Hlavní nabídka Hlavní obsah Vypnout grafiku

Městys Nový Hrádek

Vesnice Královéhradeckého kraje roku 2011 a 2019

Návštěva komise Vesnice roku 2018

Zpět na přehled událostí

6. červen 2018


V letošním roce se naše obec přihlásila do soutěže Vesnice roku. Ve středu 6. června 2018 v odpoledních hodinách nás proto navštívila hodnotitelská komise a společně jsme představili náš Nový Hrádek.

Prezentace probíhala podle připraveného speciálního „Jízdního řádu“, který jsme museli z důvodu opožděného příjezdu komise na poslední chvíli trochu pozměnit (z knihovny jsme se přesunuli na sokolovnu). Ale i tak celá návštěva probíhala v přátelské a pohodové atmosféře a všichni jsme se shodli, že to byly příjemně strávené dvě hodiny.

S napětím jsme očekávali výsledek našeho společného snažení. V pátek večer telefonicky oznámil předseda hodnotitelské komise, že náš Nový Hrádek byl oceněn Bílou stuhou za činnost mládeže. Zlatou stuhu za vítězství v krajském kole získala obec Stěžery, kde 18. srpna proběhne slavnostní vyhlášení.

Možná se někdo zeptá, za co se to vlastně ta Bílá stuha uděluje? V propozicích soutěže stojí: „Oceněná obec prokazuje zapojení dětí a mládeže do života obce a koncepční podporu jejího zájmu o venkovskou pospolitost. Oceňovány jsou aktivity výchovy mladé generace místními spolky, práce s dětmi v knihovně, vytváření podmínek pro trávení volného času. Významným přínosem jsou úspěchy mladých lidí a jejich trvalý zájem o život a rozvoj obce, mezigenerační setkání, mimoškolní činnost dětí a dobré příklady trvalé práce s dětmi a mládeží v místě.“ No a to vše se na Novém Hrádku děje. Poděkování patří VŠEM, kteří v této uspěchané a komerční době nemyslí jenom na sebe, ale dokáží udělat i něco pro druhé.

Získání Bíle stuhy v soutěži Vesnice roku je nejen velká čest, ocenění práce nás všech, zviditelnění Nového Hrádku, ale je též spojeno s peněžitou odměnou 600 tisíc korun, která bude použita na další rozvoj našeho městyse.Odkazy:

Královéhradecký kraj:  Vesnicí roku jsou Stěžery


Fotografie:


Návštěva komise Vesnice roku 2018

Návštěva komise Vesnice roku 2018

Návštěva komise Vesnice roku 2018

Návštěva komise Vesnice roku 2018

Návštěva komise Vesnice roku 2018

Návštěva komise Vesnice roku 2018

Návštěva komise Vesnice roku 2018

Návštěva komise Vesnice roku 2018

Návštěva komise Vesnice roku 2018

Návštěva komise Vesnice roku 2018

Návštěva komise Vesnice roku 2018

Návštěva komise Vesnice roku 2018

Návštěva komise Vesnice roku 2018

Návštěva komise Vesnice roku 2018

Návštěva komise Vesnice roku 2018

Návštěva komise Vesnice roku 2018

Návštěva komise Vesnice roku 2018

Návštěva komise Vesnice roku 2018

Návštěva komise Vesnice roku 2018

Návštěva komise Vesnice roku 2018

Návštěva komise Vesnice roku 2018

Návštěva komise Vesnice roku 2018

Návštěva komise Vesnice roku 2018

Návštěva komise Vesnice roku 2018

Návštěva komise Vesnice roku 2018

Návštěva komise Vesnice roku 2018

Návštěva komise Vesnice roku 2018

Návštěva komise Vesnice roku 2018

Návštěva komise Vesnice roku 2018

Návštěva komise Vesnice roku 2018

Návštěva komise Vesnice roku 2018

Návštěva komise Vesnice roku 2018

Návštěva komise Vesnice roku 2018

Návštěva komise Vesnice roku 2018

Návštěva komise Vesnice roku 2018

Návštěva komise Vesnice roku 2018

Návštěva komise Vesnice roku 2018

Návštěva komise Vesnice roku 2018

Návštěva komise Vesnice roku 2018

Návštěva komise Vesnice roku 2018

Návštěva komise Vesnice roku 2018

Návštěva komise Vesnice roku 2018

Návštěva komise Vesnice roku 2018

Návštěva komise Vesnice roku 2018

Návštěva komise Vesnice roku 2018

Návštěva komise Vesnice roku 2018

Návštěva komise Vesnice roku 2018

Návštěva komise Vesnice roku 2018

Návštěva komise Vesnice roku 2018

Návštěva komise Vesnice roku 2018

Návštěva komise Vesnice roku 2018

Návštěva komise Vesnice roku 2018

Návštěva komise Vesnice roku 2018

Návštěva komise Vesnice roku 2018

Návštěva komise Vesnice roku 2018

Návštěva komise Vesnice roku 2018

Návštěva komise Vesnice roku 2018

Návštěva komise Vesnice roku 2018

Návštěva komise Vesnice roku 2018

Návštěva komise Vesnice roku 2018

Návštěva komise Vesnice roku 2018

Návštěva komise Vesnice roku 2018

Návštěva komise Vesnice roku 2018

Návštěva komise Vesnice roku 2018