesa a s možností posezení v chatce se společenskou hrou. Součástí areálu je i lanový most přes obranné valy hradu. Vhodné pro děti.

Hned nad zastavěnou částí obce je vrch Šibeník, ze kterého jsou překrásné panoramatické rozhledy prakticky do celých východních Čech - na Krkonoše, Hradec Králové, Kunětickou hora u Pardubic, Železné hory, Českomoravskou vrchovinu a samozřejmě severozápadní část Orlických hor. Na červeně značené Jiráskově cestě byla v roce 2020 vybudována rozhledna s informačním centrem, parkovištěm a posezením na výhlídkové terase.

Celý Nový Hrádek je obklopen lesy a zasahuje sem i nadregionální biocentrum Peklo. Právě procházka Pekelským údolím podél říčky Olešenky patří pro návštěvníky Nového Hrádku k mimořádným zážitkům. Směrem k Novému Městu nad Metují se nedaleko Nového Hrádku nachází obec Slavoňov se starobylým dřevěným roubeným kostelem. Na druhou stranu, na poloviční cestě k Náchodu, je obec Dobrošov, kde je možné navštívit Jiráskovu turistickou chatu s překrásnými výhledy do Čech i do Polska. Na Dobrošově stojí za prohlídku i známá pevnost, která představovala významný bod československého opevnění před 2. světovou válkou. Součástí tohoto opevnění se měla stát i pevnost Skutina, která zůstala nedokončena a kterou lze nalézt nedaleko malebné obce Sněžné. V této obci je zachovalý soubor původních podhorských chalup.

Kaple v Rokoli Hned za hranicí katastru Nového Hrádku se nachází i známé mariánské poutní místo Rokole. Podle pověsti zde Panna Maria pomohla dítěti, které zabloudilo v lesích a v úzkosti se obrátilo k Panně Marii o pomoc. Ona je vzala za ruku a vyvedla. I dnes zde lidé hledají pevnou a mateřskou ruku Panny Marie, aby je vyvedla z jejich beznaděje, úzkosti, chaosu a obtíží. Původní dřevěná kaplička byla nahrazena zděnou v roce 1859. Pod kapličkou vyvěrá pramen čisté a zdravé vody, jíž lidé připisují léčivou moc. Kostel zasvěcený Panně Marii byl postaven v roce 1930. Nedaleko kostela se nachází nově vystavěná kaple "Betlém" mezinárodního apoštolského schönstattského hnutí. V lese je kamenná křízová cesta z roku 1874. Hlavní pouť v Rokoli je vždy v neděli po svátku Narození P. Marie (8. září).

V dosahu Nového Hrádku je i letní rekreační oblast přehrada Rozkoš. Dále je možné navštívit například Babiččino údolí, Adršpašsko-teplické skály nebo zámky v Náchodě, Novém Městě nad Metují, Opočně a v Ratibořicích. Nejbližší hraniční přechod do Polska je mezinárodní přechod v Náchodě-Bělovsi. Pro malý pohraniční styk jsou otevřeny přechody v blízkých obcích Olešnici a České Čermné.

Nový Hrádek je dobře přístupný ze všech měst, která jej obklopují, tj. z Náchoda (16 km), Nového Města nad Metují (10 km) i z Dobrušky (11 km). Ze všech těchto míst je velmi dobré autobusové spojení.

V zimním období je možné využít běžeckých lyžařských tras na rozlehlých pláních východním směrem za sokolovnou. Strojně upravované běžecké trasy jsou v 7 km vzdálené Olešnici v Orlických horách. Za příznivých sněhových podmínek je k dispozici místní lyžařský sjezdový areál PANSKÁ STRÁŇ vzdálený 200 m z náměstí, jehož součástí je strojově upravovaný 500 m dlouhý běžecký okruh.

Okruh HORSKÝ
Nový Hrádek náměstí po zelené Doly most, Rokole, Tis. Po modré Janov, Krahulec, Sněžné Horalka, Skutina, Lužany, Zelinkův mlýn. Po červené Dlouhé, Nový Hrádek. Celkem 15 km.
 
Okruh HOUBOVÝ
Nový Hrádek náměstí po žluté Hraniční potok, Pod Kašparkou, po modré Kozí hřbet, Pod Dubovicí, po zelené Údolí Olešenky, po červené Doly, Nový Hrádek. Celkem 11 km.Cyklistika

Okolí Nového Hrádku jak v oblasti Orlických hor, tak v Kladském pomezí je protkáno značenými cyklotrasami a cyklostezkami. Přes Nový Hrádek jezdí cyklobus, který v letních měsících dopraví o víkendech nejen cyklisty na hřeben Orlických hor. Přímo v okolí Nového Hrádku se vyžijí milovníci horských kol, skoro všechny značené pěší trasy jsou, i když někdy s určitou dávkou adrenalinu, sjízdné. V sousední obci Sněžné funguje chata Horalka, která má cyklotrasy v okolí vyznačené vlastním značením.

V 10 km vzdálené polské obci Brzozowie (sousední obec České Čermné) jsou vybudované 4 asi šestikilometrové okruhy (Singletrack Glacensis) v horském lesnatém terénu s klopenými zatáčkami, terénními vlnami i skoky. Jsou barevně značené dle obtížnosti od zelené po černou. V okolí červené trasy je budován adenalinový bikeparkový areál (informace 2020).

Z horní části obce Dlouhé je nově vybudovaná cyklostska do polské sousední obce Tazsow v turistické oblasti Lewin Klodzki.