Zastupitelstvo městyse

   
   

Členové zastupitelstva

   
složení zastupitelstva (11 členů): Bc. Zdeněk Drašnar - starosta
Ing. Pavel Sobotka - místostarosta
David Bek
Mgr. Marcela Havrdová
Ing. Jiří Hlaváček
Ing. Jeroným Holý
Mgr. Alena Lokvencová
Ing. Vratislav Mareš
Václav Suchánek
Ing. Radek Světlík
Ing. Miloš Vondřejc
   
složení výborů:  
finanční výbor Ing. Radek Světlík - předseda
Ing. Jeroným Holý
Jana Tulejová
   
kontrolní výbor Ing. Jiří Hlaváček - předseda
Ing. Vratislav Mareš
Ing. Miloš Vondřejc
   
výbor pro společenské záležitosti Mgr. Alena Lokvencová - předseda
David Bek
Mgr. Marcela Havrdová
Václav Suchánek
Květoslava Špreňarová