Hlavní nabídka Hlavní obsah Vypnout grafiku

Městys Nový Hrádek

Vesnice Královéhradeckého kraje roku 2011 a 2019

Vyhlášení výsledků krajského kola soutěže vesnice roku 2019

Zpět na přehled událostí

10. srpen 2019


Oficiální tečku za letošním krajským kolem soutěže Vesnice roku udělalo předávání ocenění na Novém Hrádku. Městys na Náchodsku se pyšní zlatou stuhou pro vítěze a bude náš kraj reprezentovat v celostátním finále. Modrou stuhu za společenský život získalo Strážné (TU). Bílou stuhu za činnost mládeže udělila porota obci Nepolisy (HK). Oranžovou stuhu za spolupráci obce se zemědělským subjektem má Rudník (TU). Porotci udělili také druhé a třetí místo. Na pomyslných stupíncích vítězů tak stanuly Žďár nad Metují (NA) a Vilantice (TU). Další obce si mezi sebou rozdělily ceny hejtmana. O titul Vesnice roku se v kraji letos ucházelo 12 obcí. Odborná porota je všechny navštívila a následně rozhodla o vítězi. Slavnostní předání všech ocenění se uskutečnilo v sobotu 10. srpna ve vítězné obci.

Výše uvedenými slovy informoval zpravodaj Královéhradeckého kraje o naší VELKÉ slavě, která proběhla u nás na Novém Hrádku. Všichni z nás jsme si tento významný den užili a budeme na něj dlouho vzpomínat, stejně tak jak jsme vzpomínali na oslavy vítězství krajského kola soutěže Vesnice roku 2011. Třeba dalších osm let, než si to zase zopakujeme. Níže najdete krátkou rekapitulaci toho, co se událo.

Již v pátek 9. 8. od 21.00 hodin se za hojné účasti nadšených posluchačů, ale i tanečníků na náměstí uskutečnil koncert supiny Band-a-SKA. Samotné sobotní vyhlášení proběhlo za účasti organizátorů soutěže, zástupců ministerstev, starostů obcí, dalších hostů a samozřejmě občanů našeho městyse. Předávání cen bylo doplněno bohatým kulturním programem. Vystoupili děti z pěveckého souboru Hrádováček a loutkoherci z T.J. Sokol se speciálně napsanou hrou Smart Honza.Vše bylo přenášeno na velkoplošnou obrazovku a zároveň probíhal přímý internetový přenos. Na náměstí se svými koncerty vystoupily od 13.00 hodin malá dechová hudba Stavostrojka a od 17.00 hodin folková kapela Fukanec. Ve zcela zaplněném kostele sv. Petra a Pavla se od 16.30 hodin konal koncert Chrámového sboru a Scholy. Od 14.00 do 16.00 hodin si nejen děti užily velký zábavný program Vosa jede, který byl plný her, dětského disca a soutěží. Nechyběly ani skákací hrad, malování na obličej a balónková show. Všichni zúčastnění si mohli prohlédnout naši obec vláčkem nebo pěšky. Otevřeny byly všechny významné budovy – škola, školka, hasičská zbrojnice, sokolovna, kostel, úřad městyse, kino a zpřístupněn byl i hrad Frymburk. Zájemci si mohli prohlédnout velké množství výstav, které dokumentovaly život na Novém Hrádku. V kině se po celý den promítala působivá videoprezentace. Od 19.00 hodin opět na náměstí začala taneční zábava se skupinou 4 Watty. O občerstvení se po celý den postarali naši hasiči, Restaurace na Kovárně, Potraviny D & M, pan Josef Jelen a zmrzlinu i ledovou tříšť zajistil pan Bradáč z Českého Meziříčí. Chutný oběd pro hosty uvařili ve školní jídelně. Podle našich odhadů se slavnostního vyhlášení zúčastnilo více než tisíc lidí, kteří si i přes drobnou nepřízeň počasí celý den užili a doufáme, že si stejně tak jako my, odnesli spoustu krásných zážitků.

Jistě si umíte všichni představit, že taková příprava slavnostního předávání cen stojí velké úsilí a podílí se na ní veliké množství nejen našich občanů. Těch lidí je opravdu moc a moc a bojíme se, abychom na někoho nezapomněli. Takže děkujeme úplně VŠEM, všem, kteří dovedou přiložit ruku k dílu a dohromady tvoří neskutečně pestrou mozaiku, díky níž je o našem Novém Hrádku stále víc a víc slyšet. Ještě jednou moc a moc DĚKUJEME!

PS: Stejně tak jako před osmi lety jsem měl na vyhlášení připraven slavnostní projev, který opět vzhledem k spontánnímu průběhu zase nakonec nezazněl, tak si ho alespoň přečtěte:

Vážení spoluobčané, milí hosté, staré řecké přísloví praví, že „Nevstoupíš dvakrát do stejné řeky“. Řeka je dávný filozofický příměr pro běh života. I v něm vše plyne, vše je pomíjivé, nic není zaručeno. Zítra může být vše jinak nežli včera. Nic není jisté, ale všechno je možné! Ano, je to tak, náš Nový Hrádek opětovně po osmi letech v 25. ročníku soutěže „Vesnice roku v Programu obnovy venkova“ získal Zlatou stuhu za vítězství v krajském kole, a tedy titul „Vesnice Královéhradeckého kraje roku 2019“.

A stejně tak jako před osmi lety, zásluhu na tom mají všichni občané Nového Hrádku, kterým není jejich domov lhostejný. Neusnuli na vavřínech a společně nadále zvelebují svoji obec, tak aby pro ně byla tím nejlepším místem pro život. Místem pro život v městysi, který leží uprostřed krásné přírody s kvalitním životním prostředím. Kde ke spokojenosti občanů přispívá nejenom blízkost spádových měst, ale i přítomnost tradičních průmyslových firem a s tím spojená možnost zaměstnání. Samozřejmostí je dobrá dostupnost základních služeb, kvalitní školství a tradice a pestrá činnost místních spolků.

Úspěch v soutěži všichni vnímáme jako ocenění naší společné snahy o to, aby náš Nový Hrádek byl stále nový. Mnoho vytyčených cílů se podařilo uskutečnit, některé jsou rozpracovány a některé teprve čekají na svoji realizaci.

U nás na Novém Hrádku máme štěstí v tom, že samospráva městyse společně s občany funguje jako sehraný tým, každý ví, co má dělat. Neexistuje tu stranická rivalita, jednání probíhají v přátelské atmosféře. Říká se, že: „Kdo chce, hledá způsoby, kdo nechce, hledá důvody.“ Společně se snažíme hledat způsoby a cestu k tomu, aby se nám na Novém Hrádku dobře žilo. Velice se osvědčuje dobrá spolupráce se všemi místními spolky a sdruženími včetně MŠ a ZŠ. Všechny tyto subjekty mají v zastupitelstvu svého zástupce, a tím je zajištěna vzájemná informovanost a kontinuita.

Nedávné oslavy výročí 100 let republiky, které u nás proběhly, potvrdily, že občané společně s vedením městyse se snaží nejen zvelebovat svůj domov, ale rozvíjejí i místní tradice a zapojují se do společenského života v Novém Hrádku. Za tuto skutečnost všem moc a moc děkuji.

Důvody našeho vítězství můžete vidět při prohlídce naší obce. Já osobně největší zásluhu spatřuji v tom, že u nás na Novém Hrádku držíme všichni při sobě a dokážeme najít společnou cestu vpřed. Je mi ctí a jsem hrdý na to, že mohu novohrádovským občanům dělat starostu. Věřím tomu, že jsme neřekli poslední slovo a společnými silami toho ještě hodně dokážeme. Nejbližší výzvou je celostátní kolo soutěže Vesnice roku 2019, ve kterém se budeme snažit, co nejlépe reprezentovat náš kraj. Závěrem oceněným obcím blahopřeji k jejich úspěchům a do dalších ročníků soutěže přeji hodně štěstí. Nám všem přeji pevné zdraví, štěstí, lásku, spokojenost, pohodu a hlavně hodně síly na to nechat za sebou vše zlé a špatné, co nás ubíjí a sílu na to, jít si za tím dobrým, co nás posiluje a posouvá dál. Dělejme radost sobě i ostatním.

Věřím tomu, že dnešní den nebude jen společenskou akcí, ale stane se spíše setkáním známých, přátel a lidí, kteří zde najdou dobrou náladu a budou domů odcházet spokojeni a s veselejším pohledem na svět. Tak ať se Vám u nás na Novém Hrádku líbí a prožijete zde příjemný zbytek dne.

Děkuji za pozornost.

Bc. Zdeněk Drašnar, starostaOdkazy:

Hejtman Jiří Štěpán:  vyhlášení výsledků vesnice roku
Hejtman Jiří Štěpán:  návštěva hasičské zbrojnice


Videa:Fotografie:


Vyhlášení výsledků krajského kola soutěže vesnice roku 2019

Vyhlášení výsledků krajského kola soutěže vesnice roku 2019

Vyhlášení výsledků krajského kola soutěže vesnice roku 2019

Vyhlášení výsledků krajského kola soutěže vesnice roku 2019

Vyhlášení výsledků krajského kola soutěže vesnice roku 2019

Vyhlášení výsledků krajského kola soutěže vesnice roku 2019

Vyhlášení výsledků krajského kola soutěže vesnice roku 2019

Vyhlášení výsledků krajského kola soutěže vesnice roku 2019

Vyhlášení výsledků krajského kola soutěže vesnice roku 2019

Vyhlášení výsledků krajského kola soutěže vesnice roku 2019

Vyhlášení výsledků krajského kola soutěže vesnice roku 2019

Vyhlášení výsledků krajského kola soutěže vesnice roku 2019

Vyhlášení výsledků krajského kola soutěže vesnice roku 2019

Vyhlášení výsledků krajského kola soutěže vesnice roku 2019

Vyhlášení výsledků krajského kola soutěže vesnice roku 2019

Vyhlášení výsledků krajského kola soutěže vesnice roku 2019

Vyhlášení výsledků krajského kola soutěže vesnice roku 2019

Vyhlášení výsledků krajského kola soutěže vesnice roku 2019

Vyhlášení výsledků krajského kola soutěže vesnice roku 2019

Vyhlášení výsledků krajského kola soutěže vesnice roku 2019

Vyhlášení výsledků krajského kola soutěže vesnice roku 2019

Vyhlášení výsledků krajského kola soutěže vesnice roku 2019

Vyhlášení výsledků krajského kola soutěže vesnice roku 2019

Vyhlášení výsledků krajského kola soutěže vesnice roku 2019

Vyhlášení výsledků krajského kola soutěže vesnice roku 2019

Vyhlášení výsledků krajského kola soutěže vesnice roku 2019

Vyhlášení výsledků krajského kola soutěže vesnice roku 2019

Vyhlášení výsledků krajského kola soutěže vesnice roku 2019

Vyhlášení výsledků krajského kola soutěže vesnice roku 2019

Vyhlášení výsledků krajského kola soutěže vesnice roku 2019

Vyhlášení výsledků krajského kola soutěže vesnice roku 2019

Vyhlášení výsledků krajského kola soutěže vesnice roku 2019

Vyhlášení výsledků krajského kola soutěže vesnice roku 2019

Vyhlášení výsledků krajského kola soutěže vesnice roku 2019

Vyhlášení výsledků krajského kola soutěže vesnice roku 2019

Vyhlášení výsledků krajského kola soutěže vesnice roku 2019

Vyhlášení výsledků krajského kola soutěže vesnice roku 2019

Vyhlášení výsledků krajského kola soutěže vesnice roku 2019

Vyhlášení výsledků krajského kola soutěže vesnice roku 2019

Vyhlášení výsledků krajského kola soutěže vesnice roku 2019

Vyhlášení výsledků krajského kola soutěže vesnice roku 2019

Vyhlášení výsledků krajského kola soutěže vesnice roku 2019

Vyhlášení výsledků krajského kola soutěže vesnice roku 2019

Vyhlášení výsledků krajského kola soutěže vesnice roku 2019

Vyhlášení výsledků krajského kola soutěže vesnice roku 2019

Vyhlášení výsledků krajského kola soutěže vesnice roku 2019

Vyhlášení výsledků krajského kola soutěže vesnice roku 2019

Vyhlášení výsledků krajského kola soutěže vesnice roku 2019

Vyhlášení výsledků krajského kola soutěže vesnice roku 2019

Vyhlášení výsledků krajského kola soutěže vesnice roku 2019

Vyhlášení výsledků krajského kola soutěže vesnice roku 2019

Vyhlášení výsledků krajského kola soutěže vesnice roku 2019

Vyhlášení výsledků krajského kola soutěže vesnice roku 2019

Vyhlášení výsledků krajského kola soutěže vesnice roku 2019

Vyhlášení výsledků krajského kola soutěže vesnice roku 2019

Vyhlášení výsledků krajského kola soutěže vesnice roku 2019

Vyhlášení výsledků krajského kola soutěže vesnice roku 2019

Vyhlášení výsledků krajského kola soutěže vesnice roku 2019

Vyhlášení výsledků krajského kola soutěže vesnice roku 2019

Vyhlášení výsledků krajského kola soutěže vesnice roku 2019

Vyhlášení výsledků krajského kola soutěže vesnice roku 2019

Vyhlášení výsledků krajského kola soutěže vesnice roku 2019

Vyhlášení výsledků krajského kola soutěže vesnice roku 2019

Vyhlášení výsledků krajského kola soutěže vesnice roku 2019

Vyhlášení výsledků krajského kola soutěže vesnice roku 2019

Vyhlášení výsledků krajského kola soutěže vesnice roku 2019

Vyhlášení výsledků krajského kola soutěže vesnice roku 2019

Vyhlášení výsledků krajského kola soutěže vesnice roku 2019

Vyhlášení výsledků krajského kola soutěže vesnice roku 2019

Vyhlášení výsledků krajského kola soutěže vesnice roku 2019

Vyhlášení výsledků krajského kola soutěže vesnice roku 2019

Vyhlášení výsledků krajského kola soutěže vesnice roku 2019

Vyhlášení výsledků krajského kola soutěže vesnice roku 2019

Vyhlášení výsledků krajského kola soutěže vesnice roku 2019

Vyhlášení výsledků krajského kola soutěže vesnice roku 2019

Vyhlášení výsledků krajského kola soutěže vesnice roku 2019

Vyhlášení výsledků krajského kola soutěže vesnice roku 2019

Vyhlášení výsledků krajského kola soutěže vesnice roku 2019

Vyhlášení výsledků krajského kola soutěže vesnice roku 2019

Vyhlášení výsledků krajského kola soutěže vesnice roku 2019

Vyhlášení výsledků krajského kola soutěže vesnice roku 2019

Vyhlášení výsledků krajského kola soutěže vesnice roku 2019

Vyhlášení výsledků krajského kola soutěže vesnice roku 2019

Vyhlášení výsledků krajského kola soutěže vesnice roku 2019

Vyhlášení výsledků krajského kola soutěže vesnice roku 2019

Vyhlášení výsledků krajského kola soutěže vesnice roku 2019

Vyhlášení výsledků krajského kola soutěže vesnice roku 2019

Vyhlášení výsledků krajského kola soutěže vesnice roku 2019

Vyhlášení výsledků krajského kola soutěže vesnice roku 2019

Vyhlášení výsledků krajského kola soutěže vesnice roku 2019

Vyhlášení výsledků krajského kola soutěže vesnice roku 2019

Vyhlášení výsledků krajského kola soutěže vesnice roku 2019

Vyhlášení výsledků krajského kola soutěže vesnice roku 2019

Vyhlášení výsledků krajského kola soutěže vesnice roku 2019

Vyhlášení výsledků krajského kola soutěže vesnice roku 2019

Vyhlášení výsledků krajského kola soutěže vesnice roku 2019

Vyhlášení výsledků krajského kola soutěže vesnice roku 2019

Vyhlášení výsledků krajského kola soutěže vesnice roku 2019

Vyhlášení výsledků krajského kola soutěže vesnice roku 2019

Vyhlášení výsledků krajského kola soutěže vesnice roku 2019

Vyhlášení výsledků krajského kola soutěže vesnice roku 2019

Vyhlášení výsledků krajského kola soutěže vesnice roku 2019

Vyhlášení výsledků krajského kola soutěže vesnice roku 2019

Vyhlášení výsledků krajského kola soutěže vesnice roku 2019

Vyhlášení výsledků krajského kola soutěže vesnice roku 2019

Vyhlášení výsledků krajského kola soutěže vesnice roku 2019

Vyhlášení výsledků krajského kola soutěže vesnice roku 2019

Vyhlášení výsledků krajského kola soutěže vesnice roku 2019

Vyhlášení výsledků krajského kola soutěže vesnice roku 2019

Vyhlášení výsledků krajského kola soutěže vesnice roku 2019

Vyhlášení výsledků krajského kola soutěže vesnice roku 2019

Vyhlášení výsledků krajského kola soutěže vesnice roku 2019

Vyhlášení výsledků krajského kola soutěže vesnice roku 2019

Vyhlášení výsledků krajského kola soutěže vesnice roku 2019

Vyhlášení výsledků krajského kola soutěže vesnice roku 2019

Vyhlášení výsledků krajského kola soutěže vesnice roku 2019

Vyhlášení výsledků krajského kola soutěže vesnice roku 2019

Vyhlášení výsledků krajského kola soutěže vesnice roku 2019

Vyhlášení výsledků krajského kola soutěže vesnice roku 2019

Vyhlášení výsledků krajského kola soutěže vesnice roku 2019

Vyhlášení výsledků krajského kola soutěže vesnice roku 2019

Vyhlášení výsledků krajského kola soutěže vesnice roku 2019

Vyhlášení výsledků krajského kola soutěže vesnice roku 2019

Vyhlášení výsledků krajského kola soutěže vesnice roku 2019

Vyhlášení výsledků krajského kola soutěže vesnice roku 2019

Vyhlášení výsledků krajského kola soutěže vesnice roku 2019

Vyhlášení výsledků krajského kola soutěže vesnice roku 2019

Vyhlášení výsledků krajského kola soutěže vesnice roku 2019

Vyhlášení výsledků krajského kola soutěže vesnice roku 2019

Vyhlášení výsledků krajského kola soutěže vesnice roku 2019

Vyhlášení výsledků krajského kola soutěže vesnice roku 2019

Vyhlášení výsledků krajského kola soutěže vesnice roku 2019

Vyhlášení výsledků krajského kola soutěže vesnice roku 2019

Vyhlášení výsledků krajského kola soutěže vesnice roku 2019

Vyhlášení výsledků krajského kola soutěže vesnice roku 2019

Vyhlášení výsledků krajského kola soutěže vesnice roku 2019

Vyhlášení výsledků krajského kola soutěže vesnice roku 2019

Vyhlášení výsledků krajského kola soutěže vesnice roku 2019